Reference

 • ITO Sei et al. (ed.), Shincho nihon bungaku shojiten, Shinchosha, 1983 [KG2-76]
 • Nihon Kindai Bungakukan (ed.), Nihon kindai bungaku daijiten, vol.1, Kodansha, 1977 [KG2-36]
 • Nihon Kindai Bungakukan (ed.), Nihon kindai bungaku daijiten, vol.2, Kodansha, 1977 [KG2-36]
 • Nihon Kindai Bungakukan (ed.), Nihon kindai bungaku daijiten, vol.3, Kodansha, 1977 [KG2-36]
 • Nihon Kindai Bungakukan (ed.), Nihon kindai bungaku daijiten, Kodansha, 1984 [KG2-78]
 • Kokushi Daijiten, Japan Knowledge edition
 • Nihon Daihyakka Zensho (Nipponica), Japan Knowledge edition
 • Nihon Jimmei Daijiten, Japan Knowledge edition
 • Nihon Kokugo Daijiten, Japan Knowledge edition

Part 1 Early modern times

Special Exhibition HOSOKAWA Gracia

1 HOSOKAWA Gracia
 • Ai to shinko ni ikita Hosokawa Garashiya ten, Mainichi Shimbunsha, c1982 [GB17-7]
 • National Diet Library (ed.), Kokuritsu kokkai toshokan shozo kichosho kaidai, vol.10, National Diet Library, 1980 [UP72-2]
 • OI Sogo, Hosokawa Tadaoki fujin, Takemiya Shuppambu, 1936 [289.1-H721Oh]

Chapter 1: The Statesmen and their entourage

1Brains of the early Edo period

2 KANSHITSU Genkitsu
 • National Diet Library, Kokuritsu kokkai toshokan shozo kojin bunkoten tenjikai mokuroku, vol.2, National Diet Library, 1983 [UP72-42]
 • UTSU Jun, “Kyoto Enkoji kyuzo Kanshitsu Genkitsu shutakubon mokuroku,” Sanko shoshi kenkyu, vol.30, September, 1985 [Z21-291]
3 HAYASHI Razan
 • FUKUI Tamotsu, Edo bakufu kankobutsu, Yushodo Shuppan, 1985 [UP72-56]
 • HORI Isao, Hayashi Razan, Yoshikawa Kobunkan, 1990 [HA45-E14]
 • Kyoto Shisekikai (ed.), Razan Hyashi sensei bunshu, vol.1, Heian Koko Gakkai, 1918 [370-25]
4 KUMAZAWA Banzan
 • KUMAZAWA Banzan, MASAMUNE Atsuo (ed.), Banzan zenshu, vol.3, Meicho Shuppan, 1979 [HA55-2]
 • KUMAZAWA Banzan, MASAMUNE Atsuo (ed.), Kokyo shokai: Kumazawa sensei jihitsu, Chinsho Hozonkai, 1928 [117-177]

2The officials

5,6 OTA Nampo
 • HAMADA Giichiro, Ota Nampo, Yoshikawa Kobunkan, 1986 [KG248-21]
 • HAMADA Giichiro et al. (ed.), Ota Nampo zenshu, vol.18, Iwanami Shoten, 1988 [KG248-18]
 • HAMADA Giichiro et al. (ed.), Ota Nampo zenshu, vol.19, Iwanami Shoten, 1989 [KG248-18]
 • NOGUCHI Takehiko, Shokusan zan'u: Ota Nampo to edo bummei, Shinchosha, 2003 [KG248-H6]
7 NINOMIYA Sontoku, Namiko
 • Ninomiya Sontoku zenshu, vol.1-36, Ryukei Shosha, 1977 [HA99-15]
 • Tochigi Kenritsu Hakubutsukan (ed.), Ninomiya Sontoku to hotoku shiho: dai 55kai kikakuten zuroku, Tochigi Kenritsu Hakubutsukan, 1996 [HA99-G4]
8 KAWAJI Toshiakira, Satoko
 • UJIIE Mikito, Edo kijinden: Hatamoto kawajike no hitobito, Heibonsha,2001 [GK13-G936]

3Yoshinobu and Nariaki

9 TOKUGAWA Yoshinobu
 • IECHIKA Yoshiki, Tokugawa Yoshinobu, Yoshikawa Kobunkan, 2014 [GK192-L152]
 • Matsudoshi Tojo Rekishikan and Shizuokashi Bijutsukan (ed.), Tokugawa Yoshinobu 100th year memorial exhibition, Matsudoshi Tojo Rekishikan, 2013 [GK192-L123]
10,11 TOKUGAWA Nariaki
 • Ibaraki Kenritsu Rekishikan (ed.), Bakumatsu nihon to Tokugawa Nariaki: Heisei 20nendo tokubetsuten, Ibaraki Kenritsu Rekishikan, 2008 [GK138-J15]
 • SEYA Yoshihiko, Mito no Nariaki, Ibaraki Shimbunsha, 2000 [GK138-G149]
 • YAMAKAWA Kikue, Bakumatsu no mitohan: oboegaki, Iwanami Shoten, 1991 [GB354-E41]

