Index of persons

ATop of page

ACOLLAS, Émile

(1826-1891)

Person-1

Portrait of AKAMATSU Noriyoshi

AKAMATSU Noriyoshi

(1841-1920)

Pre-2
Source of portrait : Sasebo shi edit. Sasebo shi, Sasebo shi, 1915[348-308]

Portrait of AKIYAMA Tokuzo

AKIYAMA Tokuzo

(1888-1974)

Adoration-1
Source of portrait : Jitsugyō no nihon 35(1), 1932.1[Z3-511]

Portrait of AKUTAGAWA Ryunosuke

AKUTAGAWA Ryunosuke

(1892-1927)

2-1-2
Source of portrait : Akutagawa ryūnosuke shū, Shinchōsha, 1927[568-133]

Portrait of AMANO Teiyu

AMANO Teiyu

(1884-1980)

Person-3
Source of portrait : AMANO Teiyū, Watashi no shōgai kara, Seirinshoin, 1953[289.1-A444w]

Portrait of ANNABELLA

ANNABELLA

(1907-1996)

Adoration-3
Source of portrait : Tōhō, (26), 1936.2[Z11-576]

Portrait of ARISHIMA Ikuma

ARISHIMA Ikuma

(1882-1974)

2-1-1 Person-2
Source of portrait : Nihon kindai bungaku kenkyūkai edit. Gendai nihon shōsetsu taikei 30, Kawadeshobō, 1956[913.608-G292-N(s)]

Portrait of ARISHIMA Takeo

ARISHIMA Takeo

(1878-1923)

2-1-1
Source of portrait : YARITA Ken'ichi, Shōsetsu arishima takeo, Shinchōsha, 1939[782-160]

Portrait of ASABUKI Tomiko

ASABUKI Tomiko

(1917-2005)

Person-5
Source of portrait : Soreiyu, (22), 1952.9[Z6-4250]

Portrait of ASAI Chu

ASAI Chu

(1856-1907)

2-2-top 2-2-1 2-2-2
Source of portrait : Kokushi shōzō shūsei, Hubunkanshoten, 1941[281.038-Ko53ウ]

ASAKURA Moriaki

(1844-1924)

1-2-1

Portrait of ASHIHARA Eiryo

ASHIHARA Eiryo

(1907-1981)

Adoration-4
Source of portrait : Bōmu, 3(11), 1954.11[Z766.05-B1]

Portrait of AWAYA Noriko

AWAYA Noriko

(1907-1999)

Adoration-4
Source of portrait : SAKATO Kimiaki, Sojō no meiryū fujin, Sankōsha, 1936[GK13-536]

Portrait of AZUMAYA Saburo

AZUMAYA Saburo

(1892-1935)

Person-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

BTop of page

Portrait of BAKER, Josephine

BAKER, Josephine

(1906-1975)

Adoration-4
Source of portrait : MATSUO Kuninosuke, Furansu hōrōki, Masushobō, 1947[915.6-Ma85-2ウ]

BARDOT, Brigitte

(1934- )

Adoration-3

BARTHES, Roland

(1915-1980)

Person-5

BASTIEN, Edmond August

(1839-1888)

1-2-1

BEAUMONT, Jeanne-Marie Leprince de

(1711-1780)

2-1-2

Portrait of BEAUVOIR, Simone de

BEAUVOIR, Simone de

(1908-1986)

Person-5
Source of portrait : Beauvoir, Simone de (KAWAGUCHI Atsushi and SASAMORI Takemasa trans.), Manekareta onna, Sōgensha, 1952[953-cB38m-K]

BEGEUX, Louis

(?-?)

Adoration-1

BEINEIX, Jean-Jacques

(1946- )

Adoration-3

Portrait of BELL, Marie

BELL, Marie

(1900-1985)

Adoration-3
Source of portrait : Kinema shūhō, (233), 1935.3[Z11-1848]

Portrait of BENTHAM, Jeremy

BENTHAM, Jeremy

(1748-1832)

1-1-1
Source of portrait : Hōgaku kyōkai zasshi, (35), 1887.1[Z2-14]

Portrait of BERGSON, Henri

BERGSON, Henri

(1859-1941)

Person-3
Source of portrait : Durant, William James (MURAMATSU Masatoshi trans.), Seiyō tetsugaku monogatari, Arusu, 1928[558-65イ]

BESSON, Luc

(1959- )

Adoration-3

BOCUSE, Paul

(1926- )

Adoration-1

Portrait of BOISSONADE, Gustave Émile

BOISSONADE, Gustave Émile

(1825-1910)

Pre-3 1-1-3 1-2-1
Source of portrait : Hōgaku kyōkai zasshi, 28(8), 1910.8[Z2-14]

Portrait of BONAPARTE, Napoléon

BONAPARTE, Napoléon

(1769-1821)

Pre-2 1-1-1 1-1-3 1-1-4
Source of portrait : CHIKAMI Kiyoomi, Naō taitei, Hakubunkan, 1919[349-450]

BONNEAU, Georges

(1897-1972)

Person-2

Portrait of BOUSQUET, Albert Charles du

BOUSQUET, Albert Charles du

(1837-1882)

1-1-3 1-1-4 1-2-1 Adoration-2
Source of portrait : UMETANI Noboru, Oyatoi gaikokujin, Nihonkeizaishinbunsha, 1965[210.61-U549o]

BOUSQUET, Georges Hilaire

(1846-1937)

Pre-3

Portrait of BOYER, Charles

BOYER, Charles

(1899-1978)

Adoration-3
Source of portrait : Tōhō (27), 1936.3[Z11-576]

Portrait of BOYER, Lucienne

BOYER, Lucienne

(1903-1983)

Adoration-4
Source of portrait : ASHIHARA Eiryō, Pari no shanson, Hakusuisha, 1956[767.8-A933p]

Portrait of BRIAND, Aristide

BRIAND, Aristide

(1862-1932)

Person-2
Source of portrait : GOTŌ Shinpei, Ei futsu bei shushō kantei no shikyō, Dainippon'yūbenkai, 1922[312.8-G82e]

Portrait of BRILLAT-SAVARIN, Jean-Anthelme

BRILLAT-SAVARIN, Jean-Anthelme

(1755-1826)

Adoration-1
Source of portrait : Brillat-Savarin, Jean Anthelme (SEKINE Hideo trans.) Bimi raisan, Sōgensha, 1953[596-cB85b-S]

BRUNAT, Paul

(1840-1908)

1-2-1

BUCKLE, Henry Thomas

(1821-1862)

1-1-1

Portrait of BUÑUEL, Luis

BUÑUEL, Luis

(1900-1983)

Adoration-3
Source of portrait : Eiga hyōron 12(6), 1955.6[Z11-71]

BURTY, Philippe

(1830-1890)

Person-1

CTop of page

CARAX, Leos

(1960- )

Adoration-3

Portrait of CARNÉ, Marcel

CARNÉ, Marcel

(1909-1996)

Adoration-3
Source of portrait : WADA Norie edit. Gendai eiga kōza 4, Tōkyōsōgensha, 1955[778.08-W18g]

Portrait of CÉZANNE, Paul

CÉZANNE, Paul

(1839-1906)

2-1-1 2-2-1
Source of portrait : ARISHIA Ikuma, Sezannu, Arusu, 1927[541-61-(1)]

CHANOINE, Charles Sulpice Jules

(1835-1915)

Pre-2

Portrait of CHITOSE Beiha

CHITOSE Beiha

(1855-1913)

Person-1
Source of portrait : SUGIURA Zenzō, Joyū kagami, Sugiurashuppanbu, 1914[特104-486]

Portrait of CLAIR, René

CLAIR, René

(1898-1981)

Adoration-3
Source of portrait : WADA Norie edit. Gendai eiga kōza 4, Tōkyōsōgensha, 1955[778.08-W18g]

Portrait of CLAUDEL, Camille

CLAUDEL, Camille

(1864-1943)

Person-2
Source of portrait : Kokoro no kagaku (4), 1985.11[Z19-1750]

Portrait of CLAUDEL, Paul

CLAUDEL, Paul

(1868-1955)

1-2-3 2-1-1 Person-2 Person-3 Person-5
Source of portrait : YAMANOUCHI Yoshio trans. Furansu shisen, Shinchōsha, 1924[517-217]

Portrait of CLEMENCEAU, Georges

CLEMENCEAU, Georges

(1841-1929)

Person-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

CLÉMENT, René

(1913-1996)

Adoration-3

Portrait of CLOUZOT, Henri-Georges

CLOUZOT, Henri-Georges

(1907-1977)

Adoration-3
Source of portrait : Eiga kōza 3, Mikasashobō, 1952[778.08-E38]

Portrait of COCTEAU, Jean

COCTEAU, Jean

(1889-1963)

Adoration-3
Source of portrait : Cocteau, Jean (KAWAMORI Yoshizō trans.), Yamashi toma, Shun'yōdō, 1932[630-1]

Portrait of COIGNET, François

COIGNET, François

(1835-1902)

1-2-1 2-2-1
Source of portrait : Coignet, Francisque (ISHIKAWA Junkichi trans.), Nihon kōbutsu shigen ni kansuru oboegaki, Hatashoten, 1944[561.11-C83ウ]

Portrait of COLLIN, Raphaël

COLLIN, Raphaël

(1850-1916)

2-2-1
Source of portrait : Bijutsu 1(2), 1916.12[雑33-31]

Portrait of CONSTANT, Benjamin

CONSTANT, Benjamin

(1767-1830)

1-1-1
Source of portrait : Brandes, Georg Morris Cohen (YAGUCHI Tatsu trans.), 19seiki bungaku shuchō, Shin'yōdō, 1916[349-308]

Portrait of COTTE, Joseph

COTTE, Joseph

(1875-1949)

Person-4
Source of portrait : Tōkyōjin 4(6)(23), 1989.8[Z8-2560]

DTop of page

Portrait of DAMIA

DAMIA

(1889-1978)

Adoration-4
Source of portrait : ASHIHARA Eiryō, Pari no shanson, Hakusuisha, 1956[767.8-A933p]

Portrait of DARWIN, Charles Robert

DARWIN, Charles Robert

(1809-1882)

Person-4
Source of portrait : Legros, Georges Victor (SHĪNA Sonoji trans.) Faburu no isshō, Sōbunkaku, 1928[544-128イ]

Portrait of DEBUSSY, Claude Achille

DEBUSSY, Claude Achille

(1862-1918)

2-2-3
Source of portrait : Ongaku sekai 4(8), 1932.8[雑35-12]

DELACOURTIE, Émile

(?-?)

