Japanese

Skip to menu

References

HOME > References

References books we use for make each explanation and text are as follows. In principle, general books of history are excluded from the list. The National Diet Library call numbers are in <  > brackets.

References for chapter one

 • Dai Nihon Komonjo, Bakumatsu 1 / Tokyo Daigaku Shiryo Hensanjo. Tokyo Daigaku Shuppankai, 1984, <GB22-41>1-1  
 • Perry Teitoku Nihon Enseiki / Tr. by Tsuchiya Takao and Tamaki Hajime. Rinsen Shoten, 1988. Tr. of Arrative of the expedition of an American squadron to China seas and Japan., <GB391-E13>1-1
 • Meiji Kenpo no dekiru made / Okubo Toshiaki. Shibundo, 1956, <323.3-O581m>1-1,1-3
 • Nihon Gaiko Nenpyo narabini Shuyo Bunsho 1 / Gaimusho. (ed.) Hara Shobo, 1965, <319.1-G13n-h>1-1  
 • Nichibei Bunka Koshoshi 1 / Kaikoku Hyakunen Kinen Bunka Jigyokai. (ed.) Hara Shobo, 1980, <GB385-15>1-1
 • Sakamoto Ryoma Zenshu / Miyaji Saichiro. ; Hirao Michio. (ed.) Kofusha Shoten, 1978, <US21-81>1-2  
 • Sakamoto Ryoma Kankei Monjo 2 / Nihon Shiseki Kyokai. (ed.) Hokusensha, 1996, <GB391-G17>1-2
 • Nishi Amane Zenshu 2 / Munetaka Shobo, 1961, <121.9-N731n-O>1-3  
 • Ishin Zengo ni okeru Rikken Shiso no Kenkyu / Osatake Takeki. Chubunkan Shoten, 1934, <546-68 イ>1-3
 • Dajokan Enkakushi 2 / Nihon Shiseki Kyokai. (ed.) Tokyo Daigaku Shuppankai, 1987, <AZ-146-31>1-4
 • Dajokan Enkakushi 3 / Nihon Shiseki Kyokai. (ed.) Tokyo Daigaku Shuppankai, 1987, <AZ-146-31>1-4
 • Naikaku Seido Hyakunenshi 1 / Naikaku Seido Hyakunenshi Hensan Iinkai. (ed.) 1985, <AZ-332-17>1-4
 • Bakumatsu Ishinki no Joho Katsudo to Seiji Koso / Yui Masaomi. (ed.) Azusa Shuppan, 2004, <GK85-H83>1-5
 • Meiji Kenpo Seiritsushi 1 / Inada Masatsugu. Yuhikaku, 1960, <323.3-I367m>1-5,1-6,1-8,1-14  
 • Aoki Shuzo Jiden / Sakane Yoshihisa. (ed.) Heibonsha, 1970, <GK35-1>1-6
 • Bunmeishi no naka no Meiji Kenpo / Takii Kazuhiro. Kodansha, 2003, <AZ-212-H2> 1-8
 • Nihon Kensei Kiso Shiryo / Watanabe Ikujiro. ; Gikai Seijisha Henshubu. (ed.) Gikai Seijisha, 1939, <768-19>1-9  
 • Jiyutoshi 1 / Uda Tomoi, Wada Saburo. (eds.) Gosharo, 1910, <YDM28615>1-10
 • Meiji Kenpakusho Shusei 5 / Irokawa Daikichi. (ed.) Chikuma Shobo, 1996, <GB415-91>1-12
 • Jiyu Minken Undo no Kenkyu / Naito Seichu. Aoki Shoten, 1964, <312.1- N258z>1-12,1-13
 • Hisho Ruisan. Kenpo Shiryo 2 / Ito Hirobumi et al. (eds.) Kenpo Shiryo Kankokai, 1934, <649-162>1-14
 • Meiji Zenki no Kenpo Koso / Ienaga Saburo et al. (eds.) Rev. and Enl. ed. Fukumura Shuppan, 1985, <AZ-212-H4>1-14