4Confucian advisers of Mito Domain

12 AOYAMA Nobuyuki
 • YAMAKAWA Kikue, Bakumatsu no mitohan: oboegaki, Iwanami Shoten, 1991 [GB354-E41]
13 FUJITA Toko
 • SUZUKI Eiichi, Fujita Toko, Yoshikawa Kobunkan, 1998 [HA83-G3]
 • YAMAKAWA Kikue, Bakumatsu no mitohan: oboegaki, Iwanami Shoten, 1991 [GB354-E41]

Chapter 2: Regarding literary works

1Scholars of Japanese classical literature

14,15 MOTOORI Norinaga
 • JOFUKU Isamu, Motoori norinaga, Yoshikawa Kobunkan, 1988 [HA24-E1]
 • ONO Susumu and OKUBO Tadashi (ed.), Motoori Norinaga zenshu, vol.17, Chikuma Shobo, 1990 [HA24-E4]
 • ONO Susumu and OKUBO Tadashi (ed.), Motoori Norinaga zenshu, vol.20, Chikuma Shobo, 1990 [HA24-E4]
16 UEDA Akinari
 • NAGASHIMA Hiroaki, “Akinari jihitsubon mokuroku,” Kinsei bungaku ronshu, Izumi Shoin, 1993 [KG211-E27]
 • NAKAMURA Yukihiko et al. (ed.), Ueda Akinari zenshu, vol.9, Chuo Koronsha, 1992 [KG231-E9]
 • Nihon Kinsei Bungakukai, “Tokubetsuten Botsugo 200nen kinen Ueda Akinari” Jikko Iinkai (ed.), Ueda akinari: Botsugo 200nen kinen, Nihon Kinsei Bungakukai, 2010 [KG231-J12]
17 HIRATA Atsutane
 • National Diet Library (ed.), Kokuritsu kokkai toshokan shozo kichosho kaidai, vol.10, National Diet Library, 1980 [UP72-2]
 • Ningen Bunka Kenkyu Kiko Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan (ed.), Meiji ishin to Hirata kokugaku: Tokubetsu kikaku, Ningen Bunka Kenkyu Kiko Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan, 2004 [HA26-H4]

2Gesaku writers

18,19 SANTO Kyoden
 • KOIKE Togoro, Santo Kyoden, Yoshikawa Kobunkan, 1989 [KG235-E3]
 • National Diet Library (ed.), Kokuritsu kokkai toshokan shozo kichosho kaidai, vol.12, National Diet Library, 1982 [UP72-2]
20,21 RYUTEI Tanehiko
 • IKARI Akira, Ryutei Tanehiko, Yoshikawa Kobunkan, 1965 [913.58-R99Ir]
 • SATO Satoru, “Ryutei Tanehiko shokanshu,” Kinsei bungaku fukan, Kyuko Shoin, 1997 [KG211-G14]
22 KYOKUTEI Bakin, TAKIZAWA Michi
 • UENO Library, Branch of the National Diet Library (ed.), Ueno toshokan kiyo, vol.4, March, 1960 [Z21-159]
 • TAKIZAWA Bakin, SHIBATA Mitsuhiko and KANDA Masayuki (ed.), Bakin shokan shusei, vol.2, Yagi Shoten, 2002.12 [KG239-H3]
 • TAKIZAWA Bakin, SHIBATA Mitsuhiko and KANDA Masayuki (ed.), Bakin shokan shusei, vol.5, Yagi Shoten, 2003 [KG239-H25]

Chapter 3: Eyes of science

1Achievements of traditional pharmacognosists and birth of Dutch studies

 • ISONO Naohide (supervise), National Diet Library (ed.), Egakareta dobutsu shokubutsu: Edo jidai no hakubutsushi: Kokuritsu kokkai toshokan tokubetsu tenji, National Diet Library, 2005 [RA55-H14]
 • ISONO Naohide, Nihon hakubutsushi sogo nempyo: Sogo nempyohen, Heibonsha, 2012 [M2-J68]
 • Nichiran Gakkai (ed.), Yogakushi jiten, Yushodo Shuppan, 1984 [M2-233]
23 ONO Ranzan
 • ISONO Naohide, “Shiryo shokai Ono Ranzan no Honzo komoku soko (Honzo komoku kogiyo oboegaki),” Sanko shoshi kenkyu, vol.64, March 2006 [Z21-291]
 • Ono Ranzan botsugo nihyakunen Kinenshi Henshu Iinkai (ed.), Ono Ranzan, Yasaka Shobo, 2010 [M74-J76]
24 KIMURA Kenkado
 • KIMURA Kenkado, TAKIGAWA Yoshikazu and SATO Takuya (ed.), Kimura Kenkado shiryoshu: Kotei to kaisetsu, vol.1, Sodosha, 1988 [GK74-H66]
 • SASAKI Katsuhiro and Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan, Kenkado jidai no nihon bunka: Tabi to saron to hirakareta chisei: Kimura Kenkado botsugo nihyakunen kinen Shimpojiumu, 2002 [Y151-TR122-023]
25 TAMURA Ransui
 • ISONO Naohide, “Nihon Hakubutsugakushi Oboegaki -4-,” Keio Gijuku Daigaku Hiyoshi Kiyo Shizenkagaku, vol.21, 1997 [Z14-1207]
 • Shiryo sanshu, [vol.24], Zoku Gunshoruiju Kanseikai, 1986 [GB22-2]
26 IWASAKI Kan'en
 • ISONO Naohide, “Nihon Hakubutsugakushi Oboegaki (9),” Keio Gijuku Daigaku Hiyoshi Kiyo Shizenkagaku, vol.28, 2000 [Z14-1207]
 • Kitamura Shiro senshu, vol.4, Hoikusha, 1990 [RA211-71]
27 SUGITA Gempaku
 • KATAGIRI Kazuo, Sugita Gempaku, Yoshikawa Kobunkan, 1986 [GK131-92]
28 KATSURAGAWA Hoshu
 • HAYASHI Shotaro et al., “Ezo Somoku-zu shahon no hikaku,” Hokkaido Kaitaku Kinenkan kenkyu kiyo, vol.29, 2001 [Z8-854]
29 KURIMOTO Tanshu
 • UENO Masuzo, “Ritsushi gyofu,” Kusa o tenishita shozoga, Yasaka Shobo, 1986 [M74-236]

