List of well-known people

*In alphabetical order. Document numbers are shown in parentheses.

ATop of page

ABE Katsuo

Material
Abe Katsuo nikki (128)
Source of portrait
From a newspaper article that Abe had pasted in Abe Katsuo nikki

AKIYAMA Saneyuki

Material
Akiyama Saneyuki shokan (69)
Source of portrait
UZAKI Rojo, Satsu no kaigun cho no rikugun: Jimbutsu hyoron, UZAKI Kumakichi, 1911 [AZ-652-H47]

AKUTAGAWA Ryunosuke

Material
Hokyonin no shi (92)
Source of portrait
Akutagawa Ryunosuke shu,Shinchosha, 1927 [568-133]

AOYAMA Nobuyuki

Material
Aoyama Nobuyuki shokan (from Aoyama Nobuyuki, Nobumitsu shokan) (12)
Source of portrait
Suihanjimbutsushozo,1860 [本別4-4]

ARIMA Yoriyasu

Material
Arima Yoriyasu nikki (124)
Source of portrait
ARIMA Yoriyasu, Muraian zakki: Zuihitsushu, Kaizosha, 1940 [798-145]

ASAI Chu

Material
Asai Chu gacho (107)
Source of portrait
Kokushi shozo taisei,Fubunkan Shoten, 1941 [281.038-Ko53ウ]

ASANUMA Inejiro

Material
Kokkai kaisan o yokyu suru enzetsu soko (65)
Source of portrait
ASANUMA Inejiro, Waga genron tosoroku: Nihon no kanzen dokuritsu to heiwa no tameni, Shakai Shichosha,1953 [310.4-A917w]

ASHIDA Hitoshi

Material
Nihonkoku Kempo (Kampo Gogai) (109), Ashida Hitoshi nikki (125)
Source of portrait
Rekidai shusho to shashin [Modern Japanese Political History Materials Room Collection: 1142]

ASHIHARA Kuniko

Material
"Nankin bakugekitai", butai shashin (117)

DTop of page

DOI Bansui

Material
Iriasu (95)
Source of portrait
Shinchosha (ed.), Gendai shijin zenshu, vol.2, Shinchosha, 1930 [596-40]

ETop of page

ENOMOTO Takeaki

Material
Shiberiya nikki ko (46)
Source of portrait
Rekidai shusho to shashin [Modern Japanese Political History Materials Room Collection: 1142]

FTop of page

FUJITA Toko

Material
Fujita Toko shokan (from Fujita Toko shokan)(13)
Source of portrait
Suihanjimbutsushozo,1860 [本別4-4]

FUKUZAWA Yukichi

Material
Fukuzawa Yukichi shokan (49)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

HTop of page

HAMAGUCHI Osachi

Material
Hamaguchi Osachi nikki (127)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

HANABUSA Yoshimoto

Material
Hanabusa Yoshimoto meishiban shashin (118)

HARA Takashi

Material
Hara Takashi shokan (57)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

HATOYAMA Ichiro

Material
Hatoyama Ichiro shokan (62)
Source of portrait
TAKAHASHI Shosuke, Oi Gendo o to Hatoyama Ichiro shi, San'yudo Shoten Shuppambu, 1931 [特215-869]

HAYASHI Razan

Material
Honcho hennenroku (3)
Source of portrait
UCHIYAMA Chinari and HONDA Tetsuo (ed.), Yushima seido to edo jidai, Shibunkai, 1990 [HA34-E10]

HIRATA Atsutane

Material
Hirata Atsutane shukan (17)
Source of portrait
Akitaken Shihan Gakko and Akitaken Joshi Shihan Gakko (ed.), Sogo kyodo kenkyu: Akitaken, Akitaken Shihan Gakko [et al.], 1939 [779-68]

HORIGUCHI Daigaku

Material
Yoidorebune (113)
Source of portrait
Shinchosha (ed.), Gendai shijin zenshu, vol.8, Shinchosha, 1929 [596-40]