References for chapter two

 • Meiji Zenki no Kenpo Koso / Ienaga Saburo et al. (eds.) Rev. and Enl. ed. Fukumura Shuppan, 1985, <AZ-212-H4>2-2  
 • Meiji Kenpo Seiritsushi 1 / Inada Masatsugu. Yuhikaku, 1960, <323.3-I367m>2-2
 • Kenpo Koso / Kato Shuichi et al. (eds.) Iwanami Shoten, 1989 (Nihon Kindai Shiso Taikei 9), <HA121-E2>2-3  
 • Ito Hirobumi Den 2 / Shunpoko Tsuishokai. (ed.) Shunpoko Tsuishokai, 1940, <289-I892-3ウ>2-5  
 • Bunmeishi no naka no Meiji Kenpo / Takii Kazuhiro. Kodansha, 2003, <AZ-212-H2>2-5
 • Meiji Kokka no Seiritsu / Inoue Mitsusada et al. (eds.) Yamakawa Shuppansha, 1996 (Nihon Rekishi Taikei 13), <GB71-G4>2-6
 • Meiji Kenpo Seiritsushi 2 / Inada Masatsugu. Yuhikaku, 1962, <323.3-I367m>2-7
 • Dai 1 Gikaiki no Rikken Jiyuto _ Soshiki to Seisaku no Keisei / Ito Yukio(Nagoya Daigaku Bungakubu Kenkyu Ronshu 110, 1991), <Z22-236>2-10
 • Kizokuin no Kaiha Kenkyukaishi Meiji Taisho hen / Shoyu Kurabu, 1980, <AZ244-10>2-11
 • Ito Hirobumi Kankei Monjo 1 / Ito Hirobumi Kankei Monjo Kenkyukai. (ed.) Hanawa Shobo, 1973, <GB415-21>2-12  
 • Gikai Seido 70nenshi 9. Teikoku Gikaishi 1 / Shugiin, Sangiin. (eds.) Okurasho Insatsukyoku, 1962, <314.2-Sy996g>2-13
 • Gikai Seido 100nenshi. Shiryohen / Shugiin, Sangiin. (eds.) Shugiin, Sangiin, 1990, <AZ-241-E19>2-16
 • Meiji Kenpo Taisei no Kakuritsu / Banno Junji. Tokyo Daigaku Shuppankai, 1971, <GB441-5>2-17
 • Kono Banshu Den 2 / Nakayama Gisuke. (ed.) Kono Banshu Den Kankokai, 1923, <519-88>2-17
 • Shoki Seiyukai no Kenkyu. Ito Sosai Jidai / Yamamoto Shiro. (ed.) Seibundo Shuppan, 1975, <A56-Z-186>2-19  
 • Shoki Shakai Shugishi no Kenkyu. Meiji 30nendai no Hito to Soshiki to Undo / Ota Masao. Shinsensha, 1991, <EB25-E32>2-20
 • Saionji Kinmochi Den Appendix 1 / Ritsumeikan Daigaku. (ed.) Iwanami Shoten, 1996, <GK123-E61>2-21  
 • Okuma Shigenobu Kankei Monjo 5 / Nihon Shiseki Kyokai. (ed.) Nihon Shiseki Kyokai, 1934, <210.6-N688o>2-22
 • Kenkenroku / Mutsu Munemitsu ; Nakatsuka Akira. (ed.) Iwanami Shoten, 1983, <GB441-89>2-23
 • "Kenkenroku" no Sekai / Nakatsuka Akira. Misuzu Shobo, 1992, <GB415-E32>2-23
 • Kenkenyoroku Soko. Shiryo 1-4 / Hiyama Yukio. (Chukyo Hogaku Vol.17 No.1. 1982, Vol.17 No.2. 1983.1, Vol.20 No.1. 1985.9, Vol.20 No.3. 1986.3), <Z2-217>2-23
 • Mutsu Munemitsu. Sono Hikari to Kage / Wakayama Shiritsu Hakubutsukan. Wakayama-shi Kyoiku Iinkai, 1993, <GK88-G23>2-23
 • Katsura Taro Jiden / Uno Shunichi. (ed.) Heibonsha, 1993, <GK72-E92>2-24  
 • Mankan Fukabun Ron = Mankan Kokan Ron no Keisei to Takakuteki Domei, Kyoshomo no Mosaku / Chiba Isao.(Shigaku Zasshi Vol.105 No.7 1996.7), <Z8-321>2-25
 • Enshu Komonjosen. Kindaihen 1 / Nihon Rekishi Gakkai. (ed.) Yoshikawa Kobunkan, 1978, <GB39-3>2-26