2Struggle with the Western languages

30 UDAGAWA Genzui
 • SUGIMOTO Tsutomu (ed.), Udagawa Genzui shu, vol.1-2, Waseda Daigaku Shuppambu, 1995 [SC28-E54]
31 YOSHIO Joen
 • IDA Yoshiharu, “Yoshio Gonnosuke shushabon Igirisu bunwa no hanrei no gempon hakken”, Eigakushi kenkyu, vol.31, 1998 [Z12-219]
 • SUGIMOTO Tsutomu, Edo jidai rangogaku no seiritsu to sono tenkai, [1], Waseda Daigaku Shuppambu, 1976 [KS443-4]
32 NISHIMURA Shigeki
 • FURUGAKI Koichi (ed.), “Nishimura Shigeki Kohon mokuroku,” Nishimura Shigeki zenshu, vol.12, Nihon Kodokai, 2013 [H51-L10]
 • NISHIMURA Shigeki (Hakuo), Hakuo zensho, vol.1, Nishimurake Toshobu, 1903 [78-37]

3People around Siebold

33 Philipp Franz Balthasar von Siebold
 • YAMAGUCHI Takao, “Ono Ranzan to Shiboruto,” Ono Ranzan, Yasakashobo, 2010 [M74-J76]
 • The digital exhibition ”Japan-Netherlands Exchange in the Edo Period”The digital exhibition”Japan-Netherlands Exchange in the Edo Period”Top
34 MIZUTANI Toyobumi
 • YAMAGUCHI Takao and KATO Nobushige, “Mizutani Sukeroku no shokubutsu zufu to Shiboruto, Habu Genseki,” Yokusai kenkyukai dayori, vol.95, 2001 [Z8-2810]
 • YOSHIKAWA Yoshiaki, KIMURA Yojiro and ENDO Shoji (ed.), Igaku, yogaku, honzo gakusha no kenkyu: Yoshikawa Yoshiaki chosakushu, Yasakashobo, 1993 [SC28-E48]
35 ITO Keisuke
 • DOI Yasuhiro, Ito Keisuke no kenkyu: Nihonhatsu no rigaku hakushi, Koseisha, 2005 [GK65-H42]
 • Philipp Franz von Siebold et al., Fauna Japonica sive descriptio animalium : quae in itinere per Japoniam, jussu et auspiciis, superiorum, qui summum in India Batava imperium tenent, suscepto, annis 1823-1830 [Tokyo: Kodansha, 1975][YP19-98]
36 TAKANO Choei
 • IMANAKA Kanji and NARAMOTO Tatsuya (ed.), Ogyu Sorai zenshu, vol.6, Kawadeshobo Shinsha, 1973 [HA67-2]
 • Katsu Kaishu zenshu, vol.21, Kodansha, 1973 [US21-39]
 • TAKANO Choun, Takano Choei den, Takano Choun, 1943 [577-56ロ]

