Title List

Part 2: Wasan Library

Title List
TitleData
Banjo sanpo kikigakiMs. 1 v. <119-131>
Bundo yojutsuBy Matsumiya Kanzan. Ms. 6 v. <139-77>
Chusan shikiBy Arisawa Munesada. Ms. 1 v. <140-210>
Gomei sanpo 2By Iesaki Yoshiyuki. Koto: Osakaya Mokichi, etc., 1826. 2 v. <184-70>
Hiden chiiki zuho daizenshoBy Hosoi Kotaku. Ms. 3 v. <W386-N4>
Hiden chiiki zuho taizenBy Hosoi Kotaku. Ms. 1 v. <213-193>
Hoen kikoBy Arima Yoriyuki. Ms. 2 v. <139-109>
Hoen sankeiBy Matsunaga Yoshisuke. Ms. 3 v. <140-108>
Hotei ryoshikiMs. 2 v. <140-212>
KaikendaiEd. by Seki Takakazu. Ms. 1 v. <140-203>
Kaishiki shinpoBy Kawai Hisanori. Rev. by Sakabe Kohan. Koto: Suharaya Mohei, etc., 1805. 2 v. <231-159>
Kanja otogi zoshiBy Nakane Genjun. Heian: Ten’nojiya Ichirobe, 1743. 3 v. <201-164>
Katsuyo sanpoPosthumous manuscript by Seki Takakazu. Rev. by Araki Murahide. Corr. by Otaka Yoshimasa. Buko: Masuya Goroemon, etc., 1712. 2 bundles <112-63>
Kenchi sanpo hihonMs. 1 v. <198-350>
KigenkaiBy Seki Takakazu. Ms. 2 v. in 1. <112-64>
Kiku genpo 1Ms. 1 v. <W386-4>
Kiku genpo betsudenMentioned by Shimizu Sadanori. Noted by Ishida Keijo. Ms. 1 v. <140-201>
Kiku yoho kuden shirokuEd. by Kawahara Sadayori. Ms. 9 v. <212-54>
Kokuzu keiyoOriginally written by Miyai Yasuhiro Ms. 1 v. <229-116>
Konpasu yohoMs. 1 v. <181-278>
Sandatsu kenpuEd. by Seki Takakazu. Ms. 1 v. <244-76>
Sandatsu no hoEd. by Seki Takakazu. Ms. 1 v. <140-204>
Sangaku hiyoBy Makita Ganmon. Ms. 1 v. <わ419-2>
Sankei kyushoMs. 1 v. <139-111>
Sanpo dojimonBy Murai Chuzen. Heian: Ten’nojiya Ichirobe, 1784. 6 v. in 1. <202-229>
Sanpo fushin tebikishuMs. 3 v. <211-402>
Sanpo hyoronEd. by Takayama Tadanao. Ms. 1 v. <112-82>
Sanpo kyuseki tsukoRev. by Hasegawa Hiromu. Ed. by Uchida Kyumei. Edo: Okadaya Kashichi, etc., 1844. 5 v. <124-39>
Sanpo kyuseki tsukoRev. by Hasegawa Hiromu. Ed. by Uchida Kyumei. S.I.: Hankeisha, 1844. 5 v. <W385-30>
Sanpo monzukushiBy Taigajuku shujin. Ms. 1 v. <104-325>
Sanpo shojoWritten by Chiba Tozo. Ed. by Taira Akiko. Toto: Yamazaki Kinbei, 1775. 1 v. <わ419-1>
Sendai jissoku shiBy Toita Yasusuke. Ms. 2 v. <139-62>
Shamei sanpuEd. by Shiraishi Nagatada. Rev. by Ikeda Sadaichi. 1826?. 2 v. <W385-N13>
Shinpen JinkokiBy Yoshida Mitsuyoshi. n.d. 1 v. <104-180>
Shinpen JinkokiBy Yoshida Mitsuyoshi. 1689. 1 v. <166-133>
Shinpen Sangaku keimoBy Zhu Shijie. Notes by Takebe Katahiro. Rakuyo: Ryushiken Ibaraki Katamichi. 1690. 6 v. <140-198>
Shoho kongenMs. 1 v. <140-184>
Shuki sanpoBy Arima Yoriyuki. Koto: Suhara Mohei etc., 1769. 5 v. in 3. <112-80>
Sokuchido setsuMs. 3 v. <W386-N2>
Sugaku shohoBy Makita Ganmon. Ms. 1 v. <わ419-3>
Sugaku sosetsuBy Togawa Masaatsu. Ms. 1 v. <210-305>
Sugaku yawaBy Nishimura Tosato. Keishi: Hayashi Ihee, etc., 1761. 1 v. <210-85>
Sureki sokiMs. 1 v. <146-90>
TetsujutsuEd. by Aida Yasuaki. Ms. 1 v. <112-72>
Zuho sanbushu 2Ms. 1 v. <W386-5>