References for chapter three

 • Taisho Seihen no Kisoteki Kenkyu / Yamamoto Shiro. Ochanomizu Shobo, 1970, <GB461-4>3-1-1,3-1-2  
 • Nihon no Tairiku Seisaku / Kobayashi Michihiko. Nansosha, 1996, <A99-Z-G30>3-1-2
 • Rikken Doshikai Shiryoshu 1-4 / Sakurai Ryoju. (ed.) Kashiwa Shobo, 1991, <A56-Z-E126>3-2  
 • Taisho Seijishi no Shuppatsu / Sakurai Ryoju. Yamakawa Shuppansha, 1997, <GB461-G3>3-2
 • Dainiji Okuma Naikaku Kankei Shiryo / Yamamoto Shiro. (ed.) Kyoto Joshi Daigaku, 1979, <GB461-30>3-3,3-4  
 • Segai Inoue Ko Den / Inoue Kaoru Ko Denki Hensankai. Naigai Shoseki, 1934, <640-145> (harashobo, 1968, <289.1-I432Is-h>)3-4  
 • Taisho Democracy ki no Seiji / Matsumoto Gokichi ; Oka Yoshitake, Hayashi Shigeru. (eds.) Iwanami Shoten, 1959, <GB461-G4>3-8  
 • Futsu Senkyo Seido Seiritsushi no Kenkyu / Matsuo Takayoshi. Iwanami Shoten, 1989, <AZ-251-E153>3-9,3-13-1
 • Mizuno Rentaro Kaisoroku, Kankei Monjo / Shoyu Kurabu, Nishio Rintaro. (eds.) Yamakawa Shuppansha, 1999, <GK85-G49>3-12-1  
 • Ogawa Heikichi Kankei Monjo 2 / Ogawa Heikichi Kankei Monjo Kenkyukai. Misuzu Shobo, 1973, <GK111-9>3-13-1  
 • Hamaguchi Osachi Shu. Ronjutsu, Koen hen / Kawada Minoru. (ed.) Miraisha, 2000, <GB521-G145>3-14-1  
 • Hamaguchi Osachi Nikki, Zuikanroku / Ikei Masaru et al. (eds.) Misuzu Shobo, 1991, <GK47-E24>3-16  
 • Taiheiyo Senso eno Michi 1 / Nihon Kokusai Seiji Gakkai Taiheiyo Senso Genin Kenkyubu. Newly bound ed. Asahi Shinbunsha, 1987, <GB531-246>3-17-1,3-17-2,3-17-3
 • Showa Shoki Seijishi Kenkyu. London Kaigun Gunshuku Mondai o meguru Sho Seiji Shudan no Taiko to Teikei / Ito Takashi. Tokyo Daigaku Shuppankai, 1969, <GB521-3>3-17-1,3-17-2,3-17-3

