References

Outlines or introductory books only. Books about single subjects or theses are omitted.

 • Aoki, Toshisaburo (ed.). Taigai koshoshifu. Ganshodo Shoten, 1945 <210.18-A593t>
 • Beukers, H. and others (ed.). Red-hair medicine; Dutch-Japanese medical relations. Amsterdam Rodopi, 1991 <SC28-A8>
 • Blusse, Leonard., Remmelink, Willem G.J , Smits, Ivo (eds.). Nichiran koryu 400 nen no rekishi to tenbo : Nichiran koryu 400 shunen kinen ronbunshu, nihongo ban. Nichiran Gakkai, 2000 <A99-ZN2-G1>
 • Boessenkool, Caroline (ed.), The Dutch Ministry of Foreign Affairs(tr.). nihonoranda-1609 onward. Embassy of the Netherlands in Tokyo, 2008 (Japanese)
 • Fukui, Tamotsu. Edo bakufu hensanmono. Yushodo Shuppan, 1983 <UP72-47>
 • Fukui, Tamotsu. Edo bakufu kankobutsu. Yushodo Shuppan, 1985 <UP72-56>
 • Ichimura, Yuichi. Edo no johoryoku : Web-ka to chi no ryutu. Kodansha, 2004 (Kodansha Sensho Mechie) <GB341-H33>
 • Inuzuka, Takaaki. Meiji ishin taigai kankei-shi kenkyu. Yoshikawa Kobunkan, 1987 <GB383-71>
 • Isono, Naohide (supervise), National Diet Library (ed.). Egakareta dobutsu shokubutsu : Edo jidai no hakubutsu-shi : Kokuritsu Kokkai Toshokan tokubetsu tenji. National Diet Library, 2005 <RA55-H14>
 • Isono, Naohide. Nihon hakubutsu-shi nenpyo. Heibonsha, 2002 <M2-G173>
 • Kaikoku hyakunen kinen bunka jigyokai (ed.). Sakoku jidai nihonjin no kaigai chishiki : Sekai chiri, seiyo-shi ni kansuru bunken kaidai. Kengensha, 1953 <290.31-Ka186s>
 • Katagiri, Kazuo. Edo no oranda-jin : Kapitan no Edo sanpu. Chuokoronsha, 2000 (Chuko Shinsho) <GB381-G49>
 • Katagiri, Kazuo. Heisei rangaku kotohajime : Edo, Nagasaki no nichiran koryu shiwa. Tomo-shobo, 2004 <GB381-H10>
 • Katagiri, Kazuo. Hirakareta sakoku : Nagasaki Deshima no hito, mono, joho. Kodansha, 1997 (Kodansha Gendai Shinsho) <GB381-G17>
 • KLM Oranda koku windmill Henshubu (ed.). Nichiran koryu no rekishi o aruku. NTT Shuppan, 1994 <A99-ZN2-E1>
 • Kobe Shiritsu Hakubutsukan (ed.). Nichiran koryu no kakehashi : Oranda tsuji ga mita sekai - Motoki Yoshinaga, Masahide oyako no sokuseki o otte. Kobe Shiritsu Hakubutsukan, 1998
 • Kokuritsu Kokkai Toshokan shozo kojin bunko-ten : Tenjikai mokuroku (1) Seiyo gakujutsu no tuikyu. National Diet Library, 1982 <UP72-42>
 • Kokushi Daijiten. Vol.1-15. Yoshikawakobunkan, 1979-97 <GB8-60>
 • List of foreign books collected under the Shogunate regime. Institute for the study of the Netherlands books, 1957 <018.1-R196l >
 • Miyanaga, Takashi. Bakumatsu Oranda ryugakusei no kenkyu. Nihon Keizai Hyoronsha, 1990 <GB383-E23>
 • Mizuta, Toyo. Bakumatsu ni okeru waga kaigun to Oranda. Yushukai, 1929 <597-116>
 • Morioka Yoshiko. Sekaishi no naka no Dejima : Nichio tsukoshijo Nagasaki no Hatashita Yakuwari. Nagasaki Bunkensha, 2005 <GB73-H27>
 • Nagasakishi Dezima Shiseki Seibi Shingikai (ed.). Dezima-zu : sono keikan to hensen. Nagasakishi, 1987 <YQ5-212>
 • Nagazumi, Yoko. Kinsei shoki no gaiko. Sobunsha, 1990 <GB381-E22>
 • Nakada Yasunao(ed.). Kinsei taigai kankeishi-ron zohoban. Yushindo, 1979