Part 2: Modern era

Chapter 1: People at the end of the Edo period and the Meiji Restoration

37 YOSHIDA Shoin
 • HIROSE Yutaka, Shoin sensei no kyoikuryoku, Musashino Shoin, 1934 [255.1-116]
 • IRIE Tooshi, Irie Kuichi shiryoshu, Raku, 1994 [GK61-E100]
 • Yamaguchiken Kyoikukai (ed.), Yoshida Shoin zenshu, vol.1 - 12, Iwanami Shoten, 1939-1940 [081.5-Y86aウ]
38 Boyucho
 • ISHIDA Eikichi, “Kaikyudan,” Nijusanshi, Nakano Koki, 1907 [246-12]
 • OKUBO Toshiaki, “Osei fukko shikan to kyuhan shikan, hambatsu shikan,” Okubo Toshiaki rekishi chosakushu, vol.7, Yoshikawa Kobunkan, 1988 [GB415-87]
 • OKUBO Toshiaki, Sabakuha rongi, Yoshikawa Kobunkan, 1986 [GB421-254]
 • TAKASUGI Shinsaku, ICHISAKA Taro (ed.), TAMURA Tetsuo (revision), Takasugi Shinsaku shiryo, vol.1, Matsuno Shoten, 2002 [GK133-H13]
 • MIYAJI Saichiro (ed.), Nakaoka Shintaro zenshu, Keiso Shobo, 1991 [US21-E29]
 • MIYAJI Saichiro (ed.), Sakamoto Ryoma zenshu, Kofusha Shuppan, 1988 [US21-E13]
39 ITAGAKI Taisuke
 • IMAI Shoji et al. (ed.), Sho no nihonshi, vol.7, Heibonsha, 1975 [KC637-42]
40,41 SANJO Sanetomi, IWAKURA Tomomi
 • Japan Center for Asian Historical Records, Special Exhibition on the Internet, “Komonjo ni miru Iwakura sisetsudan” (Japanese) Japan Center for Asian Historical Records, Special Exhibition on the Internet, “Komonjo ni miru Iwakura sisetsudan” (Japanese)
42 Prince Arisugawa Taruhito
 • Kunaicho (ed.), Meiji Tennoki, vol.3, Yoshikawa Kobunkan, 1969 [288.41-M448K4m]
43 SAIGO Takamori
 • Sho to jimbutsu, vol.4, Mainichi Shimbunsha, 1978 [KC637-55]
44 OKUBO Toshimichi
 • AJIMA Ryo, Naimukyo Okubo Toshimichi hyoden: Sonan madeno gonenkan sono gyoseki to ikizama, Tokyo Shoseki, 2005 [GB431-H32]
 • KATSUTA Magoya, Okubo Toshimichi den, vol.2, Doubunkan, 1911 [328-321]
45 KIDO Takayoshi
 • Kido Ko Denki Hensanjo (ed.), Kido Takayoshi monjo, vol.1-8, Nihon Shiseki Kyokai, 1929-1931 [64-254]
46 ENOMOTO Takeaki
 • ENOMOTO Takeaki, Kodansha (ed.), Enomoto Takeaki shiberia nikki, Kodansha, 2008 [GE485-J5]
47 OTORI Keisuke
 • ITO Tadashi, “Otori Keisuke yako ryuraku nikki – Enomoto Takeaki goso no kiroku”, Dewaji, vol.139, July, 2006 [Z11-940]
 • YAMAZAKI Arinobu, Otori Keisuke den, Hokubunkan, 1915 [348-233]
48 KATSU Kaishu
 • Katsu Kaishu zenshu, vol.22, Kodansha, 1983 [US21-39]
49 FUKUZAWA Yukichi
 • FUKUZAWA Yukichi, Meiji 10nen teichu koron yasegaman no setsu, Jiji Shimposha, 1901 [304-H826m]
 • FUKUZAWA Yukichi, Keio Gijuku et al.(ed.), Fukuzawa Yukichi shokanshu, vol.7, Iwanami Shoten, 2002 [HA153-G41]
50,51 SOEJIMA Taneomi
 • AJIMA Ryo, Naimukyo Okubo Toshimichi hoyden: Sonan madeno gonenkan sono gyoseki to ikizama, Tokyo Shoseki, 2005 [GB431-H32]
 • Ito Hirobumi Kankei Monjo Kenkyukai (ed.), Ito Hirobumi kankei monjo, vol.6, Hanawa Shobo, 1978 [GB415-21]

Chapter 2: Past Prime Ministers

52 ITO Hirobumi
 • Shiryo o yomitoku, vol.4, Yamakawashuppansha, 2009 [GB341-J57]
55 MATSUKATA Masayoshi
 • Ito Hirobumi Kankei Monjo Kenkyukai (ed.), Ito Hirobumi kankei monjo, vol.7, Hanawa Shobo, 1979 [GB415-21]
56 SAIONJI Kimmochi
 • The digital exhibition “Modern Japan in archives, Political history from the opening of the country to post-war”The digital exhibition “Modern Japan in archives, Political history from the opening of the country to post-war”, Letter from SAIONJI Kimmochi to KATSURA Taro
57 HARA Takashi
 • SUETAKE Yoshiya, Hara Takashi: Nihon seito seiji no genten, Yamakawashuppansha, 2010 [GK48-J36]
58 INUKAI Tsuyoshi
 • HARADA Goro, “Bokudo sensei to hakubundo (1), ” Shoron, vol.10, May, 1977 [Z11-531]
 • Sho to jimbutsu, vol.4, Mainichi Shimbunsha, 1978 [KC637-55]
60 Prince Higashikuni Naruhiko
 • ASAMI Masao, Fushigina miyasama: Higashikuninomiya Naruhiko o no showashi, Bungeishunju, 2011 [GB77-J344]
61 YOSHIDA Shigeru
 • The digital exhibition “Modern Japan in archives, Political history from the opening of the country to post-war”The digital exhibition “Modern Japan in archives, Political history from the opening of the country to post-war”, Letter of YOSHIDA Shigeru to MAKINO Nobuaki
62 HATOYAMA Ichiro
 • IMAI Shoji et al. (ed.), Sho no nihonshi, vol.8, Heibonsha, 1975 [KC637-42]