References for chapter four

 • Saionji Ko to Seikyoku 2 / Harada Kumao. Iwanami Shoten, 1950, <312.1-H221s>4-1,4-2  
 • Gikai Seido 100nenshi. Gikai Seido hen / Shugiin, Sangiin, 1990, <AZ-241-E19>4-3
 • Showa Shoki ni okeru Gikai Kaikaku no Kokoromi _ Gikai Shinshuku Yoko o Chushin ni / Omagari Kaoru. (References 40(11), 1990.11), <Z22-554>4-3
 • Mazaki Jinzaburo Nikki. Showa 10nen 3gatsu _ Showa 11nen 3gatsu / Ito Takashi et al. (eds.) Yamakawa Shuppansha, 1981, Kindai Nihon Shiryo Sensho 1-2, <GB521-227>4-4  
 • Kindai Nihon no Senso to Seiji / Mitani Taichiro. Iwanami Shoten, 1997, <GB411-G56>4-4
 • Nihon Josei Undo Shiryo Shusei 2 / Suzuki Yuko. Fuji Shuppan, 1996, <EF77-E58>4-6
 • Senkyo Kenkyu, Bunya Tenbo. Saiko, Senkyo Shukusei Undo towa Nande attaka / Kominami Koichi (Senkyo Kenkyu 15, 2000), <Z2-887>4-6
 • Ni, Niroku Jiken. "Showa Ishin" no Shiso to Kodo / Takahashi Masae. Enl. ed. Chuko Shinsho, 1994, <GB521-E334>4-7
 • Ni, Niroku Jiken Zenkensho / Kita Hiroaki. Asahi Shinbunsha, 2003, <GB521-H12>4-7
 • Ugaki Kazushige Nikki 2 / Tunoda Jun. (ed.) Misuzu Shobo, 1970, <312.1-U459u2>4-8  
 • Ugaki Kazushige to Sono Jidai. Taisho, Showa Zenki no Gunbu, Seito, Kanryo / Hori Makiyo. Shinhyoron, 1999, <GB521-G103>4-8
 • Ugaki Kazushige. Sei Gun Kankei no Kakushitsu / Watanabe Yukio. Chuo Koronsha, 1993 (Chuko Shinsho), <GB521-E296>4-8
 • Musan Seito no Kenkyu. Senzen Nihon no Shakai Minshu Shugi / Masujima Ko et al. Hosei Daigaku Shuppankyoku, 1969, <A56-Z-11>4-9
 • Shakai Taishuto no Hoko Tenkan / Yoshimi Yoshiaki (Rekishi Koron Vol.2 No.5 Yuzankaku Shuppan 1976.5), <Z8-1317>4-9
 • Saito Takao Seiji Ronshu. Saito Takao Iko / Shinjinbutsu Oraisha, 1994, <GB511-E135>4-10
 • Kaiko 70nen / Saito Takao. Chuko Bunko, 1987, <GK123-112>4-10
 • Arima Yoriyasu Nikki 4 / Shoyu Kurabu, Ito Takashi. (eds.) Yamakawa Shuppansha, 2001, <GK37-G6>4-11  
 • Konoe Shintaisei. Taisei Yokusankai eno Michi / Ito Takashi. Chuko Shinsho, 1983, <GB521-304>4-11
 • Konoe Shintaisei to Taisei Yokusankai / Akagi Suruki. Iwanami Shoten, 1984, <GB521-311>4-11
 • Konoe Fumimaro 2 / Yabe Teiji. ; Konoe Fumimaro Denki Hensan Kankokai. (ed.) Kobundo, 1952, <289.1-Ko646Yk>4-13-1  
 • Yoshida Shigeru Shokan / Yoshida Shigeru Kinen Jigyo Zaidan. (ed.) Chuo Koronsha, 1994, <GK163-E36>4-13-2  
 • Showa no Rekishi 6. Showa no Seito / Awaya Kentaro. Shogakukan, 1994, <GB511-E129>4-14,4-16
 • Nihon Gikai Shiroku 3 / Uchida Kenzo et al. (eds.) Daiichi Hoki Shuppan, 1991, <AZ-241-E21>4-16
 • Takagi Sokichi Nikki to Joho 2 / Ito Takashi et al. (eds.) Misuzu Shobo, 2000, <GK133-G117>4-17  
 • Takagi Kaigun Shosho Oboegaki / Takagi Sokichi. Mainichi Shinbunsha, 1979, <GB547-91>4-17
 • Nihon Kaigun no Shusen Kosaku. Rosia Taiheiyo Senso no Saikensho / Koketsu Atsushi. Chuko Bunko, 1996, <GB511-G21>4-17
 • Kaisenki Busshi Doin Keikaku Shiryo 1. Showa 15nen / Hara Akira, Yamazaki Shiro. (ed.) Gendai Shiryo Shuppan, 1999, <DC51-G49>4-19
 • Oki Nikki. Shusenji no Teikoku Gikai / Oki Misao. Asahi Shinbunsha, 1969, <AZ-241-1>4-20
 • Tokyo o Bakugekiseyo. Sakusen Ninmu Hokokusho wa Kataru / Okuzumi Yoshishige, Saotome Katsumoto. Sanseido, 1990, <GB531-E73>4-20
 • Kami no Senso, Dentan. Boryaku Senden Bira wa Kataru / Heiwa Hakubutsukan o Tsukurukai. (ed.) Emirusha, 1990, <GB531-E74>4-21