 • Nakanishi Kei. Nagasaki no Orandai-tachi. Iwanami Shoten, 1975 <SC28-33>
 • Naruse, Fujio. Edo jidai yofuga-shi : Momoyama jidai kara bakumatsu made. Chuokoronsha, 2002 <KC165-G6>
 • National Diet Library (ed.). Sekai no naka no Nippon : Shomotsu ga kataru Nihon-zo : Tenjikai Mokuroku. National Diet Library, 1993 <GB1-E48>
 • National Diet Library (ed.). Shizen o miru me : Hakubutsushi no tozai koryu : Tenjikai Mokuroku. National Diet Library, 1989 <M71-E9>
 • NHK Shuzaihan (ed.). Dodo Nihon-shi. 14. KTC Chuo Shuppan, 1998 <GB71-G19>
 • Nichiran Gakkai (ed.). Edo jidai nichiran bunka koryu shiryoshu. 2 Edo bakufu kyuzo ranzyo sogo mokuroku. Nichiran Gakkai, 1980 <GB381-25>
 • Nichiran Gakkai (ed.). Yogakushi jiten. Yushodo Shuppan, 1984 <M2-233>
 • Nichiran Gakkai Hosei Rangaku Kenkyukai (ed.). Oranda fusetsugaki shusei. Yoshikawakobunkan, 1977-79 <GB381-14>
 • Nichiran Gakkai, Okubo Toshikane (ed.) Bakumatsu Oranda ryugaku kankei shiryo shusei : zoku. Yushodo Shuppan, 1984 (Nichiran Gakkai Gakujutsu Sosho; 4) <GB391-127>
 • Nichiran Gakkai, Okubo Toshikane (ed.). Bakumatsu Oranda ryugaku kankei shiryo shusei. Yushodo Shuppan, 1982 (Nichiran Gakkai Gakujutsu Sosho; 3) <GB391-127>
 • Nichiran Kankei Shiryo 2 (Kengaihen) Nagasaki kyoiku iinkai, 2004 <GB381-H15>
 • Nihon no rekishi. 14 Sakoku (by Iwao Seiichi). Chuokoronsha, 1966 <210.1-N687>
 • Nihon no rekishi. 18 Bakuhansei no kumon (by Kitajima Masamoto). Chuokoronsha, 1966 <210.1-N687>
 • Nihon shiso Taikei. 64 Yogaku. Iwanami Shoten, 1976 <HA5-7>
 • Nihon shiso Taikei. 65 Yogaku. Iwanami Shoten, 1972 <HA5-7>
 • Nihon Ukiyoe Kyokai Genshoku Ukiyoe Daihyakka Jiten Henshu Iinkai (ed.). Genshoku ukiyoe daihyakka Jiten. Taishukan Shoten, 1980-1982 <YP14-684>
 • Ogata, Tomio (ed.). Edo jidai no yogakusha-tachi. Shinjinbutsuoraisha, 1972 <M32-12>
 • Okubo Toshikane rekishi chosaku-shu. 5. Bakumatsu ishin no yogaku. Yoshikawa Kobunkan, 1986 <GB415-87>
 • Sato, Shosuke. Yogakushi kenkyu josetsu : Yogaku to Hoken Kenryoku. Iwanami Shoten, 1964 <402.105-Sa885y>
 • "Seiyo ga tsutaeta Nihon / Nihon ga egaita ikoku" zuroku : Kaikoku hyakugojunen kinen-ten. Toppan Insatsu Insatsu Hakubutsukan, 2004 <GB381-H13>
 • Shinohara, Hiroshi. Nihon kaigun oyatoi gaijin : Bakumatsu kara Nichiro senso made. Chuokoronsha, 1988 (Chuko Shinsho) <AZ-664-E13>
 • Tabako to Shio no Hakubutsukan (ed.). Oranda no tanoshimikata : Edo no hakurai bunbutsu to enroku : Tabako to Shio no Hakubutsukan Kaikan sanjyussyuunen Kinen Tokubetsuten. Tabako to Shio no Hakubutsukan, 2008 <K16-J230>
 • Takeuchi, Hiroshi (ed.) Nihon yogaku jnmei jiten. Kashiwa Shobo, 1994 <M2-E156>
 • Tomita, Hitoshi (ed.). Kaigai koryushi jiten. Nichigai Asosietsu, 1989 <A2-E3>
 • Toyama, Saburo. Nihon kaigunshi. Kyoikusha, 1980 <AZ-664-48>
 • Tozai bunmei no koryu. 6 Nihon to seiyo (Numata Jiro (ed.)). Heibonsha, 1971 <GA33-2>
 • Yabe, Ichiro. Edo no honzo : Yakubutsugaku to hakubutsugaku. Saiensusha, 1984 (Raiburari Kagakushi. 6) <M71-49>
 • Yamawaki, Teijiro. Nagasaki no Oranda shokan : Sekai no naka no sakoku Nihon. Chuokoronsha, 1980 (Chuko Shisho) <DE231-77>