1-1-4

DELON, Alain

(1935- )

Adoration-3

DENEUVE, Catherine

(1943- )

Adoration-3

Portrait of DUMAS, Alexandre (father)

DUMAS, Alexandre (father)

(1802-1870)

2-1-2
Source of portrait : Shinchōsha edit. Sekai bungaku zenshū 16, Shinchōsha, 1930[a908-7]

Portrait of DUMAS, Alexandre (son)

DUMAS, Alexandre (son)

(1824-1895)

2-1-2
Source of portrait : Sekai bungaku zenshū 2(5), Kawadeshobō, 1955[908-Se122-(s)]

Portrait of DURUY, Victor

DURUY, Victor

(1811-1894)

1-1-2
Source of portrait : Legros, Georges Victor (SHĪNA Sonoji trans.) Faburu no isshō, Sōbunkaku, 1928[544-128イ]

Portrait of DURY, Léon

DURY, Léon

(1822-1891)

1-2-2 1-2-3 Person-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

Portrait of DUVIVIER, Julien

DUVIVIER, Julien

(1896-1967)

Adoration-3
Source of portrait : ĪJIMA Tadashi, Shin eigaron, Saitōshorin, 1936[703-21]

ETop of page

Portrait of EBARA Soroku

EBARA Soroku

(1842-1922)

Pre-2
Source of portrait : MURATA Tsutomu, Ebara soroku sensei den, Sanseidō, 1935[693-30]

Portrait of EDOGAWA Rampo

EDOGAWA Rampo

(1894-1965)

Pre-2
Source of portrait : Shun'yōdō edit. Meiji taishō bungaku zenshū 56, Shun'yōdō, 1931[545-66]

Portrait of ENOMOTO Ken'ichi

ENOMOTO Ken'ichi

(1904-1970)

Adoration-4
Source of portrait : Tōhō (26), 1936.2[Z11-576]

Portrait of ENOMOTO Takeaki

ENOMOTO Takeaki

(1836-1908)

1-1-3
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of ESCOFFIER, Georges Auguste

ESCOFFIER, Georges Auguste

(1846-1935)

Adoration-1
Source of portrait : TSUJI Shizuo, Furansu ryōri, Kōseikan, 1964[596.3-Tu859h]

Portrait of ETO Shimpei

ETO Shimpei

(1834-1874)

1-1-2 1-1-3 1-1-4
Source of portrait : Gafukensei50nenshikankōkai edit. Kensei 50 nenshi, Dainihonkōdōhousankai, 1942[430-121イ]

FTop of page

Portrait of FABRE, Jean Henri

FABRE, Jean Henri

(1823-1915)

Person-4
Source of portrait : Legros, Georges Victor (SHĪNA Sonoji trans.) Faburu no isshō, Sōbunkaku, 1928[544-128イ]

FALCOT, P

(1804-?)

1-2-2

Portrait of FÉNELON, François de Salignac de la Mothe

FÉNELON, François de Salignac de la Mothe

(1651-1715)

2-1-2
Source of portrait : SHIMODA Jirō, Seiyō kyōikuka shōzō, Kinkōdō, 1906[255.2-17]

FERRIER, Gabriel

(1847-1914)

2-2-1

Portrait of FEYSER, Jacques

FEYSER, Jacques

(1885-1948)

Adoration-3
Source of portrait : Eiga hyōron 11(12), 1954.12[Z11-71]

Portrait of FLURY-HÉRARD, Paul

FLURY-HÉRARD, Paul

(1836-1913)

1-2-3
Source of portrait : Oyatoi gaikokujin, Kashimashuppankai, 1968[210.61-O968]

Portrait of FONTANESI, Antonio

FONTANESI, Antonio

(1818-1882)

2-2-1
Source of portrait : Bijutsu kenkyū 8(10)(94), 1939.10[Z11-41]

Portrait of FRANCE, Anatole

FRANCE, Anatole

(1844-1924)

2-1-1
Source of portrait : Dokusho no tomo 2(9), 1913.9[雑14-12]

FUJI Masazo

(1853-1916)

2-2-1

Portrait of FUJIMURA Shiro

FUJIMURA Shiro

(1845-1909)

1-2-2
Source of portrait : Meiji tennō gojunkōki, Yamanashiken, 1940[特277-163]

Portrait of FUJISHIMA Takeji

FUJISHIMA Takeji

(1867-1945)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : IWASA Arata and HASEGAWA Jin edit. Fujishima takeji gashū, Fujishimatakejigashūkankōkai, 1943[431-6]

Portrait of FUJITA Tsuguharu

FUJITA Tsuguharu

(1886-1968)

1-2-3 2-1-1 Adoration-4
Source of portrait : DOMON Ken, Fūbō, Arusu, 1953[281.038-D96h]

Portrait of FUJIWARA Yoshie

FUJIWARA Yoshie

(1898-1976)

1-2-3
Source of portrait : Meiji taishō jitsuwa zenshū 11, Heibonsha, 1930[598-2]

Portrait of FUKUBA Hayato

FUKUBA Hayato

(1856-1921)

1-2-2 Adoration-1
Source of portrait : FUKUBA Hayato, FUKUBA Shinjō edit. Kaki saibaihō, Fukubashinjō, 1931[608-288]

Portrait of FUKUCHI Fukuichi

FUKUCHI Fukuichi

(1862-1909)

2-2-2
Source of portrait : Tsūshin kyōkai zasshi (9), 1909.4[Z5-58]

Portrait of FUKUCHI Gen'ichiro

FUKUCHI Gen'ichiro

(1841-1906)

1-2-3
Source of portrait : Kokushi shōzō taisei, Fubunkanshoten, 1941[281.038-Ko53ウ]

Portrait of FUKUNAGA Takehiko

FUKUNAGA Takehiko

(1918-1979)

Person-5
Source of portrait : Shūkan shinchō 1(27)(27), 1956.8[Z24-21]

Portrait of FUKUSHIMA Shigetaro

FUKUSHIMA Shigetaro

(1895-1960)

2-2-2
Source of portrait : FUKUSHIMA Keiko, Uchi no yadoroku, Bungeishunjūshinsha, 1955[049.1-H813u]

Portrait of FUKUZAWA Yukichi

FUKUZAWA Yukichi

(1835-1901)

1-1-1 1-1-2 Person-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

GTop of page

GA Noriyuki

(1840-1923)

1-1-1

Portrait of GABIN, Jean

GABIN, Jean

(1904-1976)

Adoration-3
Source of portrait : TSUMURA Hideo, Eiga to kanshō, Sōgensha, 1941-43[778.04-Tu735e2]

GALLÉ, Émile

(1846-1904)

2-2-1

Portrait of GAUGUIN, Paul

GAUGUIN, Paul

(1848-1903)

2-2-1
Source of portrait : Gauguin, Paul illust., YAMAZAKI Shōzō, Gōgan, Arusu, 1925[541-61-(5)]

GAULT, Henri

(1829-2000)

Adoration-1

Portrait of GAUTIER, Judith

GAUTIER, Judith

(1850-1917)

Person-1 Person-4
Source of portrait : Geijutsu shinchō 36(9)(429), 1985.9[429-21]

Portrait of GAUTIER, Théophile

GAUTIER, Théophile

(1811-1872)

Person-1
Source of portrait : Sekai shijin zenshū 3, Kawadeshobō, 1955[908.1-Se122]

GESMAR, Charles

(c1900-1928)

Adoration-4

Portrait of GIRAUD, Yvett

GIRAUD, Yvett

(1916-2014 )

Adoration-4
Source of portrait : ASHIHARA Eiryō, Pari no shanson, Hakusuisha, 1956[767.8-A933p]

GIREL, Constant

(1873-1952)

1-2-3 Adoration-3

Portrait of GODA Kiyoshi

GODA Kiyoshi

(1862-1938)

2-2-2
Source of portrait : Kinkōdō edit. Dai 5 kai naikoku kangyō hakurankai shinsakan retsuden, Kinkōdō, 1903[94-120]

Portrait of GODAI Tomoatsu

GODAI Tomoatsu

(1835-1885)

1-2-1
Source of portrait : GODAI Ryūsaku edit. Godai tomoatsu den, Godairyūsaku, 1933[640-117]

GODARD, Jean-Luc

(1930- )

Adoration-3

Portrait of GOGH, Vincent van

GOGH, Vincent van

(1853-1890)

2-2-1
Source of portrait : Du Quesne-van Gogh, Elisabeth Huberta (TAKAMURA Kōtarō trans.) Kaisō no gohho, Sōbunkaku, 1921[723.5-G572ウ]

Portrait of GONCOURT, Edmond Huot de

GONCOURT, Edmond Huot de

(1822-1896)

Person-1 Person-3
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

Portrait of GONCOURT, Jules Huot de

GONCOURT, Jules Huot de

(1830-1870)

Person-1
Source of portrait : GOTŌ Sueo, Gonkūru to nihon bijutsu, Hokkōshobō, 1943[704-G72ウ]

Portrait of GOSEDA Horyu I

GOSEDA Horyu I

(1827-1892)

2-2-2
Source of portrait : Kōfū, 4(1), 1908.6[雑33-21]

Portrait of GOSEDA Horyu II

GOSEDA Horyu II

(1864-1943)

2-2-2
Source of portrait : Bijutsu shinron 6(4)(54), 1931.4[雑33-40]

Portrait of GOSEDA Yoshimatsu

GOSEDA Yoshimatsu

(1855-1915)

2-2-2
Source of portrait : OKA Daijirō edit. Meiji meijinden, Kobayashitetsujirō, 1882[特32-800]

Portrait of GOTO Shojiro

GOTO Shojiro

(1838-1897)

1-1-2 Adoration-2
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of GRANT, Ulysses Simpson

GRANT, Ulysses Simpson

(1822-1885)

Person-1
Source of portrait : Thayer, William Makepeace (WAKATSUKI Yasuji trans.) Seigyō risshiden, Naigaishuppankyōkai, 1906[33-541]

GROS, Jean Baptiste Louis

(1793-1870)

Pre-1

GUIMET, Émile

(1836-1918)

1-2-2

Portrait of GUIZOT, François-Pierre-Guillaume

GUIZOT, François-Pierre-Guillaume

(1787-1874)

1-1-1 1-1-2
Source of portrait : Guizot, François Pierre Guillaume (MATSUMOTO Yoshio trans.) Yōroppa bunmeishi, Kokumintosho, 1924[520-2-(2)]

HTop of page

Portrait of HAGIWARA Sakutaro

HAGIWARA Sakutaro

(1886-1942)

2-1-1
Source of portrait : YAMADA Iwasaburō edit. Shinsen hagiwara sakutarō shishū, Sangabō, 1940[911.56-H14-4イウ]

Portrait of HANAMORI Yasuji

HANAMORI Yasuji

(1911-1978)

1-2-2
Source of portrait : Sōen 4(5), 1949.5[Z6-530]

Portrait of HARADA Kumao

HARADA Kumao

(1888-1946)

Person-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

Portrait of HARADA Naojiro

HARADA Naojiro

(1863-1899)

2-2-2
Source of portrait : Kokubungaku kaishaku to kanshō 49(2)(628), 1984.1[Z13-333]

HARADA, Rihakou

(1890-1954)

Person-2

Portrait of HASEBE Nobuhiko

HASEBE Nobuhiko

(1850-1924)

1-2-2
Source of portrait : ITŌ Sakae, Chichi to sono jigyō, Itōkochōen, 1934[特224-819]

Portrait of HASEGAWA Minokichi

HASEGAWA Minokichi

(1893-1973)

Person-1
Source of portrait : Keizai magajin 3(5), 1939.5[雑22-120]

HASHIGUCHI Goyo

(1880-1921)

2-2-2

Portrait of HASHIMOTO Saneyana

HASHIMOTO Saneyana

(1834-1885)

Person-1
Source of portrait : KOYASU Nobunari edit. ISHIDA Keigaku illust., Kōmei zō den, Takayamabuhei, 1880[特43-917]

HATTORI Toku

(?-?)