References for chapter five

 • Yoshida Shigeru Shokan / Yoshida Shigeru Kinen Jigyo Zaidan. (ed.) Chuo Koronsha, 1994, <GK163-E36>5-1,5-9  
 • Yoshida Shigeru to sono Jidai. San Francisco Kowa Joyaku Hakko 50nen / Shugiin Kensei Kinenkan. (ed.) Shugiin Kensei Kinenkan, 2002, <GK163-G30>5-1,5-6
 • Ashida Hitoshi Nikki Vol.1 and Vol.7 / Ashida Hitoshi. ; Shindo Eiichi. (ed.) Iwanami Shoten, 1986, <GB561-88>5-2  
 • Showa no Rekishi 6. Showa no Seito / Awaya Kentaro. Shogakukan, 1994, <GB511-E129>5-2,5-4
 • Teikoku Gikai Shugiin Giji Sokkiroku 81 / Tokyo Daigaku Shuppankai, 1985, <BZ-6-15>5-2
 • The origins of the Japanese constitution / Hara Hideshige. Nihon Hyoronsha, 2004, <AZ-213-H88>5-3
 • Kikan Nihon Kanri Horei Kenkyu 1(3), <Z2-2287>5-3  
 • Senryo Sengoshi / Takemae Eiji. Soshisha, 1980, <AZ-271-10>5-3
 • Sengo Seijishi / Ishikawa Masumi. Iwanami Shoten, 1995, <GB51-E568>5-4,5-5,5-12
 • Nihon Naikaku Shiroku 5 / Hayashi Shigeru, Tsuji Kiyoaki. (eds.) Daiichi Hoki Shuppan, 1981, <AZ-332-12>5-4
 • Nihon Seijishi 4. Senryo Kaikaku, Jiminto Shihai / Masumi Junnosuke. Tokyo Daigaku Shuppankai, 1988, <GB411-E3>5-4
 • Sengo Nihon Seitoshi / Umemoto Sutezo. Jiyu Asia Sha, 1979, <A56-Z-328>5-4  
 • Ikuta Hanayo Dokuhon / Ikuta Hanayo no Kai. (ed.) Ikuta Hanayo no Kai, 1996, <KH177-G279>5-5
 • Ishibashi Tanzan. Liberalist no Shinzui / Masuda Hiroshi. Chuo Koronsha, 1995, <GK62-E64>5-5
 • Ishibashi Tanzan Nikki 1 / Ishibashi Tan' ichi, Ito Takashi. (eds.) Misuzu Shobo, 2001, <GK62-G68>5-5
 • Ishibashi Tanzan no Sengo. Hikitsugareyuku Shonihon Shugi / Kyo Kokujitsu. Toyo Keizai Shinposha, 2003, <GK62-H22>5-5
 • Nihonkoku Kenpo Seitei no Katei 1. Genbun to Honyaku / Takayanagi Kenzo et al. Yuhikaku, 1972, <AZ-213-76b>5-6
 • Shinkenpo no Tanjo / Koseki Shoichi. Chuo Koronsha, 1995, <AZ-213-E282>5-6
 • Nihonkoku Kenpo to Gikai Seiji no Ayumi Tokubetsuten Tenji Mokuroku. Nihonkoku Kenpo Shiko 50shunen Kinen / Kensei Kinenkan. (ed.) Kensei Kinenkan, 1997, <GB561-G48>5-6
 • Kikan Nihon Kanri Horei Kenkyu 1(7), <Z2-2287>5-7  
 • Senryoki. Shusho tachi no Shin Nihon / Iokibe Makoto. Yomiuri Shinbunsha, 1997, <GB566-G15>5-7,5-9
 • Koshoku Tsuiho / Masuda Hiroshi. Tokyo Daigaku Shuppankai, 1996, <AZ271-G3>5-7
 • Kikan Nihon Kanri Horei Kenkyu 1(5), <Z2-2287>5-8  
 • Showa Zaiseishi 3 / Okurasho Zaiseishishitsu. (ed.) Toyo Keizai Shinposha, 1976, <DG15-19>5-8,5-10
 • Ishibashi Tanzan. Senryo Seisaku eno Teiko / Masuda Hiroshi. Soshisha, 1988, <GB561-E3>5-9
 • Nichibei Kankei Shiryoshu 1945-97 / Hosoya Chihiro et al. (eds.) Tokyo Daigaku Shuppankai, 1999, <A99-ZU-G54>5-10
 • Nihon Dojidaishi 2. Senryo Seisaku no Tenkan to Kowa / Rekishigaku Kenkyukai. Aoki Shoten, 1990, <GB561-E28>5-10,5-13
 • San Francisco Kowa eno Michi / Hosoya Chihiro. Chuo Koronsha, 1984, <A99-Z-196>5-10  
 • Kokutetsu Rodo Kumiai 50nenshi / Kokutetsu Rodo Kumiai. (ed.) Rodo Junposha, 1996, <EL217-G24>5-11
 • Sohyo 30nen Shiryoshu 1 / Nihon Rodo Kumiai Sohyogikai. (ed.) Rodo Kyoiku Center, 1986, <EL216-91>5-11  
 • Nihon Rodo Nenkan 24 / Hosei Daigaku Ohara Shakai Mondai Kenkyujo. (ed.) Rodo Junposha, 1970, <366.059-N687-Hh>5-11
 • Sengo Kaikaku to Gyaku Course / Yoshida Yutaka. (ed.) Yoshikawa Kobunkan, 2004, <GB511-H56>5-11
 • Yoshida Shigeru = MacArthur Ofuku Shokanshu, 1945-1951 / Sodei Rinjiro. (tr. and ed.) Hosei Daigaku Shuppankyoku, 2000, <A99-ZU-G70>5-12,5-13  
 • Nihon Shakaito no 30nen 1 / Gekkan Shakaito Henshubu. Shakai Shinpo, 1974, <A56-Z-182>5-14