Chapter 3: Parliamentary politicians

63 OZAKI Yukio
 • IMAI Shoji et al. (ed.), Sho no nihonshi, vol.8, Heibonsha, 1975 [KC637-42]
 • ISA Hideo, Ozaki Yukio den, Ozaki Yukio Den Kankokai, 1951 [289.1-O982Io]
 • UCHIDA Kenzo et al. (ed.), Nihon gikai shiroku, vol.1, Daiichi Hoki Shuppan, 1991 [AZ-241-E21]
64 NAGAI Ryutaro
 • Nagai Ryutaro Hensankai (ed.), Nagai Ryutaro, Keiso Shobo, 1982 [GK89-59]
 • National Diet Library Special Materials Department (ed.), Arima Yoriyasu kankei monjo mokuroku, National Diet Library, 1989 [GK37-E5]
65 ASANUMA Inejiro
 • Nihon Shakaito 50nen shi Hensan Iinkai (ed.), Nihon shakaito shi, Shakai Minshuto Zenkoku Rengo, 1996 [A56-Z-G20]
 • The digital exhibition “Modern Japan in archives, Political history from the opening of the country to post-war”The digital exhibition “Modern Japan in archives, Political history from the opening of the country to post-war”, Comments that Japan Socialist Party Chairman ASANUMA made in Osaka
66 ICHIKAWA Fusae
 • Ichikawa Fusae Kenkyukai (ed.), Ichikawa Fusae no gensetsu to katsudo: Nempyo de tadoru fujin sanseiken undo: 1893-1936, Ichikawa fusae kinenkai josei to seiji senta shuppambu, 2013 [AZ-251-L72]

Chapter 4: Military men in Russo-Japanese War

69 AKIYAMA Saneyuki
 • Saito Shishaku Kinenkai, Shishaku Saito Makoto den, vol.1, Saito Shishaku Kinenkai, 1941 [289.1-Sa259Ss]

Chapter 5: Financial circles in Meiji Era

70 IWASAKI Yataro
 • IMAI Shoji et al. (ed.), Sho no nihonshi, vol.7, Heibonsha, 1975 [KC637-42]
71 SHIBUSAWA Eiichi
 • NARITA Kiyofusa, Oji seishi shashi, vol.2, Oji Seishi Shashi Hensansho, 1957 [585.067-N643o]
 • Shibusawa Eiichi Memorial Foundation Homepage, “Chronology of the Life of Shibusawa Eiichi”Shibusawa Eiichi Memorial Foundation Homepage, “Chronology of the Life of Shibusawa Eiichi”
72 OKURA Kihachiro
 • Asahi Shimbun, April 24, 1901 [YB-2]

Chapter 6: Educators

73 TSUDA Umeko
 • National Diet Library (ed.), Makino Nobuaki kankei monjo mokuroku, vol.1, National Diet Library, 1983 [A1-28]
74 SHIMODA Utako
 • KATO Shuichi et al. (ed.), Nihon kindai shiso taikei, vol.6, Iwanami Shoten, 1990 [HA121-E2]
 • National Diet Library (ed.), Mishima Michitsune kankei monjo mokuroku, National Diet Library, 1977 [GB5-61]
 • NISHIO Toyosaku, Shimoda Utako den, Kosaijuku, 1937 [289.1-Si412Ns-(2)]
75 KANO Jigoro
 • YOKOYAMA Kendo, Kano sensei den, Kodokan, 1941 [289-Ka582ウ]

Chapter 7: Scholars

77 SHIRAI Mitsutaro
 • KIMURA Yojiro (ed.), Shirai Mitsutaro chosakushu, vol.6, Kagaku Shoin, 1990 [RA211-85]
78 MINAKATA Kumagusu
 • GOMA Hideo, “Minakata Kumagusu to hakubutsu gakusha Shirai Mitsutaro”, Kumagusu kenkyu, vol.7, March, 2005 [Z71-E747]
 • MATSUI Ryugo and TAMURA Yoshiya (ed.), Minakata Kumagusu daijiten, Benseishuppan, 2012 [GK83-J65]
79 NAITO Konan
 • ASAKURA Haruhiko, “TOMINAGA Nakamoto, Okina no fumi”, Kihon arekore: Kokuritsu Kokkai Toshokan no zosho kara, Shuppan Nyususha, 1994 [UP72-E27]
 • TOMINAGA Nakamoto, ISHIHAMA Juntaro et al. (annotate), “Okina no fumi”, Nihon koten bungaku taikei, vol. 97, Iwanami Shoten, 1966 [918-N6852]
81 KAMEDA Jiro
 • KAMEDA Jiro, AMAMIYA Shoji (ed.), Seiyojin no nihongo kenkyu: Kameda Jiro sensei no iko, Kazama Shobo, 1973 [KF25-6]
 • ONO Susumu and OKUBO Tadashi (ed.), Motoori Norinaga zenshu, bekkan 1, Chikuma Shobo, 1976 [121.25-M893m]
82 OKADA Kiyu
 • OKADA Kiyu, OMODAKA Hisataka (ed.), Ruiju myogisho no kenkyu, Ichijo Shobo, 1944 [813.2-O38ウ]
 • Kokuritsu kokkai toshokan shozo kojin bunkoten: Tenjikai mokuroku, vol.2, National Diet Library, 1983 [UP72-42]
83 WATSUJI Tetsuro
 • ABE Yoshishige et al. (ed.), Watsuji Tetsuro zenshu, vol.3, Iwanami Shoten, 1989 [HA144-E3]
 • “Watsuji Tetsuro jihitsu kohon no juzo ni tsuite”, Kokuritsu kokkai toshokan geppo, vol.176, November, 1975 [Z21-146]