1-1-1

Portrait of HAYASHI Fumiko

HAYASHI Fumiko

(1903-1951)

2-1-1
Source of portrait : Shinchōshahenshūbu edit. Watakushi no bundan seikatsu o kataru, Shinchōsha, 1936[709-110]

Portrait of HAYASHI Tadamasa

HAYASHI Tadamasa

(1852-1906)

2-2-2 Person-1
Source of portrait : Toyama kenshi yō, Toyamaken, 1924[291.42-To5893t]

Portrait of HAYASHI Tatsuo

HAYASHI Tatsuo

(1896-1984)

Person-4
Source of portrait : Bungei shunjū 29(13), 1951.10[Z23-10]

Portrait of HEIDEGGER, Martin

HEIDEGGER, Martin

(1889-1976)

Person-3
Source of portrait : Heidegger, Martin (SATŌ Keiji trans.) Kanto to keijijōgaku, Mikasashobō, 1938[750-9-(5)]

Portrait of HIRAFUKU Hyakusui

HIRAFUKU Hyakusui

(1877-1933)

2-1-2
Source of portrait : YAMAMOTO Sanehiko, Shōkanshū, Kaizōsha, 1934[663-66]

HIRAKI Masatsugu

(1859-1943)

2-2-2

Portrait of HOBBES, Thomas

HOBBES, Thomas

(1588-1679)

1-1-1
Source of portrait : NAKAJIMA Rikizō edit. Taisei sentetsu zōden, Meguroshoten, 1912[332-234]

Portrait of HOMER

HOMER

(?-?)

2-1-2
Source of portrait : SHIMODA Jirō, Seiyō kyōikuka shōzō, Kinkōdō, 1906[255.2-17]

Portrait of HONDA Kinkichiro

HONDA Kinkichiro

(1851-1921)

2-2-2
Source of portrait : Hondakinkichirōōkenhikai edit. Yōga sengaku honda kinkichirō, Hondakinkichirōōkenhikai, 1934[667-73]

Portrait of HONNORAT, André

HONNORAT, André

(1868-1950)

1-2-3
Source of portrait : Kokusai bunka (101), 1962.11[Z11-170]

Portrait of HORIGUCHI Daigaku

HORIGUCHI Daigaku

(1892-1981)

2-1-2
Source of portrait : Horiguchi daigaku shishū, Daiichishobō, 1928[585-13]

Portrait of HOSHI Toru

HOSHI Toru

(1850-1901)

1-1-3
Source of portrait : Tōyōbunkakyōkai edit. Bakumatsu meiji taishō kaiko 80 nenshi 6, Tōyōbunkakyōkai, 1933[430-3]

Portrait of HOSOKAWA Junjiro

HOSOKAWA Junjiro

(1834-1923)

1-1-2 1-1-4
Source of portrait : Teikokuhōsōtaikanhensankai edit. Teikoku hōsō taikan, Teikokuhōsōtaikanhensankai, 1915[347-34]

Portrait of HOZUMI Nobushige

HOZUMI Nobushige

(1856-1926)

1-1-3
Source of portrait : HOZUMI Nobushige, Jitsumei keihizoku kenkyū, Tōkōshoin, 1926[280.34-H734z]

Portrait of HOZUMI Yatsuka

HOZUMI Yatsuka

(1860-1912)

1-1-3
Source of portrait : HOZUMI Nobushige, Yatsuka shinkōroku, Iwanamishoten, 1929[600-2]

Portrait of HUGO, Victor-Marie

HUGO, Victor-Marie

(1802-1885)

2-1-2
Source of portrait : Mabilleau, Léopold (KANBE Takashi trans.) Vikutoru yugō, Shinchōsha, 1927[548-6]

ITop of page

Portrait of IGUCHI Kigenji

IGUCHI Kigenji

(1870-1938)

2-2-1
Source of portrait : Azumino shi yukari no jinbutsu dētabēsuExternal Site

Portrait of IIDA Kiken

IIDA Kiken

(1866-1938)

2-1-2
Source of portrait : ĪDA Kirō, Zakkubaran, Nanbokusha, 1917[363-118]

Portrait of IKEDA Nagaoki

IKEDA Nagaoki

(1837-1879)

Pre-1
Source of portrait : OSATAKE Takeki, Iteki no kuni e, Banrikakushobō, 1929[556-348]

Portrait of IKENAMI Shotaro

IKENAMI Shotaro

(1923-1990)

Adoration-3
Source of portrait : Engekikai 11(6), 1953.6[Z11-81]

IKUTA Kuwashi

(1832-1881)

1-1-4

Portrait of IMAMURA Yūrin

IMAMURA Yūrin

(1845-1924)

1-2-1
Source of portrait : Daiichi kōtōgakkō 60 nenshi, Daiichi kōtōgakkō, 1939[FB22-E642]

Portrait of INABATA Katsutaro

INABATA Katsutaro

(1862-1949)

1-2-2 1-2-3 Adoration-3
Source of portrait : Inabatakatsutarōōkijukinendenkihensankai edit. Inabata katsutarō kun den, Inabatakatsutarōōkijukinendenkihensankai, 1938[745-112]

Portrait of INOUE Kaoru

INOUE Kaoru

(1836-1915)

Pre-3 1-1-3 1-2-2 1-2-3 Person-1 Adoration-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of INOUE Katsunosuke

INOUE Katsunosuke

(1861-1929)

Person-1
Source of portrait : Inouekaorukōdenkihensankai edit. Seigai inoue kō den, Naigaishoseki, 1933-34[289.1-I432Is]

Portrait of INOUE Kowashi

INOUE Kowashi

(1843-1895)

1-1-4
Source of portrait : Gafukensei50nenshikankōkai edit. Kensei 50 nenshi, Dainihonkōdōhousankai, 1942[430-121イ]

Portrait of INOUE Sueko

INOUE Sueko

(1864-1934)

Person-1
Source of portrait : Inouekaorukōdenkihensankai edit. Seigai inoue kō den, Naigaishoseki, 1933-34[289.1-I432Is]

Portrait of ISHII Hakutei

ISHII Hakutei

(1882-1958)

2-2-1
Source of portrait : ISHĪ Hakutei illust. Ishīhakuteishikokikinenkai edit. Ishī hakutei, Bijutsushuppansha, 1952[723.1-I575i-I]

Portrait of ISHIKAWA Kin'ichi

ISHIKAWA Kin'ichi

(1871-1945)

2-2-2
Source of portrait : Shizuoka kenritsu bijutsukan kiyō (7), 1989[Z11-1419]

Portrait of ISHIKAWA Sanshiro

ISHIKAWA Sanshiro

(1876-1956)

2-1-1 Person-4
Source of portrait : ISHIKAWA Sanshirō, Jijoden, Rironsha, 1956[289.1-I626z]

Portrait of ISHIKAWA Toraji

ISHIKAWA Toraji

(1875-1964)

2-2-2
Source of portrait : Chūgakusei no tomo 30(3), 1953.6[Z32-463]

Portrait of ITAGAKI Taisuke

ITAGAKI Taisuke

(1837-1919)

1-1-2
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of ITO Genboku

ITO Genboku

(1800-1871)

1-2-2
Source of portrait : MORI Senzō, Oranda shōgatsu, Fuzanbō, 1938[402.8-M782o-t]

Portrait of ITO Hirobumi

ITO Hirobumi

(1841-1909)

Pre-3 1-1-4 1-2-1 1-2-3 2-2-2 Adoration-2
Source of portrait : YABE Shintarō edit. Kindai meishi no omokage, Chikukinsha, 1914[419-34]

Portrait of ITO Noe

ITO Noe

(1895-1923)

2-1-1 Person-4
Source of portrait : Ōsugi sakae zenshū 10, Sekaibunko, 1963[308-O827o-s]

Portrait of ITO Sakae

ITO Sakae

(1847-1911)

1-2-2
Source of portrait : ITŌ Sakae, Itō sakae den, Genbunsha, 1917[327-937]

Portrait of IWAKURA Tomomi

IWAKURA Tomomi

(1825-1883)

Pre-3 1-1-1 1-1-4 Adoration-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of IWAMURA Toru

IWAMURA Toru

(1870-1917)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : Bijutsu 1(11), 1917.9[雑33-31]

Portrait of IWASAKI Yanosuke

IWASAKI Yanosuke

(1851-1908)

Adoration-1
Source of portrait : Jitsugyō no nihon 4(1), 1901.1[Z3-511]

Portrait of IZUMI Kyoka

IZUMI Kyoka

(1873-1939)

2-2-2
Source of portrait : Gendai shōsetsu zenshū 2, Shinchōsha, 1927[555-4]

JTop of page

KTop of page

Portrait of KAGAWA Toyohiko

KAGAWA Toyohiko

(1888-1960)

Person-4
Source of portrait : Bungei shunjū 29(4), 1951.3[Z23-10]

Portrait of KANAGAKI Robun

KANAGAKI Robun

(1829-1894)

Adoration-1
Source of portrait : Gendai nihon bungaku zenshū 1, Kaizōsha, 1931[918.6-G295]

Portrait of KANEKO Mitsuharu

KANEKO Mitsuharu

(1895-1975)

2-1-1
Source of portrait : Nihonpenkurabu edit. Gendai nihon bungaku senshū 11, Hosokawashoten, 1950[a913-222]

Portrait of KANOKOGI Takeshiro

KANOKOGI Takeshiro

(1874-1941)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : Kanokogi takeshirō gahaku kanreki kinen shukugakai, Kanokogitakeshirōgahakukanrekikinenkai, 1935[特251-165]

Portrait of KATO Hiroyuki

KATO Hiroyuki

(1836-1916)

1-1-2 Person-4
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

KATO Shiho

(1856-1923)

2-1-2

Portrait of KATO Shuichi

KATO Shuichi

(1919-2008)

Person-4 Person-5
Source of portrait : Chisei 3(11), 1956.10[Z051.3-Ti1]

Portrait of KATSU Kaishu

KATSU Kaishu

(1823-1899)

Pre-2
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of KATSURA Taro

KATSURA Taro

(1847-1913)

Adoration-1
Source of portrait : YABE Shintarō edit. Kindai meishi no omokage, Chikukinsha, 1914[419-34]

Portrait of KATSUSHIKA Hokusai

KATSUSHIKA Hokusai

(1760-1849)

Person-1 Person-3
Source of portrait : INOUE Kazuo edit. Ukiyoe hyōjun gashū, Takamizawamokuhansha, 1932[373-581]

Portrait of KAWABATA Yasunari

KAWABATA Yasunari

(1899-1972)

Adoration-4
Source of portrait : Shinshin kessaku shōsetsu zenshū 11, Heibonsha, 1929[569-157]

Portrait of KAWAKAMI Otojiro

KAWAKAMI Otojiro

(1864-1911)

Adoration-2
Source of portrait : Tōyōbunkakyōkai edit. Bakumatsu meiji taishō kaiko 80 nenshi, Tōyōbunkakyōkai, 1935-37[210.6-To591b]

Portrait of KAWAKITA Nagamasa

KAWAKITA Nagamasa

(1903-1981)

Adoration-3
Source of portrait : Tōwa eiga no ayumi, Tōwaeiga, 1955[778.067-To575t]

KAWAKUBO Rei

(1942- )

Adoration-2

Portrait of KAWAMURA Kiyoo

KAWAMURA Kiyoo

(1852-1934)

2-2-2
Source of portrait : KIMURA Shunkichi, Kawamura kiyoo, Kimurashunkichi, 1926.12[175-82]