HOSOKAWA Gracia

Material
Hosokawa Tadaoki fujin shokan (from Hosokawa Tadaoki do fujin to shojo)(1)
Source of signature
Same as above

ITop of page

ICHIKAWA Danjuro Ⅷ

Material
Yauan giga (102)
Source of portrait
UTAGAWA Toyokuni, “Sukeroku: agemaki no Sukeroku, hige no Ikyu”(from Kabuki juhachiban), Ebisuya,1852 [寄別2-7-2-1]

ICHIKAWA Fusae

Material
Ichikawa Fusae shokan (66)
Source of portrait
HORIUCHI Hiroo, “Half a century of the oral history of politics in Japan”, Kokuritsu Kokkai Toshokan Geppo,vol.613, April, 2012 [Z21-146]

INUKAI Tsuyoshi

Material
Inukai Tsuyoshi shokan (58)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

ITAGAKI Taisuke

Material
Itagaki Taisuke shokan (39)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

ITO Hirobumi

Material
Ito Hirobumi shokan[draft](52)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

ITO Keisuke

Material
Kinka kaifu (35)
Source of portrait
ITO Tokutaro (ed.), Kinka o kuju gaju hakubutsukaishi, vol.1, ITO Tokutaro, 1893 [特7-338]

IWAKURA Tomomi

Material
Iwakura Tomomi shokan (41), Iwakura Tomomi nikki (126)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

IWASAKI Kan'en

Material
Honzo zufuki (26)
Source of portrait
FUJINAMI Goichi (ed.), Ika sentetsu shozoshu, Toko Shoin, 1936 [658-159]

IWASAKI Yataro

Material
Iwasaki Yataro shokan (70)
Source of portrait
Kokushi shozo taisei,Fubunkan Shoten, 1941 [281.038-Ko53ウ]

IZUMI Kyoka

Material
Kono nushi (85)
Source of portrait
Gendai shosetsu zenshu,vol.2,Shinchosha, 1927 [555-4]

KTop of page

KAMEDA Jiro

Material
Mikunikotoba katsuyo kagami, 2 vol(81)
Source of portrait
KAMEDA Jiro, AMAMIYA Shoji (ed.), Seiyojin no nihongo kenkyu: Kameda Jiro sensei no iko, Kazama Shobo, 1973 [KF25-6]

KANO Hogai

Material
Bakufu no zu (108)
Source of portrait
Takamizawa Mokuhansha (ed.), Kinsei nihonga taikan, vol.12,Takamizawa Mokuhansha Shuppanjo, 1932 [422-124]

KANO Jigoro

Material
Kano Jigoro shokan (75)
Source of portrait
YOKOYAMA Kendo, Kano sensei den, Kodokan, 1941 [289-Ka582ウ]

KANSHITSU Genkitsu

Material
Jusen wakan koto hennen gounzu (2)
Source of portrait
Kokuritsu kokkai toshokan shozo kojin bunkoten: Tenjikai mokuroku,vol.2, National Diet Library, 1983 [UP72-42]

KATSU Kaishu

Material
Katsu Kaishu jigazo (48), Katsu Kaishu meishiban shashin (120)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin, vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

KATSURAGAWA Hoshu

Material
Ezo somokuzu (28)
Source of signature
Same as above

KAWAJI Toshiakira, Satoko

Material
Sejo kikigaki (8-1), Kawaji Satoko nikki (8-2)
Source of portrait
WATANABE Shujiro, Abe Masahiro jiseki: Nihon kaikoku kigenshi, Watanabe Shujiro, 1910 [210.59-W82a]

KAWANABE Kyosai

Material
Kyosai enikki(103)
Source of portrait
YOSHIOKA Hanryo (ed.), Shingi hyoka shoga kantei shishin, [vol.14], Teikoku Kaiga Kyokai, 1927-28 [173-96]

KAWASE Hasui

Material
Iyo Kawanoe (105),Tokaido Satta-toge (106)
Source of portrait
S.Watanabe Color Print Co.