References for chapter six

For all sections

 • Nihon Gikai Shiroku 4,5 / Uchida Kenzo et al. (ed.) Daiichi Hoki Shuppan, 1990, <AZ-241-E21>
 • Gikai Seido 100nenshi. Gikaiseidohen / Shugiin, Sangiin. (ed.) Shugiin, Sangiin, 1990, <AZ-241-E19>
 • Sengo Seijishi / Ishikawa Masumi. Iwanami Shoten, 1995, <GB51-E568>
 • Nihon Naikaku Shiroku 5,6 / Hayashi Shigeru, Tsuji Kiyoaki. (ed.) Daiichi Hoki Shuppan, 1981, <AZ-332-12>
 • Nihon Seijishi 4. Senryo Kaikaku, Jiminto Shihai / Masumi Junnosuke. Tokyo Daigaku Shuppankai, 1988, <GB411-E3>
 • Gendai Nihon Seijishi Nenpyo Kaisetsu / Sengo Nihon Seijishi Kenkyukai. (ed.) Horitsu Bunkasha, 1988, <GB9-E5>
 • Sengoshi Daijiten 1945-2004 / Sasaki Tsuyoshi et al. (ed.) New and enlarged ed. Sanseido, 2005, <GB8-H40>
 • Nihon Seitoshi Jiten 1868-1989 / Murakawa Ichiro. Kokusho Kankokai, 1998, <A2-G8>
 • Gikai Seiji Tenjikai Mokuroku. Gikai Kaisetsu Hyakujunen Kinen / Kokuritsu Kokkai Toshokan. (ed.) Kokuritsu Kokkai Toshokan, 2000, <GB1-G53>

For each section

 • Dokusen Nyushu Ishii Mitsujiro Nikki (This is Yomiuri 9(4), 1998) <Z23-668>6-1
 • Tsuito Ishii Mitsujiro / Ishii Hisako. Ishii Hisako, 1982, <GK62-83>6-1
 • Kaiso Hachijuhachinen / Ishii Mitsujiro. Karucha Shuppan, 1976, <GK62-23>6-1
 • Hatoyama Ichiro Kaoru Nikki 2 / Ito Takashi, Suetake Yoshiya. (ed.) Chuo Koron Shinsha, 2005, <GK49-H49>6-1,6-3,6-4,6-8
 • Shigemitsu Mamoru Shuki. Zoku / Ito Takahi, Watanabe Yukio. (ed.) Chuo Koron Shinsha, 1988, <A99-Z-233>6-2,6-4,6-8
 • Hyoden Yoshida Shigeru 3 / Inoki Masamichi. Yomiuri Shinbunsha, 1981, <GK163-17>6-3,6-4,6-5
 • Kishi Nobusuke Kaikoroku. Hoshu Godo to Anpo Kaite / Kishi Nobusuke. Kosaido Shuppan, 1983, <GB561-72>6-3,6-4,6-10,6-13
 • Yoshida Shigeru to sono Jidai. San Francisco Kowa Joyaku Hakko 50nen / Shugiin Kensei Kinenkan. (ed.) Shugiin Kensei Kinenkan, 2002, <GK163-G30>6-3,6-7,6-8
 • Yoshida Shigeru Shokan / Yoshida Shigeru Kinen Jigyo Zaidan. (ed.) Chuo Koronsha, 1994, <GK163-E36>6-3,6-7,6-8
 • Ishibashi Tanzan Nikki 3 / Ishibashi Tan' ichi, Ito Takashi. (ed.) Misuzu Shobo, 2001, <GK62-G68>6-3,6-9