Portrait of KAWASHIMA Chūnosuke

KAWASHIMA Chūnosuke

(1853-1938)

1-2-1 2-1-2
Source of portrait : Gendai nihon bungaku zenshū 1, Kaizōsha, 1931[918.6-G295]

Portrait of KIDA Minoru

KIDA Minoru

(1895-1975)

Person-4
Source of portrait : KIDA Minoru, Nanpyōyō, Shinchōsha, 1956[915.9-Y226n]

Portrait of KIDO Takayoshi

KIDO Takayoshi

(1833-1877)

Pre-3 1-1-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of KIKUCHI Yuho

KIKUCHI Yuho

(1870-1947)

2-1-2
Source of portrait : Gendai nihon bungaku zenshū 54, Kaizōsha, 1931[918.6-G295]

Portrait of KIPLING. Joseph Rudyard

KIPLING. Joseph Rudyard

(1865-1936)

Adoration-1
Source of portrait : Kipling, Rudyard (BABA Tsunego trans.), Kippuringu no tanpen shōsetsu, Japantaimusugakuseigōshuppanjo, 1916[323-148]

Portrait of KISHIDA Ginko

KISHIDA Ginko

(1833-1905)

Adoration-4
Source of portrait : Rōa kyōiku (43), 1938.2[雑59-91]

Portrait of KISHIDA Ryusei

KISHIDA Ryusei

(1891-1929)

2-2-2 Adoration-4
Source of portrait : Bijutsu shinron 5(2)(40), 1930.2[雑33-40]

Portrait of KISHIDA Tatsuya

KISHIDA Tatsuya

(1892-1944)

Adoration-4
Source of portrait : MORI Tomita, Nihon kageki haiyū meikan, Katsudōkurabusha, 1921[特108-297]

Portrait of KITAGAKI Kunimichi

KITAGAKI Kunimichi

(1836-1916)

1-2-2
Source of portrait : Kyōtoshidenkikyokushomuka edit. Biwako sosui ryakushi, Kyōtoshidenkikyoku, 1939[781-97]

Portrait of KITAGAWA Utamaro

KITAGAWA Utamaro

(1753-1806)

Person-1 Person-3
Source of portrait : KITAGAWA Utamaro illust, KIKUCHI Sadao edit. Utamaro no onnae, Ryokuenshobō, 1963[721.8-Ki288u2]

Portrait of KITAHARA Hkushu

KITAHARA Hakushu

(1885-1942)

Person-4
Source of portrait : KITAHARA Hakushū, Hakushū zenshū 7, Arusu, 1929[598-26]

KITAHARA Tetsuo

(1887-1957)

Person-4

KITAMURA Shigetake

(1819-1906)

Adoration-1

Portrait of KOBAYASHI Aiyu

KOBAYASHI Aiyu

(1881-1945)

2-2-3
Source of portrait : Shōwajoshidaigakukindaibungakukenkyūshitsu, Kindai bungaku kenkyū sōsho 56, Shōwajoshidaigakukindaibunkakenkyūjo, 1984[910.26-Sy961k]

Portrait of KOBAYASHI Mango

KOBAYASHI Mango

(1870-1947)

2-2-2
Source of portrait : Geiten (18), 1925.7[雑33-82]

Portrait of KODA Rohan

KODA Rohan

(1867-1947)

1-2-3
Source of portrait : DOMON Ken, Fūbō, Arusu, 1953[281.038-D96h]

Portrait of KODA Shigetomo

KODA Shigetomo

(1873-1954)

1-2-3
Source of portrait : KŌDA Shigetomo, Waran yawa, Dōbunkan, 1931[049.1-Ko476o]

Portrait of KOIZUMI Sakutaro

KOIZUMI Sakutaro

(1872-1937)

Person-1
Source of portrait : KURODA Hōshin, Shumi zatsuwa, Shumisōshohakkōjo, 1914[340-29-(2)]

Portrait of KOJIMA Kikuo

KOJIMA Kikuo

(1887-1950)

Person-3
Source of portrait : KOJIMA Kikuo, Bijutsu no komado, Sekkasha, 1965[704-Ko714b]

Portrait of KOMATSU Kiyoshi

KOMATSU Kiyoshi

(1900-1962)

2-1-1
Source of portrait : KOMATSU Kiyoshi, Futsuin e no michi, Rokkōshōkaishuppanbu, 1941[292.31-Ko61ウ]

Portrait of KOMATSU Kosuke

KOMATSU Kosuke

(1884-1966)

2-2-3
Source of portrait : Min'yō ongaku 2(2), 1930.2[雑8-102]

KOMIYAMA Keisuke

(1855-1930)

2-1-2

Portrait of KOMURA Jutaro

KOMURA Jutaro

(1855-1911)

Adoration-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of KOMYOJI Saburo

KOMYOJI Saburo

(1849-1893)

Person-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

Portrait of KONDO Tokutaro

KONDO Tokutaro

(1856-1920)

1-2-2 1-2-3
Source of portrait : Kinkōdō edit. Dai 5 kai naikoku kangyō hakurankai shinsakan retsuden, Kinkōdō, 1903[94-120]

KOSEKI San'ei

(1787-1839)

Pre-2

Portrait of KOSUGI Tengai

KOSUGI Tengai

(1865-1952)

2-1-2
Source of portrait : Nihonkindaibungakukenkyūkai edit. Gendai nihon shōsetsu taikei 8, Kawadeshobō, 1956[913.608-G292-N(s)]

Portrait of KOTOKU Shusui

KOTOKU Shusui

(1871-1911)

Person-4
Source of portrait : KŌTOKU Denjirō, Geibun hen kōtoku shūsui bungeishū, Kaihōsha, 1930[Y994-J3470]

Portrait of KOYAMA Shotaro

KOYAMA Shotaro

(1857-1916)

2-2-2
Source of portrait : Kyōiku kenkyū (147), 1916.2[Z7-164]

Portrait of KROPOTOKIN, Pyotr Alekseevich

KROPOTOKIN, Pyotr Alekseevich

(1842-1921)

Person-4
Source of portrait : -

Portrait of KUKI Hatsuko

KUKI Hatsuko

(1860-1931)

Person-3
Source of portrait : Tosho (376), 1980.12[Z21-184]

Portrait of KUKI Ryuichi

KUKI Ryuichi

(1852-1931)

2-2-2
Source of portrait : Tosho (376), 1980.12[Z21-184]

Portrait of KUKI Shuzo

KUKI Shuzo

(1888-1941)

Person-3 Person-5
Source of portrait : KUKI Shūzō, Ori ni furete, Iwanamishoten, 1941[914.6-Ku28ウ]

Portrait of KUME Keiichiro

KUME Keiichiro

(1866-1934)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : KUME Haruko edit. Kume keiichirō sakuhinshū, Kumeharuko, 1935[567-138]

Portrait of KUME Kunitake

KUME Kunitake

(1839-1931)

Pre-3
Source of portrait : Meiji bunka 5(8), 1929.8[雑19-153]

Portrait of KUNIKIDA Doppo

KUNIKIDA Doppo

(1871-1908)

Person-1
Source of portrait : Shun'yōdō edit. Meiji taishō bungaku zenshū 22, Shun'yōdō, 1928[545-66]

Portrait of KURIMOTO Joun

KURIMOTO Joun

(1822-1897)

Pre-top 1-2-1
Source of portrait : ŌTAWARA Aribumi, Jūdai senkaku kisha den, Tōkyōnichinichishinbun, 1926[554-9]

Portrait of KURODA Hoshin

KURODA Hoshin

(1885-1967)

2-2-2
Source of portrait : KURODA Hōshin, Nara to hiraizumi, Shun'yōdō, 1913[特109-86]

Portrait of KURODA Juzo

KURODA Juzo

(1887-1970)

2-2-1
Source of portrait : KURODA Jūtarō, Shōkei no chi, Nihonbijutsugakuin, 1920[395-82]

Portrait of KURODA Seiki

KURODA Seiki

(1866-1924)

2-2-top 2-2-1 2-2-2
Source of portrait : Kokushi shōzō taisei, Fubunkanshoten, 1941[281.038-Ko53ウ]

Portrait of KUROIWA Ruiko

KUROIWA Ruiko

(1862-1920)

2-1-2
Source of portrait : KUROIWA Ruikō, KUROIWA Gyorō edit. Teihon riyō seichō, Kōransha, 1928[582-198]

LTop of page

Portrait of LAURENS, Jean Paul

LAURENS, Jean Paul

(1838-1921)

2-2-1
Source of portrait : Futō sanjin kanokogi takeshirō gashū, Kanokogitakeshirōgahakukanrekikinenkai, 1934[425-145]

LEGROS, Georges Victor

(1862-?)

Person-4

LEROUX, Charles Edouard Gabriel

(1851-1926)

2-2-3

Portrait of LINDE, Max

LINDE, Max

(1883-1925)

Adoration-3
Source of portrait : Katsudō no sekai 3(6), 1918.6[Z11-796]

LINDEN, Johannes van der

(1756-1835)

Pre-2

Portrait of LOCKE, John

LOCKE, John

(1632-1704)

1-1-1
Source of portrait : SHIMODA Jirō, Seiyō kyōikuka shōzō, Kinkōdō, 1906[255.2-17]

Portrait of LOTI, Pierre

LOTI, Pierre

(1850-1923)

2-1-2
Source of portrait : Loti, Pierre (ŌTSUKA Yukio trans.) Seishun, Hakusuisha, 1939[787-84]

Portrait of Louis XIV

Louis XIV

(1638-1715)

2-1-2 Adoration-2
Source of portrait : Sekai rekishi taikei 19, Heibonsha, 1933[208-Se1223]

Portrait of Louis XV

Louis XV

(1710-1774)

1-1-2 Adoration-1
Source of portrait : SHIRATORI Kurakichi et al. Sekai bunkashi taikei 14, Shinkōsha, 1940[208-Se122]

Portrait of Louis XVI

Louis XVI

(1754-1793)

1-1-2
Source of portrait : Sekai rekishi taikei 19, Heibonsha, 1933[208-Se1223]

Louis, Duke of Burgundy

(1682-1712)

2-1-2

Portrait of LUMIÈRE, Auguste

LUMIÈRE, Auguste

(1862-1954)

1-2-3 Adoration-3
Source of portrait : Shashin geppō 41(4), 1936.4[雑35-201]

MTop of page

Portrait of MAEDA Masana

MAEDA Masana

(1850-1921)

Pre-3 1-2-2
Source of portrait : HONMA Kōji edit. Danshaku maeda masana kun ryakuden, Honmakōji, 1922[11-593]

MAILLART, Louis Adolphe

(1837-1894)

2-2-3

MAISTRE, Joseph-Marie de

(1753-1821)

1-1-1

Portrait of MAKINO Nobuaki

MAKINO Nobuaki

(1861-1949)

2-2-2
Source of portrait : MAKINO Nobuaki, Kaikoroku, Bungeishunjūsha, 1949[a289-66]

Portrait of MALOT, Hector

MALOT, Hector

(1830-1907)

2-1-2
Source of portrait : Malot, Hector Henri (EGUCHI Kiyoshi trans.), IWAI Taizō illust. Ienakiko, Popurasha, 1967[Y7-789]

Portrait of MALRAUX, André Malraux

MALRAUX, André Malraux

(1901-1976)