KIDO Takayoshi

Material
Kido Takayoshi shokan (45)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

KIMURA Kenkado

Material
Kenkado zasshi (24)
Source of portrait
[NOMURA]Bunsho, Shozo,vol.2 [か-75]

KITAOJI Rosanjin

Material
Kitaoji Rosanjin shokan (100)
Source of portrait
Katei yomiuri, vol.401,December, 1954 [Z051.7-Ka1]

KONOE Atsumaro

Material
Konoe Atsumaro meishiban shashin (119)

KONOE Fumimaro

Material
Konoe Fumimaro shokan (59)
Source of portrait
Rekidai shusho to shashin [Modern Japanese Political History Materials Room Collection: 1142]

KUMAZAWA Banzan

Material
Kokyo shokai (4)
Source of signature
Same as above

KURIMOTO Tanshu

Material
Ezo somokuzu (29)
Source of signature
Same as above

KURODA Kiyotaka

Material
Kuroda Kiyotaka shokan (53), Kuroda Kiyotaka meishiban shashin (121)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

KYOKUTEI Bakin, TAKIZAWA Michi

Material
Kyokutei Bakin shokan (Bakin’s own handwriting)(from Kyokutei Bakin shokan)(22-1), Kyokutei Bakin shokan (TAKIZAWA Michi wrote for Bakin, Bakin wrote the additional notes)(from Kyokutei Bakin shokan) (22-2)
Source of portrait
NAGAI Nyon (ed.), Kokubungaku meika shozoshu, Hakubisha, 1939 [910.28-N134k]

MTop of page

MAKINO Tomitaro

Material
Makino Tomitaro shokan (76)
Source of portrait
MAKINO Tomitaro, Makino shokubutsugaku zenshu, vol.1, Seibundo, 1934 [670-15]

MASAOKA Shiki

Material
Haikai jurokka (87), Shiki tesei haiku karuta (88)
Source of portrait
FUJIMURA Tsukuru (ed.), Meiji bungaku kenkyu, vol.2, Sankaido Shuppambu, 1933 [910.26-F63ウ]

MATSUKATA Masayoshi

Material
Matsukata Masayoshi shokan (55)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

MINAKATA Kumagusu

Material
Shirai Mitsutaro ate shokan (78)
Source of portrait
MINAKATA Kumagusu, Minakata zuihitsu zoku, Oka Shoin, 1926 [525-275]

MIZUNO Toshikata

Material
Mizuno Toshikata sanjurokkasen shitae (104)
Source of portrait
KANAI Kakushi (ed.), Nihon bijutsu gaka retsuden, Yagi Tsunezo, 1902 [83-153]

MIZUTANI Toyobumi

Material
Etohiruka-zu (from Kinka kinfu,vol.4) (34)
Source of portrait
[ONO Ranzan and MIZUTANI Toyobumi], [Ono Ranzan Mizutani Toyobumi sekitoku] [寄別10-3]

MORI Ogai

Material
Meiji bungeika genkoryo uketorisho (116)
Source of portrait
MORI Junzaburo, Ogai Mori Rintaro, Marui Shoten, 1942 [910.28-Mo453ウ]

MOTOORI Norinaga

Material
Motoori Norinaga seishi (from Ukeigoto,vol.2)(14), Motoori Norinaga shokan (from Motoori sensei shokan) (15)
Source of portrait
[NOMURA] Bunsho, Shozo, vol.2 [か-75]

MUTSU Munemitsu, Ryoko

Material
Mutsu Munemitsu shokan (129)
Source of portrait
(MUTSU Munemitsu) Kinseimeishi shashin, vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935[427-53]
(Ryoko) Gafu Kensei Gojunenshi Kankokai (ed.), Kensei 50nenshi: Gafu, Dainihon Kodo Hosankai, 1942[430-121イ]

NTop of page

NAGAI Kafu

Material
Meijibungeika genkoryo uketorisho (116)
Source of portrait
Nagai Kafu, Kadokawa Shoten, 1956 [910.28-N128Kn]

NAGAI Ryutaro

Material
Nagai Ryutaro shokan (64)
Source of portrait
NAGAI Ryutaro, Dainihon Yubenkai (ed.), Nagai Ryutaro shi daienzetsushu, Dainihon Yubenkai, 1926 [A11-Z-G384]