 • Ishibashi Tanzan. Liberalist no Shinzui / Masuda Hiroshi. Chuo Koronsha, 1995, <GK62-E64>6-3,6-9,6-11
 • Koko o Osorezu. Ishibashi Tanzan no Kokorozashi / Sataka Makoto. Kodansha, 1998, <GK62-G29>6-3,6-9,6-12
 • Yoshida Shigeru to Sonojidai 2 / Jon Dawa. ; Okubo Genji. (tr.) Chuo Koronsha, 1991, <GK163-E19>6-5
 • Nihon Shakaito no Sanjunen 1 / Gekkan Shakaito Henshubu. Shakai Shinpo, 1974, <A56-Z-182>6-6,6-10,6-13
 • Nihon Shakaito Shi / Nihon Shakaito Gojunenshi Hensan Iinkai. (ed.) Shakai Minshuto Zenkoku Rengo, 1996, <A56-Z-G20>6-6,6-10,6-13
 • Sengoshi no nakano Nihon Shakaito. Sono Riso Shugi towa Nandeattanoka / Hara Yoshihisa. Chuo Koron Shinsha, 2000, <A56-Z-G106>6-6,6-10,6-13
 • Bakushin. Ningen Kikansha Numasan no Kiroku / Asanuma Tuito Shuppan Henshu Iinkai. (ed.) Nihon Shakaito Kikanshikyoku, 1961, <289.1-A917Ab>6-6,6-13
 • Asanuma Inejiro to sono Jidai. Botsugo 50nen. 2010nendo Shunki Kikakuten / Waseda Daigaku Daigakushi Shiryo Senta. (ed.) Waseda Daigaku Daigakushi Shiryo Senta, 2010, <Y93-J2890>6-6,6-13
 • Jiyu Minshuto Shi / Jimintoshi Hensan Iinkai. (ed.) Jimintoshi Hensan Iinkai, 1961, <YQ1-626>6-7
 • Ashida Hitoshi Nikki Vol.5 / Ashida Hitoshi. ; Shindo Eiichi. (ed.) Iwanami Shoten, 1986, <GB561-88>6-7
 • Idaina Genronjin Ishibashi Tanzan / Asakawa Tamotu. Yamanashi Nichinichi Shinbunsha, 2008, <GK62-J8>6-9
 • Kishi Nobusuke. Kensei no Seijika / Hara Yoshihisa. Iwanami Shoten, 1995, <GK74-E137>6-10,6-13
 • Bannen no Ishibashi Tanzan to Heiwa Shugi. Datsu Reisen to Goken Gunbi Zenpai no Riso o Mezashite / Kyo Kokujitsu. Akashi Shoten, 2006, <A99-Z-H256>6-11
 • Anadorazu Kanshosezu Hirefusazu. Ishibashi Tanzan no Taichugoku Gaikoron / Masuda Hiroshi. Soshisha, 1993, <A99-ZC8-E21>6-11
 • Minshatoshi / Minshatoshi Kanko Iinkai, 1994, <A56-Z-G44>6-12
 • Rokujunen Anpo Toso no Shinjitsu. Ano Toso wa Nandattanoka / Hosaka Masayasu. Chuo Koron Shinsha, 2007, <A75-H278>6-13
 • Gojugonen Taisei Uchigawa Karano Shogen. Ishibashi Masashi Kaisoroku / Ishibashi Masashi. Tabata Shoten, 1999, <GK62-G51>6-13
 • Shogai gen' eki. Ekonomisuto Takahashi Kamekichi / Toba Kin' ichiro. Toyo Keizai Shinposha, 1992, <GK133-E117>6-14