1-2-3 2-1-1
Source of portrait : Yamata, Kikou (HAYASHI Kōichi trans.) Pari no sakka tachi, Mikasashobō, 1950[950.28-Y457p-H]

Portrait of Marie Louise

Marie Louise

(1875-1957)

Adoration-2
Source of portrait : Marī Rūizu and CHIBA Masuko, Hitori de dekiru katei no biganjutsu, Arusu, 1917[364-366]

MARSHALL, Frederic

(1839-1905)

Pre-3

Portrait of MARUYAMA Banka

MARUYAMA Banka

(1867-1942)

2-2-2
Source of portrait : KOYAMA Shūji et al. edit. Maruyama banka, Nihonsuisaigakai, 1942[723.1-Ko97ウ]

Portrait of MARUYAMA Masao

MARUYAMA Masao

(1914-1996)

1-1-2 Person-5
Source of portrait : Fujin no tomo 48(3), 1954.3[Z24-57]

Portrait of MASAKI Naohiko

MASAKI Naohiko

(1862-1940)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : Nagoya hakurankai sōran, Nagoyakangyōkyōkai, 1929[特205-985]

Portrait of MASAOKA Shiki

MASAOKA Shiki

(1867-1902)

2-2-1
Source of portrait : FUJIMURA Saku edit. Meiji bungaku kenkyū, Sankaidōshuppanbu, 1933[910.26-F63ウ]

Portrait of MATISSE, Henri

MATISSE, Henri

(1869-1954)

2-1-1
Source of portrait : Atoriesha edit. Machisu gashū, Atoriesha, 1926[540-131]

Portrait of MATSUDA Masahisa

MATSUDA Masahisa

(1845-1914)

1-1-2
Source of portrait : Teikokuhōsōtaikanhensankai edit. Teikoku hōsō taikan, Teikokuhōsōtaikanhensankai, 1915[347-34]

Portrait of MATSUKATA Kojiro

MATSUKATA Kojiro

(1865-1950)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : TODA Sen'yō, Inshō no hito matsukata kōjirō, Shingidōshoten, 1933[653-102]

Portrait of MATSUKATA Masayoshi

MATSUKATA Masayoshi

(1835-1924)

Pre-3 2-2-1 Adoration-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of MATSUOKA Hisashi

MATSUOKA Hisashi

(1862-1944)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : Okayamashishihenshūīnkai edit. Okayama shi shi, Okayamashi, 1962[217.5-O5342-O]

Portrait of MAUPASSANT, Guy de

MAUPASSANT, Guy de

(1850-1893)

2-1-2 Person-1
Source of portrait : (AOYAGI Mizuho et al. trans.) Mōpassan senshū 3, Kawadeshobō, 1941[F53-Ma95-39ウ]

Portrait of MAUSS, Marcel

MAUSS, Marcel

(1872-1950)

Person-4
Source of portrait : Gendai shisō 6(8), 1978.6[Z9-368]

Portrait of MECKEL, Klemens Wilhelm Jakob

MECKEL, Klemens Wilhelm Jakob

(1842-1906)

Pre-2
Source of portrait : Shōnen sekai 12(10), 1960.8[Z32-B239]

Portrait of MILL, John Stuart

MILL, John Stuart

(1806-1873)

1-1-1
Source of portrait : Legros, Georges Victor (SHĪNA Sonoji trans.) Faburu no isshō, Sōbunkaku, 1928[544-128イ]

MILLAU, Christian

(1928- )

Adoration-1

Portrait of MINOBE Tatsukichi

MINOBE Tatsukichi

(1873-1948)

1-1-4
Source of portrait : SAKISAKA Itsurō edit. Arashi no naka no 100 nen, Keisōshobō, 1952[313.19-Sa518a]

Portrait of MISHIMA Yukio

MISHIMA Yukio

(1925-1970)

Pre-2
Source of portrait : MISHIMA Yukio, Seijo, Meguroshoten, 1951[913.6-M525s]

Portrait of MISTINGUETT

MISTINGUETT

(?-1956)

Adoration-4
Source of portrait : Columbia Society of Music Connoisseurs edit. Shanson do pari kaisetsusho, Nihonchikuonkishōkai, 1938[KD841-H349]

Portrait of MITSUKURI Gempo

MITSUKURI Gempo

(1798-1863)

1-1-3
Source of portrait : KURE Shūzō, Mitsukuri genpo, Dainippontosho, 1914[289.1-M5162Km]

Portrait of MITSUKURI Rinsho

MITSUKURI Rinsho

(1846-1897)

1-1-2 1-1-3 1-1-4
Source of portrait : Kokushi shōzō taisei, Fubunkanshoten, 1941[281.038-Ko53ウ]

MITSUKURI Toshio

(?-1923)

1-1-3

Portrait of MITSUTANI Kunishiro

MITSUTANI Kunishiro

(1874-1936)

2-2-2
Source of portrait : MITSUTANI Kunishirō illust. KOSHIBA Kinji et al. edit. Mitsutani ō gafu Shazansō, 1937[719-38]

MIYAJIMA Harumatsu

(1848-1904)

2-1-2

Portrait of MIYAJIMA Seiichiro

MIYAJIMA Seiichiro

(1838-1911)

Adoration-2
Source of portrait : MIYAJIMA Seiichirō, MIYAJIMA Daihachi edit. Yōkōdō shishō, Zenrinshoin, 1940[307-97]

MIYAKE Issei

(1938- )

Adoration-2

Portrait of MIYAMOTO Saburo

MIYAMOTO Saburo

(1905-1974)

Adoration-4
Source of portrait : Shufu to seikatsu 5(1), 1950.1[Z6-32]

Portrait of MIYAZAWA Toshiyoshi

MIYAZAWA Toshiyoshi

(1899-1976)

1-1-4
Source of portrait : Bungei shunjū 30(5), 1952.4[Z23-10]

Portrait of MONTAND, Yves

MONTAND, Yves

(1921-1991)

Adoration-4
Source of portrait : ASHIHARA Eiryō, Pari no shanson, Hakusuisha, 1956[767.8-A933p]

Portrait of MONTBLANC, Comte Charles des Cantons de

MONTBLANC, Comte Charles des Cantons de

(1832-1893)

1-2-1
Source of portrait : TAKAHASHI Kunitarō, Chonmage taishi umi o iku, Jinbutsuōraisha, 1967[606.7-Ta247t]

Portrait of MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat de la Brède et de

MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat de la Brède et de

(1689-1755)

1-1-1 1-1-2 1-1-4
Source of portrait : MIYAZAWA Toshiyoshi, Montesukyū hō no seishin, Iwanamishoten, 1936[681-1-(13)]

Portrait of MOREL, Edmund

MOREL, Edmund

(1841-1871)

1-2-1
Source of portrait : Tetsudōshō edit. Nihon tetsudōshi, Tetsudōshō, 1921[a688-19]

Portrait of MORI Arimasa

MORI Arimasa

(1911-1976)

Person-5
Source of portrait : Chisei 3(1), 1956.1[Z051.3-Ti1]

MORI Hanae

(1926- )

Adoration-2

MORI Kyosuke

(1834-?)

1-1-2

Portrait of MORI Ogai

MORI Ogai

(1862-1922)

2-2-1 2-2-3
Source of portrait : MORI Junzaburō, Ōgai mori rintarō, Maruishoten, 1942[910.28-Mo453ウ]

Portrait of MORIGUCHI Shigeji

MORIGUCHI Shigeji

(1889?-1940)

1-1-4
Source of portrait : Okayama ken kōmin daigaku kōenshū, Okayamakenrengōseinendan, 1929[特210-131]

Portrait of MORITA Shiken

MORITA Shiken

(1861-1897)

2-1-2
Source of portrait : (MORITA Shiken trans.) ISHIWARI Matsutarō edit. Shiken zenshū 1, Ishiwarishoten, 1907[74-377]

Portrait of MORVAN-REMONT, Berthe

MORVAN-REMONT, Berthe

(1898-?)

Adoration-2
Source of portrait : Mitsukoshi 16(8), 1926.8[雑23-23イ]

Portrait of MUCHA, Alfons

MUCHA, Alfons

(1860-1939)

2-2-1
Source of portrait : Mizue (768), 1969.1[Z11-181]

Portrait of MURAI Gensai

MURAI Gensai

(1863-1927)

Adoration-1
Source of portrait : Gendai nihon bungaku zenshū 34, Kaizōsha, 1931[918.6-G295]

Portrait of MURAKAMI Eishun

MURAKAMI Eishun

(1811-1890)

Pre-1 1-1-2
Source of portrait : TAKITA Teiji, Murakami eishun, Ganshōdōshotenkotenbu, 1934[289.1-M929Tm]

Portrait of MURAKAMI Nobuo

MURAKAMI Nobuo

(1921-2005)

Adoration-1
Source of portrait : SUZUKI Hiroshi and MURAKAMI Nobuo, Sūpu no hon, Fujingahōsha, 1960[596.3-Su822s]

MURAKOSHI Mei

(?-?)

2-2-3

MUTAGUCHI Michiteru

(?-?)

1-1-3

Portrait of MUTSU Munemitsu

MUTSU Munemitsu

(1844-1897)

Person-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

NTop of page

Portrait of NAGAHARA Kotaro

NAGAHARA Kotaro

(1864-1930)

2-2-2
Source of portrait : Bijutsu shinron 6(1), 1931.1[雑33-40]

Portrait of NAGAI Kafu

NAGAI Kafu

(1879-1959)

2-1-1 2-1-2 2-2-3 Person-3
Source of portrait : DOMON Ken, Fūbō, Arusu, 1953[281.038-D96h]

Portrait of NAGAI Kenshi

NAGAI Kenshi

(1865-1940)

2-2-3
Source of portrait : Tōkyō ekō 1(7), 1908.12[雑21-10]

NAGAMINE Hideki

(1848-1927)

1-1-1

NAGAO Mokutaro

(1868-1919)

2-2-1

Portrait of NAITO Aro

NAITO Aro

(1883-1977)

2-1-2 2-2-3
Source of portrait : (NAITŌ Arō trans.) Keieishū, Hakusuisha, 1953[951-N251k]

Portrait of NAKAE Chomin

NAKAE Chomin

(1847-1901)

Pre-3 1-1-2 1-1-3 Person-1
Source of portrait : TOYABE Shuntei, Meiji jinbutsu shōkan, Hakubunkan, 1902[96-133]

Portrait of NAKAE Ushikichi

NAKAE Ushikichi

(1889-1942)

Person-1
Source of portrait : NAKAE Ushikichi, Chūgoku kodai seiji shisō, Iwanamishoten, 1950[222.033-N286t]

NAKAGAWA Hachiro

(1877-1922)

2-2-2

Portrait of NAKAMURA Fukusuke

NAKAMURA Fukusuke

(1866-1940)

1-2-2
Source of portrait : Kabuki (135), 1911.9[雑35-52]

Portrait of NAKAMURA Fusetsu

NAKAMURA Fusetsu

(1866-1943)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : Sho no tomo 9(7), 1943.7[雑33-121]

Portrait of NAKAMURA Shin'ichiro

NAKAMURA Shin'ichiro

(1918-1997)

Person-5
Source of portrait : Nakamura shin'ichirō shishū, Yurīka, 1951[911.56-N424n]

Portrait of NAMURA Taizo

NAMURA Taizo

(1840-1907)

1-2-1
Source of portrait : YABE Shintarō edit. Kindai meishi no omokage, Chikukinsha, 1914[419-34]

Portrait of Napoléon Ⅲ

Napoléon Ⅲ

(1808-1873)

Pre-1 1-1-4 1-2-top
Source of portrait : Sensōbungakukai edit.Sekai sensō bungaku zenshū 21, Arusu, 1942[908-Se226ウ]

Portrait of NATSUME Soseki

NATSUME Soseki

(1867-1916)

2-2-2 Adoration-1 Adoration-3
Source of portrait : NATSUME Sōseki, Sōseki zenshū 8, Sōsekizenshūkankōkai, 1929[566-49]

Portrait of NISHI Amane

NISHI Amane

(1829-1897)

Pre-2
Source of portrait : ASŌ Yoshiteru edit. Nishi amane tetsugaku chosakushū, Iwanamishoten, 1933[636-143]

NISHIO Masukichi

(1846-?)