NAGATA Hidejiro

Material
Nagata Hidejiro techo (122)
Source of portrait
NAGATA Seiran, Ume shiroshi:Seiran zuihitsu, Jitsugyo No Nihonsha, 1931[609-183]

NAITO Konan

Material
Okina no fumi (79)
Source of portrait
Kyoto Teikoku Daigaku Bungakubu (ed.), Kyoto teikoku daigaku bungakubu 30shunenshi, Kyoto Teikoku Daigaku Bungakubu, 1935 [281-43]

NAKAOKA Shintaro

Material
Nakaoka Shintaro hisseki (from Boyucho)(38-2)
Source of portrait
OZAKI Takuji, Nakaoka Shintaro,Yomeisha Insatsujo, 1926 [556-108]

NATSUME Soseki

Material
Soseki shokan(89)
Source of portrait
NATSUME Kyoko, MATSUOKA Yuzuru, Soseki no omoide, Kaizosha, 1928 [536-439]

NINOMIYA Sontoku, Namiko

Material
Toza kingin beisen deiricho (7-1), Toza kingin beisen deiri hikaecho (7-2)
Source of portrait
HARADA Haruyasu (ed.), Ninomiya Sontoku sensei ihin iseki shashin senshu, Nantendo Shoten, 1935 [426-122]

NISHIMURA Shigeki

Material
Ei-etsu jiten (32)
Source of portrait
YOSHIDA Kumaji, Nishimura Shigeki, Bunkyo Shoin, 1942[289.1-N798Yn]

NOGI Maresuke

Material
Nogi Maresuke shokan (68)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin, vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

NOGUCHI Hideyo

Material
Noguchi Hideyo shokan (80)
Source of portrait
NARASHIMA Chido, Shonen Noguchi Hideyo hakushi, Daidokan, 1933 [639-88]

OTop of page

OKADA Kiyu

Material
Hanamitsu, 2 vol(82)
Source of portrait
Kokuritsu kokkai toshokan shozo kojin bunkoten: Tenjikai mokuroku,vol.2, National Diet Library, 1983 [UP72-42]

OKAKURA Tenshin

Material
Okakura Tenshin shokan (97)
Source of portrait
OKAKURA Tenshin, Nihon Bijutsuin(ed.), Tenshin zenshu, vol.1, Nihon Bijutsuin, 1922 [708-O467t-N]

OKUBO Toshimichi

Material
Okubo Toshimichi shokan (44)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin, vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

OKURA Kihachiro

Material
Okura Kihachiro shokan (72)
Source of portrait
Okura Koto Shogyo Gakko (ed.), Tsuruhiko o kaikoroku: Seitan hyakunensai kinen, Okura Koto Shogyo Gakko, 1940[GK114-21]

ONO Ranzan

Material
Honzo komoku soko (23)
Source of portrait
TANI Buncho (paint), ONO Ranzan [praise], Ranzan'o gazo, 1809 [WA1-10-1]

OSARAGI Jiro

Material
Fusen (96)
Source of portrait
The Osaragi Jiro Memorial Museum

OTA Nampo

Material
Doza goyodome (5), Kaikei shiki (6)
Source of portrait
[NOMURA]Bunsho, Shozo,vol.2 [か-75]

OTORI Keisuke

Material
Ryuraku nikki (47)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

OYAMA Iwao

Material
Oyama Iwao shokan (130)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934[427-53]

OZAKI Koyo

Material
Kono nushi (85)
Source of portrait
Ozaki Koyo shu, Kawade Shobo, 1953 [913.6-O9765o]

OZAKI Yukio

Material
Ozaki Yukio shokan (63)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

PTop of page

Philipp Franz Balthasar von Siebold

Material
Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel (33)
Source of portrait
IWASAKI Tsunemasa (pr.), Shiboruto shozo, [1826][特1-3284]