Chapter8: Writers

85 OZAKI Koyo, IZUMI Kyoka
 • IMAI Shoji et al. (ed.), Sho no nihonshi, vol.8, Heibonsha, 1975 [KC637-42]
 • OZAKI Koyo, OOKA Makoto et al. (ed.), Koyo zenshu, vol.2, Iwanami Shoten, 1994 [KH497-E240]
86 YAMADA Bimyo
 • SHIODA Ryohei, Yamada Bimyo kenkyu, Jimbun Shoin, 1938 [910.28-Y157Sy]
 • YAMADA Bimyo, KIKUCHI Shin'ichi (supervise), Yamada Bimyo rekishi shosetsu fukkokusen, vol.8, Honnotomosha, 2000 [KH694-G423]
87 MASAOKA Shiki, SHIMOMURA Izan
 • MASAOKA Shiki, Shiki zenshu, vol.21, Kodansha, 1976 [KH331-2]
 • MASAOKA Shiki et al., Matsuyama Shiritsu Shiki Kinen Hakubutsukan (ed.), Masaoka Shiki no e: Shiki 100nensai in matsuyama tokubetsu kikakuten, Masaoka Shiki 100nensai Kinen Jigyo Jikko Iinkai, 2001 [KC16-G2724]
88 MASAOKA Shiki
 • MASAOKA Shiki, Shiki zenshu, vol.5, Kodansha, 1976 [KH331-2]
 • Shiki koji shimpitsu haiku karutacho, Kaijido, 1917 [158-118-77]
89 NATSUME Soseki
 • ARA Masahito, Soseki kenkyu nempyo, Shueisha, 1984 [KG578-113]
 • NATSUME Kinnosuke, Soseki zenshu, vol.22, Iwanami Shoten, 1996 [KH426-E32]
90 SHIMAZAKI Toson
 • “Materials newly available in the Modern Japanese Political History Materials Room”, Kokuritsu kokkai toshokan geppo, vol.632, November 2013 [Z21-146]
91 YOSANO Akiko
 • ITSUMI Kumi, Hyoden Yosano Hiroshi Akiko, Showahen, Yagishoten, 2012 [KG634-J132]
92 AKUTAGAWA Ryunosuke
 • AKUTAGAWA Ryunosuke, EBII Eiji (annotate), Akutagawa Ryunosuke, vol.1, Yuseido Shuppan, 1990 [KH43-E10]
93 TANIZAKI Jun'ichiro
94 SATO Haruo
 • SATO Haruo, NAKAMURA Shin'ichiro et al. (supervise), Teihon Sato Haruo zenshu, vol.3, Rinsen Shoten, 1998 [KH532-G4]
95 DOI Bansui
 • KUTSUKAKE Yoshihiko, “Kure Shigeichi shi no Iriasu – Homerosu hoyakushi no kanten kara”, Iriasu, vol.2, Heibonsha, 2003 [KP31-H6]
 • Showa Joshi Daigaku Kindai bungaku kenkyushitsu, Kindai bungaku kenkyu sosho, vol.72, Showa Joshi Daigaku Kindai bungaku kenkyu, 1997 [910.26-Sy961k]
96 OSARAGI Jiro
 • FUKUSHIMA Koichi, Osaragi Jiro, vol.2, Soshisha, 1995 [KG583-E96]