Adoration-1

Portrait of NOGUCHI Yonejiro

NOGUCHI Yonejiro

(1875-1947)

Person-1
Source of portrait : DOMON Ken, Fūbō, Arusu, 1953[281.038-D96h]

Portrait of NOGUCHI, Isamu

NOGUCHI, Isamu

(1904-1988)

Person-1
Source of portrait : DOMON Ken, Fūbō, Arusu, 1953[281.038-D96h]

Portrait of NUMATA Ichiga

NUMATA Ichiga

(1873-1954)

2-2-1
Source of portrait : MASAKI Naohiko, Kaiko 70 nen, Gakkōbijutsukyōkaishuppanbu, 1937[729-208]

OTop of page

Portrait of OBATA Tokujiro

OBATA Tokujiro

(1842-1905)

1-1-1
Source of portrait : Obatasenseidenkihensan'īnkai edit. Obata einosuke sensei, Obatasenseidenkikankōkai, 1940[289-O12ウ]

Portrait of ODAKA Atsutada

ODAKA Atsutada

(1830-1901)

1-2-1 1-2-3
Source of portrait : TAKAHASHI Kazutoshi, Seishigyō no senkakusha takahashi shingorō, Nihonshuppansha, 1933[289-O17ウ]

Portrait of OELSNITZ, Herman d'

OELSNITZ, Herman d'

(1882-1941)

2-2-2
Source of portrait : KURODA Hōshin, Hōshin senshū, Shumifukyūkai, 1956[708-Ku881h]

Portrait of OGATA Koan

OGATA Koan

(1810-1863)

1-1-1
Source of portrait : Itan (2), 1938.5[Z19-105]

Portrait of OGIWARA Morie

OGIWARA Morie

(1879-1910)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : OGIWARA Morie, Chōkoku shinzui, Hodakajinjōkōtōshōgakkō, 1934[667-142]

Portrait of OGURI Tadamasa

OGURI Tadamasa

(1827-1868)

Pre-top 1-2-1
Source of portrait : ICHIKAWA Teizaburō, Oguri kōzukenosuke tadamasa kō o omou, Jōmōkyōdoshikenkyūkai, 1937[733-13]

Portrait of OHARA Magosaburo

OHARA Magosaburo

(1880-1943)

2-2-2
Source of portrait : Kansai meishi shashinroku, Kokuseikyōkai, 1935[特268-25]

Portrait of OI Kentaro

OI Kentaro

(1843-1922)

1-1-2 1-1-3 1-1-4
Source of portrait : Gafukensei50nenshikankōkai edit. Kensei 50 nenshi, Dainihonkōdōhousankai, 1942[430-121イ]

Portrait of OKA Asajiro

OKA Asajiro

(1868-1944)

Person-4
Source of portrait : OKA Asajirō, KIKUCHI Gyōtei edit. Jinrui shinka no kenkyū, Daigakukan, 1915[360-124イ]

OKA Seiichi

(1868-1944)

2-2-2

Portrait of OKADA Saburosuke

OKADA Saburosuke

(1869-1939)

2-1-1 2-2-1 2-2-2
Source of portrait : MORITA Tanzan illust. Tanzan gafu, Kangakenkyūkai, 1921[380-131]

Portrait of OKADA Yachiyo

OKADA Yachiyo

(1883-1962)

2-1-1 2-2-1
Source of portrait : Utsukushī kurashi no techō 528(1)(19), 1953.3[Z6-352]

Portrait of OKAKURA Tenshin

OKAKURA Tenshin

(1862-1913)

2-2-2 Person-3
Source of portrait : OKAKURA Tenshin, Nihonbijutsuin edit. Tenshin zenshū kō 1, Nihonbijutsuin, 1922[708-O467t-N]

Portrait of OKAMOTO Ippei

OKAMOTO Ippei

(1886-1948)

2-1-1
Source of portrait : Fujokai 35(1), 1927.1[Z051.7-H19]

Portrait of OKAMOTO Kanoko

OKAMOTO Kanoko

(1889-1939)

2-1-1
Source of portrait : OKAMOTO Ippei, Kanoko no ki, Shōgakkan, 1943[KG583-84]

Portrait of OKAMOTO Taro

OKAMOTO Taro

(1911-1996)

2-1-1 Person-4
Source of portrait : OKAOTO Tarō, Yume to chikai, Hōbunkan, 1952[049.1-O489y]

Portrait of OKI Takato

OKI Takato

(1832-1899)

1-1-3 1-2-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of OKUBO Toshimichi

OKUBO Toshimichi

(1830-1878)

Pre-3 1-1-2 Adoration-2
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of OKUMA Shigenobu

OKUMA Shigenobu

(1838-1922)

1-1-4 1-2-1 1-2-3 Person-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of OKURA Kihachiro

OKURA Kihachiro

(1837-1928)

1-2-2 Adoration-1
Source of portrait : Ōkurakōtōshōgyōgakkō edit. Tsuruhiko ō kaikoroku, Ōkurakōtōshōgyōgakkō, 1940[GK114-21]

ONO Kiyoteru

(?-?)

Pre-3

Portrait of ONO Masakichi

ONO Masakichi

(1918-1997)

Adoration-1
Source of portrait : Gekkan shokudō 2(6), 1962.8[Z4-147]

Portrait of OSADA Shuto

OSADA Shuto

(1871-1915)

2-1-2
Source of portrait : FUCHI Shinkichi, Osada shūtō to nanpō keirin, Nan'yōkeizaikenkyūjoshuppanbu, 1943[特253-881]

Portrait of OSANAI Kaoru

OSANAI Kaoru

(1881-1928)

2-1-1
Source of portrait : Osanai kaoru zenshū 1, Shun'yōdō, 1929[598-18]

Portrait of OSARAGI Jiro

OSARAGI Jiro

(1897-1973)

1-2-3
Source of portrait : Osaragi jirō sakuhinshū 1, Bungeishunjūshinsha, 1951[913.6-O781o3]

Portrait of OSHIMA Nagisa

OSHIMA Nagisa

(1932-2013)

Adoration-3
Source of portrait : Shūkan myōjō 3(36)(110), 1960.9[Z24-470]

Portrait of OSHITA Tojiro

OSHITA Tojiro

(1870-1911)

2-2-2
Source of portrait : ŌSHITA Tōjirō illust. Shunchōkai edit. Ōshita tōjirō isakushū, Shunchōkai, 1913[332-415]

Portrait of OSUGI Mako

OSUGI Mako

(1917-1968)

Person-4
Source of portrait : ŌSYGU Sakae, Nippon dasshutsuki, Arusu, 1923[514-185]

Portrait of OSUGI Sakae

OSUGI Sakae

(1885-1923)

Person-4
Source of portrait : ŌSYGU Sakae, Nippon dasshutsuki, Arusu, 1923[514-185]

Portrait of OTAGURO Motoo

OTAGURO Motoo

(1893-1979)

2-2-3
Source of portrait : Bēsubōru magajin 10(2), 1955.2[Z11-24]

Otsuka Seikichi

(1856-1905)

1-1-1

Portrait of OZU Yasujiro

OZU Yasujiro

(1903-1963)

Adoration-3
Source of portrait : Eiga kikan (5), 1949.12[Z778.05-E13]

PTop of page

Portrait of PELEGRIN, Henri Auguste

PELEGRIN, Henri Auguste

(1841-1882)

1-2-2
Source of portrait : Yokohama gasushi, Yokohamagasukyoku, 1943[575.34-Y75ウ]

Portrait of PERRAULT, Charles

PERRAULT, Charles

(1628-1703)

2-1-2
Source of portrait : ITŌ Takamaro etc. edit. Shōnen shōjo sekai bungaku zenshū 25, Kōdansha, 1962[児908-Sy957]

Portrait of PHILIPE, Gérard

PHILIPE, Gérard

(1922-1959)

Adoration-3
Source of portrait : Sukurīn 8(2)(75), 1953.2[Z11-251]

PINGUET, Maurice

(1929-1991)

Person-5

Portrait of Prince Arisugawa Taruhito

Prince Arisugawa Taruhito

(1835-1895)

1-1-4
Source of portrait : Sengoku shashin gahō (1), 1894.10[雑53-1]

Portrait of PROUDHON, Pierre Joseph

PROUDHON, Pierre Joseph

(1809-1865)

1-1-1
Source of portrait : -

QTop of page

Portrait of Queen Victoria

Queen Victoria

(1819-1901)

Adoration-2
Source of portrait : Strachey, Giles Lytton (SAKASHITA Noboru trans.) Vikutoria joō, Sanpōshuppansha, 1941[233.06-St8aウ]

RTop of page

Portrait of RAI San'yo

RAI San'yo

(1780-1832)

Pre-2
Source of portrait : NAGAI Kikuji edit. Nihon shōzō taikan, Yoshikawakōbunkan, 1908[22-447]

Portrait of RAY, Man

RAY, Man

(1890-1976)

Adoration-3
Source of portrait : Seikai shashin zenshū 1, Heibonsha, 1956[748-H418s]

Portrait of RÉGAMEY, Félix

RÉGAMEY, Félix

(1844-1907)

1-2-2
Source of portrait : Kyōsai (13), 1983.3[Z11-1044]

Portrait of RENOIR, Jean

RENOIR, Jean

(1894-1979)

Adoration-3
Source of portrait : Eiga kōza 3, Mikasashobō, 1952[778.08-E38]

RENOUARD, Charles Paul

(1845-1924)

2-2-2

Portrait of RICKERT, Heinrich

RICKERT, Heinrich

(1863-1936)

Person-3
Source of portrait : Rickert, Heinrich (ŌE Seishirō trans.) Gendai bunka no tetsujin toshiteno kanto, Risōsha, 1928[558-110]

Portrait of ROCHES, Léon

ROCHES, Léon

(1809-1901)

Pre-top Pre-1 1-1-2 1-2-top 1-2-1
Source of portrait : Oyatoi gaikokujin, Kashimashuppankai, 1968[210.61-O968]

Portrait of RODIN, François Auguste René

RODIN, François Auguste René

(1840-1917)

2-1-1 2-2-1 Person-2
Source of portrait : Gakusei 3(8), 1912.8[雑52-20]

Portrait of ROUSSEAU, Jean-Jacques

ROUSSEAU, Jean-Jacques

(1712-1778)