Pictures

Part 1: Chapter 1

Title List
TitleData
Computing rods and boardOwned by Ichinoseki City Museum 
Vocabulario da Lingoa de IapamReproduction version, Iwanami Shoten 1960 <869.3-N728>
Sanchu kenbunzuOwned by  the University of Electro-Communications
JinkokiWasan Institute, c2000 <MA25-A81>
Kiku gen poOwned by  the University of Electro-Communications

Column  Influences from Chinese Mathematics

Title List
TitleData
Jingyin wenyuange siku quanshu. 786, 797Taiwan shomu inshokan, 1986 <US1-76>

Column  Chinese Remainder Theorem

Title List
TitleData
Disqvisitiones arithmeticaeGauss (1801) <MA51-A53>

Part 1: Chapter 2

Title List
TitleData
Seki TakakazuOwned by Koju Kai and kept by Imizu City Shinminato Museum
Kaifuku dai no hoOwned by  the University of Electro-Communications

Column  Pi (Ratio of the Circumference of a Circle to its Diameter)

Title List
TitleData
Enshuritsu 1000000 Keta HyoBy Makino Takaki. Ankoku tsushindan, 1996 <MA92-G15>

Part 1: Chapter 3. Column Sangaku (Mathematical Tablet)

Title List
TitleData
Shinpeki sanpoBy Fujita Sadasuke et al. 1789-1807 <146-81>
Saishi shinsanBy Nakamura Tokikazu. Ms. <146-95>

Part 1: Chapter 4

Title List
TitleData
Fugaku hyakkeiThe electronic exhibition "Calendars in Japan"
Bijutsukai kairyo kasuriori meisaiboOwned by  the University of Electro-Communications

Column  Pythagorean Theorem

Title List
TitleData
Sanpo tenzan shinanrokuBy Sakabe Kohan. 1815 <147-61>

Column  Survey Methods

Title List
TitleData
Kan'no kohonrokuBy Mao Tokiharu. 1725 <145-46>
Nihon kagaku gijutsu kotenseki shiryo sugaku (1)Kagaku shoin, 2002 <M32-G23>
Ryochi shinanBy Murai Masahiro. 1733 <166-262>
Rokubun engi tebikigusaOwned by an individual

Part 1: Chapter 5

Title List
TitleData
Ninjin kosakukiThe electronic exhibition "Depicted Animals and Plants"
Hireijaku kaigiOwned by an individual
Taisei sokuryokiOwned by  the University of Electro-Communications
Chikujo shinpo Owned by  the University of Electro-Communications

Column  Trigonometric Tables

Title List
TitleData
AlmagestBy Ptolemy. Venice, 1515 <特4-14>
Katsuen hyoBy Mori Masakado. 1857 <140-109>

Part 1: Chapter 6

Title List
TitleData
Shogaku sanjutsushoNDL Digital Collections
Junten gakuen 55 nenshiJunten gakuen, 1990 <FB22-E481>
Wasan Dokugaku 1NDL Digital Collections

Top of page