Prince Arisugawa Taruhito

Material
Arisugawanomiya Taruhito shinno shokan (42)
Source of portrait
Dainihon kyoikukai zasshi,vol.163, March, 1895 [雑59-10]

Prince Higashikuni Naruhiko

Material
Higashikuninomiya Naruhiko o shokan (60)
Source of portrait
Rekidai shusho to shashin [Modern Japanese Political History Materials Room Collection: 1142]

RTop of page

RYUTEI Tanehiko

Material
Ryutei Tanehiko shojo (20), Ryuteu Tanehiko jihitsu shokan (21)
Source of portrait
NAGAI Nyon (ed.), Kokubungaku meika shozoshu, Hakubisha, 1939 [910.28-N134k]

STop of page

SAIGO Takamori

Material
Saigo Takamori shokan (43)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

SAIONJI Kimmochi

Material
Saionji Kimmochi shokan (56)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

SAITO Makoto

Material
Saito Makoto techo (123)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

SAKAMOTO Ryoma

Material
Shin seifu koryo hassaku (from Boyucho)(38-1)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

SANJO Sanetomi

Material
Sanjo Sanetomi shokan (40)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

SANTO Kyoden

Material
Santo Kyoden eiri shokan (18), Santo Kyoden shokan (from Kyokutei raikanshu) (19)
Source of portrait
NAGAI Nyon (ed.), Kokubungaku meika shozoshu, Hakubisha, 1939 [910.28-N134k]

SAN'YUTEI Encho

Material
San'yutei Encho shokan (84)
Source of portrait
SAN'YUTEI Encho, SUZUKI Kozo (ed.), Encho zenshu, vol.1, Shun'yodo, 1926[913.7-Sa632e-S]

SATO Haruo

Material
Omoide no naka kara (94)
Source of portrait
Shinchosha (ed.), Gendai shijin zenshu, vol.8, Shinchosha, 1929 [596-40]

SHIBUSAWA Eiichi

Material
Shibusawa Eiichi shokan (71)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

SHIMAZAKI Toson

Material
Shimazaki Toson shokan (90)
Source of portrait
SHIMAZAKI Toson, Toson kansoshu, Shinchosha, 1929 [568-315]

SHIMMURA Izuru

Material
Kyoto teikoku daigaku bungakubu kokogaku kenkyu hokoku, vol. 7(111)
Source of portrait
SHIMMURA Izuru, Shimmura Izuru:Waga gakumon seikatsu no shichijunen hoka, Nihon Tosho Senta, 1998 [GK129-G40]

SHIMODA Utako

Material
Shimoda Utako shokan (74)
Source of portrait
Jogaku kogi, vol.6 no.15, Dainihon Jogakkai, January, 1907 [雑51-6]

SHIRAI Mitsutaro

Material
Berurin kimpu (77)
Source of portrait
Shokubutsu kenkyu zasshi:The journal of Japanese botany, vol.2 no.6, December, 1922 [Z18-66]

SHIRASU Masako

Material
Shirasu Masako shokan (131)
Source of portrait
Buaiso

SOEJIMA Taneomi

Material
Soejima Taneomi ikensho (50), Soejima Taneomi shokan (51)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

SUGITA Gempaku

Material
Sugita Gempaku shokan (from Kinoshita monjo)(27)
Source of portrait
SUGITA Gempaku, Rangaku kotohajime, Tenshinro, 1869 [255.1-16]

TTop of page

TACHIHARA Michizo

Material
Akatsuki to yube no shi (114)
Source of portrait
Tachihara Michizo zenshu,vol.1, Kadokawa Shoten, 1950 [918.6-Ta948t]

TAKAMURA Kotaro

Material
Oinaru hi ni (112)
Source of portrait
Showa bungaku zenshu,vol.22,Kadokawa Shoten, 1953 [918.6-Sy961]

TAKANO Choei

Material
Gumpo fushin (36)
Source of portrait
FUJINAMI Goichi (ed.), Ika sentetsu shozoshu, Toko Shoin, 1936 [658-159]

TAKASUGI Shinsaku

Material
Takasugi Shinsaku shokan (from Boyucho)(38-3)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