1-1-1 1-1-2 2-2-3
Source of portrait : Rousseau, Jean-Jacques (HAYASHI Kenjirō trans.) Zange no kyōiku, Meguroshoten, 1924[259.5-62-(4)]

ROYER, Henri

(1869-1938)

2-2-1

STop of page

Portrait of Sadayakko

Sadayakko

(1871-1946)

Adoration-2
Source of portrait : Tōyōbunkakyōkai edit. Bakumatsu meiji taishō kaiko 80 nenshi, Tōyōbunkakyōkai, 1935-37[210.6-To591b]

Portrait of SAIJO Yaso

SAIJO Yaso

(1892-1970)

2-1-1
Source of portrait : Shinchōsha edit. Gendai shijin zenshū 7, Shinchōsha, 1930[911.56-G295-S]

Portrait of SAINT-EXUPÉRY, Antoine de

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de

(1900-1944)

2-1-2
Source of portrait : San tegujuperi chosakushū bekkan, Misuzushobō, 1963[958-cS13s]

Portrait of SAIONJI Kimmochi

SAIONJI Kimmochi

(1849-1940)

Pre-3 1-1-2 2-2-2 Person-1 Adoration-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

Portrait of SAITO Yori

SAITO Yori

(1885-1959)

2-2-2
Source of portrait : Bijutsu shinron 6(9), 1931.9[雑33-40]

Portrait of SAKATANI Yoshiro

SAKATANI Yoshiro

(1863-1941)

1-2-3
Source of portrait : SAKATANI Yoshio, Yoga haha, Sakataniyoshio, 1925[534-73]

Portrait of SAKUMA Shozan

SAKUMA Shozan

(1811-1864)

Pre-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of SAKURA Tsuneshichi

SAKURA Tsuneshichi

(1835-1899)

1-2-2
Source of portrait : MAEDA Tatsuzō edit. Nishijin orimonokan ki, Nishijinorimonokan, 1960[586.42-M131n]

Portrait of SAMESHIMA Naonobu

SAMESHIMA Naonobu

(1845-1880)

Pre-3 Person-1
Source of portrait : TOMITA Ankei edit. Kinsei ehon eimeiden, Kaishindō, 1887[特64-600]

Portrait of SAMESHIMA Sakari

SAMESHIMA Sakari

(1851-1903)

Pre-3
Source of portrait : NISHIKAWA Mitsuru, Ōgon no hito, Shinshōsetusha, 1957[289.1-A9572No]

Portrait of SANJO Sanetomi

SANJO Sanetomi

(1837-1891)

Pre-3 1-1-3
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of SANO Shigejiro

SANO Shigejiro

(1900-1987)

1-2-2
Source of portrait : Fūfuseikatsu 10(7), 1949.9[Z31-B28]

Portrait of SARTRE, Jean-Paul

SARTRE, Jean-Paul

(1905-1980)

Person-3 Person-5
Source of portrait : ACF edit. J p sarutoru, Shinjusha, 1951[950.28-cS25Hj]

Portrait of SASAKI Soichi

SASAKI Soichi

(1878-1965)

1-1-4
Source of portrait : SASAKI Sōichi, Rikken hirikken, Asahishinbunsha, 1950[A51-Z-G21]

Portrait of SATSUMA Jirohachi

SATSUMA Jirohachi

(1901-1976)

1-2-3
Source of portrait : Geijutsu shinchō 2(11), 1951.1[Z11-97]

SCOTTO, Vincent

(1874-1952)

Adoration-4

Portrait of SEKI Naohiko

SEKI Naohiko

(1857-1934)

2-1-2
Source of portrait : Jiyū hyōron 6(9), 1918.8[雑54-91]

SHIBATA Takenaka

(1823-1877)

Pre-2

Portrait of SHIBUSAWA Eiichi

SHIBUSAWA Eiichi

(1840-1931)

Pre-1 1-2-top 1-2-1 1-2-2 1-2-3 Adoration-1
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of SHIINA Sonoji

SHIINA Sonoji

(1887-1962)

Person-4
Source of portrait : Romen roran kenkyū (44),1959.8[Z12-115]

Portrait of SHIMAMURA Fusano

SHIMAMURA Fusano

(1905-1977)

Adoration-2
Source of portrait : Sōen 10(6), 1955.6[Z6-530]

Portrait of SHIMAZAKI Komako

SHIMAZAKI Komako

(1893-1978)

2-1-1
Source of portrait : NISHIMARU Shihō, Shimazaki tōson no himitsu, Yūshindō, 1966[910.28-Si357Ns]

Portrait of SHIMAZAKI Toson

SHIMAZAKI Toson

(1872-1943)

2-1-1 2-2-1 2-2-3
Source of portrait : DOMON Ken, Fūbō, Arusu, 1953[281.038-D96h]

SHINODA Masahiro

(1931- )

Adoration-3

Portrait of SHIODA Saburo

SHIODA Saburo

(1843-1889)

Pre-3 1-2-1
Source of portrait : ABE Tatsuo, Shioda jun'an to kaibō igi, Mufūtaisha, 1951[GK129-G77]

Portrait of SHIRAI Koji

SHIRAI Koji

(1917-2004)

Person-5
Source of portrait : Bungei 1(7), 1962.9[Z13-113]

Portrait of SHIRAI Tetsuzo

SHIRAI Tetsuzo

(1900-1983)

Adoration-4
Source of portrait : Kageki(157), 1933.4[Z11-146]

SHODAI Tameshige

(1863-1951)

2-2-2

Portrait of SIEBOLD, Alexander Georg Gustav von

SIEBOLD, Alexander Georg Gustav von

(1846-1911)

Adoration-1
Source of portrait : ITAZAWA Takeo, Shīboruto, Yoshikawakōbunkan, 1960[289.3-cS57Is-N]

Portrait of SIEBOLD, Philipp Franz Balthasar von

SIEBOLD, Philipp Franz Balthasar von

(1796-1866)

1-2-2 Adoration-1
Source of portrait : IWASAKI Tsunemasa illust. Shīboruto shōzō, [1826][特1-3284]

Portrait of SIMON, Jules

SIMON, Jules

(1814-1896)

Person-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

Portrait of SOEJIMA Taneomi

SOEJIMA Taneomi

(1828-1905)

1-1-2 1-1-4
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of SOMA Aizo

SOMA Aizo

(1870-1954)

2-2-1
Source of portrait : Sōmashikichōkangeikai edit. Nakamuraya tenshu sōma aizō shi ōshū shisatsudan, Sōmashikichōkangeikai, 1928[特254-198]

Portrait of SOMA Kokko

SOMA Kokko

(1876-1955)

2-2-1
Source of portrait : Fujin kurabu 20(12), 1939.10[Z6-30]

SOYAMA Yukihiko

(1860-1892)

2-2-2

Portrait of SPENCER, Herbert

SPENCER, Herbert

(1820-1903)

1-1-2
Source of portrait : SHIMODA Jirō, Seiyō kyōikuka shōzō, Kinkōdō, 1906[255.2-17]

Portrait of STRAUSS, Richard Georg

STRAUSS, Richard Georg

(1864-1949)

2-2-3
Source of portrait : Landormy, Paul Charles René (HATTORI Ryūtarō trans.), Seiyō ongaku zenshi, Arusu, 1926[547-194]

Portrait of SUGIMORI Hisahide

SUGIMORI Hisahide

(1912-1997)

Adoration-1
Source of portrait : Bungei asahi 1(6), 1962.10[Z051.6-B5]

Portrait of SUGINO Yoshiko

SUGINO Yoshiko

(1892-1978)

Adoration-2
Source of portrait : Fujokai 51(2), 1935.2[Z051.7-H19]

Portrait of SUGIURA Yuzuru

SUGIURA Yuzuru

(1835-1877)

Pre-1 1-2-1 1-2-3
Source of portrait : Yokohama sakō shisetsu pari banpaku shisetsu hoka shashin [Papers of SUGIURA Yuzuru #568]

SUZUKI Harunobu

(1725-1770)

Person-3

Portrait of SUZUMOTO Toshio

SUZUMOTO Toshio

(1890-1967)

Adoration-1
Source of portrait : Shokuseikatsu 50(4), 1956.4[Z6-308]

TTop of page

Portrait of TAKADA Hiroatsu

TAKADA Hiroatsu

(1900-1987)

Person-5
Source of portrait : Mizue (534), 1950.4[Z11-181]

TAKADA Kenzo

(1939- )

Adoration-2

Portrait of TAKAHASHI Kunitao

TAKAHASHI Kunitao

(1898-1984)

Person-2
Source of portrait : Tankō 9(12)(90), 1955.12[Z11-277]

Portrait of TAKAMURA Kotaro

TAKAMURA Kotaro

(1883-1956)

2-2-2
Source of portrait : Shinchōsha edit. Gendai shijin zenshū 9, Shinchōsha, 1929[596-40]

Portrait of TAKANO Masanari

TAKANO Masanari

(1852-1923)

1-2-2
Source of portrait : Daisan bunmei (440), 1996.11[Z23-21]

Portrait of TAKASHIMA Hokkai

TAKASHIMA Hokkai

(1850-1931)

1-2-1 2-2-1
Source of portrait : MIYOSHI Manabu, Gakuken shū, Iwanamishoten, 1938[747-160]

Portrait of TAKASHIMA Kaemon

TAKASHIMA Kaemon

(1832-1914)

1-2-2
Source of portrait : TAKASHIMA Kemon, KIKUCHI Gyōtei edit. Takashima shūeki kōshaku, Daigakukan, 1914[特112-273]

Portrait of TAKEBAYASHI Fumiko

TAKEBAYASHI Fumiko

(1888-1966)

2-1-1
Source of portrait : Josei 11(5), 1927.5[雑51-35]

Portrait of TAKEBAYASHI Musoan

TAKEBAYASHI Musoan

(1880-1962)

2-1-1
Source of portrait : Gendai nihon bungaku zenshū 41 Kaizōsha, 1931[918.6-G295]

Portrait of TAKEBAYASHI Yvonne

TAKEBAYASHI Yvonne

(1920-1965)

2-1-1
Source of portrait : Fūfuseikatsu 11(3), 1950.3[Z31-B28]

Portrait of TAKEGOSHI Yosaburo

TAKEGOSHI Yosaburo

(1865-1950)

Person-1
Source of portrait : HOSOI Hajime, Gendai nihon no seijika, Kokkōsha, 1916[A6-H38]

Portrait of TAKEUCHI Kyuichi

TAKEUCHI Kyuichi

(1857-1916)

2-2-1
Source of portrait : Katei to shumi 2(8), 1916.10[雑50-50]

Portrait of TAKIGAWA Yukitoki

TAKIGAWA Yukitoki

(1891-1962)

1-1-4
Source of portrait : Fujin kurabu 20(14), 1939.12[Z6-30]

Portrait of TAMANO Seiri

TAMANO Seiri

(1825-1886)

1-2-1
Source of portrait : Teikokuhōsōtaikanhensankai edit. Teikoku hōsō taikan, Teikokuhōsōtaikanhensankai, 1915[A112-416]

Portrait of TANAKA Chiyo

TANAKA Chiyo

(1906-1999)

Adoration-2
Source of portrait : Fujin no tomo 26(1), 1932.1[Z24-57]

TANAKA Hiroyoshi

(1846-1888)

1-1-1

Portrait of TANI Tateki

TANI Tateki

(1837-1911)