Part 3: Autograph collection

Chapter 1: Paintings

 • Kindai nihon bijutsu jiten, Kodansha, 1989 [K3-E180]
101 TANI Buncho
 • TANI Buncho, Tani Buncho: Seitan 250shunen, Santori Bijutsukan, 2013 [KC16-L347]
102 ICHIKAWA Danjuro Ⅷ
 • Hachidaime Ichikawa Danjuroten: Zuroku, Waseda daigaku tsubouchi hakushi kinen engeki hakubutsukan, Waseda Daigaku Shuppambu, 2012 [KD487-L7]
 • KANAZAWA Yasutaka, Ichikawa Danjuro, Seiabo, 1962 [774.28-I743Ki]
 • Shimpan Kabuki Jiten, Japan Knowledge edition
103 KAWANABE Kyosai
 • Kawanabe Kyosai Kinen Bijutsukan (ed.), Kawanabe Kyosai enikki: THE DIARY OF KYOSAI: Edokko eshi no kassha seikatsu, Heibonsha, 2013 [KC229-L38]
 • Kyosai: Kawanabe kyosai kenkyushi, vol.44, July, 1991 [Z11-1044]
 • Saitama Daigaku kiyo jimbunkagaku hen, vol.42, 1993 [Z22-302]
104 MIZUNO Toshikata
 • National Diet Library, Hito to zosho to zoshoin: Kokuritsu kokkai toshokan shozobon kara, Yushodo Shuppan, 2002 [UM57-H2]
 • ONO Shizukata, Ukiyoe to hanga, Daito Shuppansha, 1942 [KC172-E3]
105,106 KAWASE Hasui
 • KAWASE Hasui, Kawase hasui, Ota Kuritsu Kyodo Hakubutsukan, 2013 [KC16-L582]
 • Tokyoto Edo Tokyo Hakubutsukan (ed.), Yomigaeru ukiyoe: Uruwashiki taisho shinhangaten: Zuroku, Tokyoto Edo Tokyo Hakubutsukan, 2009 [KC16-J1301]
107 ASAI Chu
 • ASAI Chu, Kyoto Kokuritsu Kindai Bijutsukan et al. (ed.), Asai Chu ten: Botsugo 90nen kinen, Kyoto Shimbunsha, 1998 [KC16-G1452]
108 KANO Hogai
 • Kano Hogai ten: Sono hito to geijutsu: Botsugo hyakunen kinen tokubetuten, Yamatane Bijutsukan, 1988 [KC16-E732]

Chapter 2: Signatures

110 UEKI Emori
 • IENAGA Saburo et al. (ed.), Ueki Emori shu, vol.1, Iwanami Shoten, 1990 [US21-E22]
 • National Diet Library (ed.), Kihon arekore: Kokuritsu Kokkai Toshokan no zosho kara, Shuppan Nyususha, 1994 [UP72-E27]
111 SHIMMURA Izuru
 • SHIMMURA Izuru, Namban sarasa, Heibonsha, 1995 [KH561-G41]
 • SHIMMURA Izuru, Shimmura Izuru: Waga gakumon seikatsu no shichijunen hoka, Nihon Tosho Senta, 1998 [GK129-G40]
 • SUZUKI Hiromune, “Kongetsu no issatsu November Kokuritsu Kokkai Toshokan no zosho kara Kashi: Shimmura Izuru no tokuseibon,” Kokuritsu Kokkai Toshokan geppo, 608, November, 2011 [Z21-146]
112 TAKAMURA Kotaro
 • Sakka no jiden, vol.9, Nihon Tosho Senta, 1994 [KH6-E355]
 • Takamura Kotaro senshu, vol.4, Shunjusha, 1967 [918.6-Ta346t-s]
 • Takamura Kotaro senshu, vol.6, Shunjusha, 1970 [918.6-Ta346t-s]
113 HORIGUCHI Daigaku
 • HORIGUCHI Daigaku, Horiguchi Daigaku zenshu, vol.2, Nihon Tosho Senta, 2001 [KH152-G621]
 • HORIGUCHI Daigaku, Horiguchi Daigaku zenshu, vol.3, Nihon Tosho Senta, 2001 [KH152-G621]
114 TACHIHARA Michizo
 • TACHIHARA Michizo, Akatsuki to yube no shi: Shishu, Mugi Shobo, 1982 [KH597-10]
 • TACHIHARA Michizo, Wasuregusa ni yosu: Shishu, Mugi Shobo, 1983 [KH597-9]
115 Tanjobi
 • Nihon Kosho Tsushin, vol.47 no.8, August, 1982 [Z21-160]
116 NAGAI Kafu, MORI Ogai
 • ASAOKA Kunio, “Momiyama shoten to sakka no inzei ryoshusho oyobi keiyakusho”, Nihon Shuppan Shiryo, vol.7, August, 2002 [Z21-B231]
 • IWAKIRI Shin'ichiro, Hashiguchi Goyo no soteibon, Chusekisha, 1980 [UE71-15]
 • Kanagawa Bungaku Shinkokai (ed.), Nagai Kafu ten, Kenritsu Kanagawa Kindai Bungakukan, 1999 [KG575-G18]
 • KANNO Akimasa, Nagai Kafu saiko, Nihon Hoso Shuppan Kyokai, 2011 [KG575-J23]
 • National Diet Library (ed.), Kihon arekore: Kokuritsu Kokkai Toshokan no zosho kara, Shuppan Nyususha, 1994 [UP72-E27]
 • OKANO Takeo, “Momiyama shoten to sono shuppan”, Nihon Kosho Tsushin, vol.23 no.6, April, 1958 [Z21-160]
 • Sanseido Henshujo (ed.), UEDA Masaaki (supervise), Konsaisu nihon jimmei jiten, Sanseido, 2001 [GB12-G35]
 • USUI Katsumi et al. (ed.), Nihon kingendai jimmei jiten, Yoshikawa Kobunkan, 2001 [GB12-G34]
117 ASHIHARA Kuniko
 • Kageki, Takarazuka shojo kagekidan, October, December, 1937
120 KATSU Kaishu
 • Amagasakishi sogo bunka senta (ed.), Ueno Hikoma to Uchida Kuichi no shashin de meguru bakumatsu meiji no nihon: Tokubetsu kikakuten: Dai 10kai Ueno Hikoma sho kyushu sangyo daigaku foto kontesuto jusho sakuhinten, Amagasakishi sogo bunka senta, 2010 [Y93-L1742]
121 KURODA Kiyotaka
 • Bijutsu no mado, vol.25 no.6, May, 2006 [Z11-1972]