TAKEUCHI Seiho

Material
Takeuchi Seiho shokan (99)
Source of portrait
Ado, Adosha, vol.31,December, 1940 [雑33-120]

TAMURA Ransui

Material
Nihon shoshu yakufu (25)
Source of portrait
TAMURA Ransui and TAMURA Seiko, Mannencho, 3vol [WB17-3](attached photograph)

TANI Buncho

Material
Sakuraso-zu (101)
Source of portrait
[NOMURA] Bunsho, Shozo,vol.2 [か-75]

TANIZAKI Jun'ichiro

Material
Futari no chigo (93)
Source of portrait
TANIZAKI Jun'ichiro, Shindo,Suhara Keikosha, 1916 [特101-292]

TOGO Heihachiro

Material
Togo Heihachiro shokan (67)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

TOKUGAWA Nariaki

Material
Tokugawa Nariaki shokan (from Suifu meika shukan)(10), Tokugawa Nariaki shokan (from Minamotorekko shimpitsu) (11)
Source of portrait
Aoyama Kaikan (ed.), Mito ryuho iboku, Kogeisha, 1928 [176-56]

TOKUGAWA Yoshinobu

Material
Hempen shinsetsu" handwrittenby by TOKUGAWA Yoshinobu (from Minamotorekko shimpitsu)(9)
Source of portrait
(left)Bakumatsu meiji taisho kaiko 80nenshi,vol.3, Toyo Bunka Kyokai, 1934 [特267-121]
(right)(Kinsei meishi shashin, vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935)[427-53]

TSUDA Umeko

Material
Tsuda Umeko shokan (73)
Source of portrait
YOSHIKAWA Toshikazu, Tsuda Umeko, Fujo Shimbunsha, 1930 [556-444]

UTop of page

UDAGAWA Genzui

Material
Seiyo naika sen'yo (from Ushi hikyu)(30)
Source of portrait
FUJINAMI Goichi (ed.), Ika sentetsu shozoshu, Toko Shoin, 1936[658-159]

UEDA Akinari

Material
Chasetsu (16)
Source of portrait
Ueda Akinari zenshu, vol.1, Kokusho Kankokai, 1917[918.5-U149u]

UEKI Emori

Material
Itagaki seihoron (110)
Source of portrait
IENAGA Saburo et al. (ed.), Ueki Emori shu, vol.1, Iwanami Shoten,1990 [US21-E22]

WTop of page

WATSUJI Tetsuro

Material
Nihon kodai bunka, Newly-written edition(83)
Source of portrait
Yomiuri gurafu, vol.446, November, 1955 [Z051.4-Y1]

YTop of page

YAMADA Bimyo

Material
Shirabyoshi Gio (86)
Source of portrait
YAMADA Bimyo, YANAGIDA Izumi et al. (ed.), Bimyo senshu, vol.2, Ritsumeikan Shuppambu, 1935 [690-20]

YAMAGATA Aritomo

Material
Yamagata Aritomo shokan (54)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.1, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1934 [427-53]

YOKOYAMA Taikan

Material
Yokoyama Taikan shokan (98)
Source of portrait
SAITO Ryuzo, Nihon bijutsuin shi, Sogensha, 1944 [706-Sa281n]

YOSANO Akiko

Material
Yosano Akiko shokan (91)
Source of portrait
Yosano Akiko shiikashu,Sogensha, 1952 [911.168-Y774y2]

YOSHIDA Shigeru

Material
Yoshida Shigeru shokan (61), Nihonkoku Kempo (Kampo Gogai) (The Official Gazette, Special Edition)(109)
Source of portrait
Rekidai shusho to shashin [Modern Japanese Political History Materials Room Collection: 1142]

YOSHIDA Shoin

Material
Yoshida Shoin shokan (37)
Source of portrait
Kinsei meishi shashin,vol.2, Kinsei Meishi Shashin Hampukai, 1935 [427-53]

YOSHIO Joen

Material
Igirisu bunwa no hanrei, vol.2(31)
Source of handwriting
Same as above