1-1-3
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of TAYA Rikizo

TAYA Rikizo

(1899-1988)

Adoration-4
Source of portrait : FUJIYAMA Munetoshi, Nihon kageki haiyū meikan, Kabuzasshisha, 1920[特109-352]

Portrait of TAYAMA Katai

TAYAMA Katai

(1872-1930)

2-1-2
Source of portrait : Meiji taishō bungaku zenshū 23, Shun'yōdō, 1931[918.6-M448]

Portrait of TOCQUEVILLE, Charles Alexis Henri Clérel de

TOCQUEVILLE, Charles Alexis Henri Clérel de

(1805-1859)

1-1-1
Source of portrait : Tocqueville, Alexis de (Ī Gentarō trans.) Beikoku no minshu seiji, Kenshinsha, 1948[313.8-cT63b-I]

Portrait of TOKUDA Shusei

TOKUDA Shusei

(1871-1943)

2-1-2
Source of portrait : Gendai nihon bungaku zenshū 18, Kaizōsha, 1931[918.6-G295]

TOKUDAIJI Kin'ito

(1821-1883)

Person-1

Portrait of TOKUGAWA Akitake

TOKUGAWA Akitake

(1853-1910)

Pre-1 1-1-3 1-2-3
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of TOKUGAWA Yoshinobu

TOKUGAWA Yoshinobu

(1837-1913)

1-2-3
Source of portrait : KANAKURA Masami, Furansu kōshi rosesu to oguri kōzukenosuke, Daiyamondoshuppan, 1935[210.595-Ka355h]

TOKUNAGA Ryushu

(1871-1936)

2-1-1

Portrait of TOMII Masaakira

TOMII Masaakira

(1858-1935)

1-1-3
Source of portrait : Tomii danshaku tsuitōshū, Nichifutsukaikan, 1936[GK138-30]

TRONQUOIS, Emmanuel

(1855-1918)

2-2-2

Portrait of TSHUJI Jun

TSUJI Jun

(1884-1944)

2-1-1
Source of portrait : Tsuji jun shū, Gendaisha, 1954[914.6-Tu866t]

Portrait of TSUJI Makoto

TSUJI Makoto

(1913-1975)

2-1-1
Source of portrait : Tsuji jun shū, Gendaisha, 1954[914.6-Tu866t]

TSUJI Sizuo

(1933-1993)

Adoration-1

Portrait of TSUKIOKA Yoshitoshi

TSUKIOKA Yoshitoshi

(1839-1892)

Pre-2
Source of portrait : Bakumatsu meiji taishō kaiko 80 nenshi, Tōyōbunkakyōkai, 1935[特267-123]

Portrait of TSUCHIYA Ryuken

TSUCHIYA Ryuken

(1858-1940)

1-2-2
Source of portrait : Daisan bunmei (440), 1996.11[Z23-21]

UTop of page

Portrait of UCHIDA Kimio

UCHIDA Kisao

(1901-1945)

Adoration-3
Source of portrait : KISHI Matsuo, Nihon eigajin den, Hayakawashobō, 1953[778.21-Ki259n]

Portrait of UDAGAWA Yoan

UDAGAWA Yoan

(1798-1846)

Pre-1
Source of portrait : NAGAI Kikuji edit. Nihon shōzō taikan, Yoshikawakōbunkan, 1908[22-447]

Portrait of UEDA Bin

UEDA Bin

(1874-1916)

2-1-2
Source of portrait : Geibun 7(8) 1916.8[雑8-54]

Portrait of UEKI Emori

UEKI Emori

(1857-1892)

1-1-2
Source of portrait : KAWADA Mizuho, Kataoka kenkichi sensei den, Ritsumeikanshuppanbu, 1940[790-70]

Portrait of UME Kenjiro

UME Kenjiro

(1860-1910)

1-1-3
Source of portrait : Hōgaku kyōkai zasshi 24(3), 1906.3[Z2-14]

Portrait of UMEHARA Ryuzaburo

UMEHARA Ryuzaburo

(1888-1986)

2-2-1
Source of portrait : DOMON Ken, Fūbō, Arusu, 1953[281.038-D96h]

Portrait of UNO Yataro

UNO Yataro

(1858-1929)

Adoration-1
Source of portrait : UNO Yatarō, Seiyō ryōrihō taizen, Ōkurashoten, 1926[342-87イ]

Portrait of UTAGAWA Hiroshige

UTAGAWA Hiroshige

(1797-1858)

Person-3
Source of portrait : NOMURA Bunshō, Shōzō, [18--][か-75]

Portrait of UTAGAWA Kuniyoshi

UTAGAWA Kuniyoshi

(1797-1861)

Pre-2
Source of portrait : Konohana (14), 1913.11[雑23-50]

VTop of page

Portrait of VERBECK, Guido Herman Fridolin

VERBECK, Guido Herman Fridolin

(1830-1898)

Pre-3
Source of portrait : SABA Wataru edit. Uemura masahisa to sono jidai, Kyōbunkan, 1937-38[743-6]

Portrait of VERLAINE, Paul-Marie

VERLAINE, Paul-Marie

(1844-1896)

2-1-2
Source of portrait : Sekai shijin zenshū 4, Kawadeshobō, 1954[908.1-Se122]

Portrait of VERNE, Jules

VERNE, Jules

(1828-1905)

2-1-2
Source of portrait : Sekai dai roman zenshū 10, Tōkyōsōgensha, 1957[908.3-Se1223]

Portrait of VERNY, François Léonce

VERNY, François Léonce

(1837-1908)

1-2-1
Source of portrait : ISHIHARA Kaizō edit. Bakumatsu no eiketsu oguri kōzukenosuke o shinobu, Manejimentosha, 1934[特252-379]

VILLENEUVE, Gabrielle-Suzanne de

(1695頃-1755)

2-1-2

Portrait of VOLTAIRE

VOLTAIRE

(1694-1778)

1-1-1 1-1-2
Source of portrait : Voltaire, François Marie Arouet de (IKEDA Kaoru trans.) Kandīdo, Hakusuisha, 1937[696-201]

WTop of page

Portrait of WADA Ei

WADA Ei

(1857-1929)

1-2-1
Source of portrait : WADA Eiko, Shinanokyōikukai edit. Tomioka kōki, Kokonshoin, 1931[特210-926]

Portrait of WADA Eisaku

WADA Eisaku

(1874-1959)

2-2-1 2-2-2
Source of portrait : SHŌJI Otokichi, Tohō jingo zakki, Shōjiotokichi, 1943[049-Sh96-2ウ]

Portrait of WAGNER, Wilhelm Richard

WAGNER, Wilhelm Richard

(1813-1883)

2-2-3
Source of portrait : TAMURA Hirosada edit. Rihhyaruto wāgunā, Iwanamishoten, 1916[348-338]

WAKIMOTO Rakushiken

(1883-1963)

2-2-2

WATANABE Kamakichi

(1858-1922)

Adoration-1

Portrait of WATANABE Kazuo

WATANABE Kazuo

(1901-1975)

Person-5
Source of portrait : The Youth's companion 8(11), 1954.2[Z830.5-Y1]

Portrait of WATANABE Yuzuru

WATANABE Yuzuru

(1855-1930)

Adoration-1
Source of portrait : Kenchikugakkai edit.Kenchiku gakkai 50 nen ryakushi, Kenchikugakkai, 1936[683-246]

WORTH, Charles Frederick

(1825-1895)

Adoration-2

WORTH, Marie Vernet

(1825-?)

Adoration-2

Portrait of WRIGHT, Frank Lloyd

WRIGHT, Frank Lloyd

(1867-1959)

Adoration-1
Source of portrait : TAKANASHI Yoshitarō edit. Furanku roido raito sakuhinshū, Kōyōsha, 1926[562-37]

XTop of page

YTop of page

Portrait of YAMADA Akiyoshi

YAMADA Akiyoshi

(1844-1892)

1-1-3
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

YAMADA Gen'ichiro

(1870-1927)

2-2-3

Portrait of YAMAGATA Aritomo

YAMAGATA Aritomo

(1838-1922)

Pre-2
Source of portrait : Kinsei meishi shashin, Kinseimeishishashinhanpukai, 1934-35[427-53]

Portrait of YAMAMOTO Hosui

YAMAMOTO Hosui

(1850-1906)

2-2-2 Person-1
Source of portrait : NAGAO Ippei edit. Yamamoto hōsui, Nagaoippei, 1941[774-69]

YAMAMOTO Kansai

(1944- )

Adoration-2

Portrait of YAMAMOTO Shoun

YAMAMOTO Shoun

(1870-1965)

2-1-2
Source of portrait : Shūkan tōkyō 2(44)(63), 1956.12[Z051.6-Sy5]

YAMAMOTO Yoji

(1943- )

Adoration-2

Portrait of YAMANOUCHI Yoshio

YAMANOUCHI Yoshio

(1894-1973)

Adoration-3
Source of portrait : Fujin no tomo 45(12), 1951.12[Z24-57]

Portrait of YAMAZAKI Naotane

YAMAZAKI Naotane

(1853?-1918)

1-1-4
Source of portrait : Mie kenkaishi, Mieken, 1942[318.45-Mi15ウ]

Portrait of YOKOMITSU Riichi

YOKOMITSU Riichi

(1898-1947)

2-1-1
Source of portrait : Yokomitsu riichi zenshū 17, Kaizōsha, 1948[918.6-Y692y]

Portrait of YOKOTA Einosuke

YOKOTA Einosuke

(1872-1943)

Adoration-3
Source of portrait : TANAKA Jun'ichirō, Nihon no eiga, Popurasha, 1960[児778-Ta838n]

Portrait of YOROZU Tetsugoro

YOROZU Tetsugoro

(1885-1927)

2-2-2
Source of portrait : Bijutsu shinron 2(6)(8), 1927.6[雑33-40]

Portrait of YOSANO Akiko

YOSANO Akiko

(1878-1942)

2-1-1 2-2-2
Source of portrait : Yosano akiko shīkashū, Sōgensha, 1952[911.168-Y774y2]

Portrait of YOSANO Tekkan

YOSANO Tekkan

(1873-1935)

2-1-1 Person-3
Source of portrait : YOSANO Hikaru edit. Yosano hiroshi ikō kashū, Meijishoin, 1935[617-310]

Portrait of YOSHIDA Hiroshi

YOSHIDA Hiroshi

(1876-1950)

2-2-2
Source of portrait : Yama to keikoku (199), 1956.1[Z11-23]

Portrait of YOSHIDA Yosaku

YOSHIDA Yosaku

(1851-1927)

Adoration-1
Source of portrait : ANDŌ Tokuki, Tōan kō eifu, Shinbishoin, 1937[306-6]

YOSHIDA Yoshishige

(1933- )

Adoration-3

Portrait of YOSHIE Takamatsu

YOSHIE Takamatsu

(1880-1940)

2-1-1
Source of portrait : YOSHIE Takamatsu, Kogan sensei jakkōshū, Tōkeishobō, 1943[914.6-Y87ウ]

YOSHIKAWA Kanekichi

(1853-1935)

Adoration-1

ZTop of page

Portrait of ZOLA, Émile

ZOLA, Émile

(1840-1902)

2-1-2 Person-3
Source of portrait : Zola, Emile Edouard Charles Antoine, Seiteki bungaku kessakushū, Ten'yūsha, 1921[500-29]