Chapter 3: Diaries

122 NAGATA Hidejiro
 • “Materials newly available in the modern Japanese Political History Materials Room”, Kokuritsu Kokkai Toshokan geppo, vol.603, June, 2011 [Z21-146]
124 ARIMA Yoriyasu
 • ARIMA Yoriyasu, Shoyu Kurabu and ITO Takashi (ed.), Arima Yoriyasu nikki: Showa 17nen - showa 20nen, Shoyu Kurabu, 2002 [GK37-H2]
125 ASHIDA Hitoshi
 • SHINDO Eiichi and SHIMOKOBE Motoharu (ed.), Ashida Hitoshi nikki, vol.1, Iwanami Shoten, 1986 [GB561-88]
126 IWAKURA Tomomi
 • Iwakurako jikki, vol.1, Iwakurako Kyuseki Hozonkai, 1927 [210.61-I894]
 • OKUBO Toshiaki, Iwakura Tomomi, Chuo Koronsha, 1990 [GK66-E27]

Chapter 4: Letters to families

129 MUTSU Munemitsu
 • HAGIWARA Nobutoshi, Mutsu Munemitsu, vol.2, Asahi Shimbunsha, 1997 [GK88-G20]
130 OYAMA Iwao
 • TORIUMI Yoshikuni, Nanshu o ikunshu: Narabini o to shonaihan, Gyochisha Shuppambu, 1927 [536-276]
 • YAMAJI Aizan (ed.), Nanshu zenshu, Shun'yodo, 1915 [081.5-Sa18ウ]
131 SHIRASU Masako
 • SHIRASU Masako, Shirasu Masako jiden, Shinchosha, 1999 [GK129-G44]

Trivia

 • ARAYA Katsumi, Yatate shiko, Koyo Shuppansha, 1996 [KC654-G5]
 • Chuko Bunko Henshubu (ed.), Bumbogu no kenkyu: Mannenhitsu to Empitsu, Chuo Koronsha, 1996 [PS41-G3]
 • Episodo Okuma Shigenobu Henshu Iinkai (ed.), Episodo Okuma Shigenobu hyaku nijugowa, Waseda Daigaku Shuppambu, 1989 [GK114-E10]
 • ISHIKAWA Kyuyo, Sho to nihonjin, Shinchosha, 2007 [KC637-H91]
 • KIDA Jun'ichiro, Nihongo hakkutsu zukan: Kotoba no nenrin to hen’yo, Jasuto Shisutemu, 1995 [KF21-G9]
 • KIRIYAMA Masaru, Mannenhitsu kokusanka 100nen: Sera mannenhitsu to sono nakamatachi, Sangokan, 2011 [PS41-J56]
 • KOMATSU Shigemi, Tegami no rekishi, Iwanami Shoten, 1976 [KF152-2]
 • Kyoto Zokei Geijutu Daigaku, Komonjo o yomu, Asuka Kikaku, Kadokawa Shoten, 2002 [GB39-G49]
 • MAEKAWA Osamu, “A Theory of carte de visite: Thinking about Vernacular Photographies (1)”, Bigaku Geijutsu gakuronshu, vol.9, 2013 [Z71-S113]
 • MASUDA Takashi, Komonjo tegami no yomikata, Tokyodo Shuppan, 2007 [GB39-J1]
 • MATSUO Yasuaki, Genko yoshi no chishiki to tsukaikata, Nan’undo, 1981 [UC811-4]
 • National Diet Library (ed.), Kokuritsu kokkai toshokan sanjunenshi, National Diet Library, 1979 [UL214-7]
 • NOGUCHI Shigeki, Tsuzoku bungu hattatsushi, Ozorasha, 2010 [PS41-J44]
 • OKAMOTO Keiji, Okuma Shigenobu itsuwashu: Sekai no daiijin, Nankosha, 1922 [394-200]
 • SAKAMOTO Mitsuko, Meiji taisho no tegami, On Bukku, 2008 [KF152-J2]
 • SATO Hideo, Noto ya empitsu ga gakko o kaeta, Heibonsha, 1988 [FB14-E25]
 • SHIMANO Hajime, Kosei jitsumu handobukku: Genko seiri kara kosei no jissai made, Miki Shobo, 1986 [UC841-15]
 • TACHIBANA Yutaka, Tegamibun no kokugogakuteki kenkyu, Kazama Shobo, 1998 [KF152-G58]
 • YANAIKE Makoto, Yokogaki tojo: Nihongo hyoki no kindai, Iwanami Shoten, 2003 [KF54-H1]
 • WAKAO Shumpei (ed.), Zuroku komonjo no kiso chishiki, Kashiwa Shobo, 1979 [GB39-22]