References for "How to use Historical Material"

 • Yamanashi Katsunoshin Sensei Ihoroku / Yamanashi Katsunoshin Sensei Kinen Shuppan Iinkai. (ed.) Yamanashi Katsunoshin Sensei Kinen Shuppan Iinkai, 1968, <GK158-39>
 • Taiheiyo Senso eno Michi 1 / Nihon Kokusai Seijigakkai Taiheiyo Senso Genin Kenkyubu. Newly bound ed. Asahi Shinbunsha, 1987, <GB531-246>
 • Showa Shoki Seijishi Kenkyu. London Kaigun Gunshuku Mondai o meguru Sho Seiji Shudan no Taiko to Teikei / Ito Takashi. Tokyo Daigaku Shuppankai, 1969, <GB521-3>
 • Nihon Rikukaigun Sogo Jiten / Hata Ikuhiko. 2nd ed. Tokyo Daigaku Shuppankai, 2005, <A112-H259>

And for all chapters;

 • Nihon no Gikai 100nen / Kokuritsu Kokkai Toshokan. (ed.) Kokuritsu Kokkai Toshokan, 1990 (Gikai Kaisetsu 100nen Kinen Gikai Seiji Tenjikai Mokuroku), <AZ-241-E23>
Menu
Copyright © 2006-2010 National Diet Library. Japan. All Rights Reserved.