Title List

A, B, C

Title Data Chapter
Akamatsu Noriyoshi shokan, Yoshizawa Genjoro ate. Written in 5 June 1863 by Akamatsu Noriyoshi. Autograph. 2-6
Akamatsu Noriyoshi shokan, Yoshizawa Kinshiro ate. Written in 13 Oct. 1862 by Amakatsu Noriyoshi. Autograph. 2-6
Amerika shunai Washinton fu no kei dohan no shasei. Illustrated by Utagawa Yoshikazu. 1861. 2-4-2
Bango sen. By Morishima Churyo. 1798? 2-3
Bango shosho. By Kuramerusu. 1857. 2-3
Bankoku koho. By Hisserin. Tr. by Nishi Amane. 1868. 2-6
Bankoku shinwa. By Morishima Churyo. 1-1
Bankoku sozu. 1671. 2-4-1
Bansha soyaku shoki. By Takano Choei. Ms. 2-2
Bansho shirabesho shokuin meisaicho. Ms. 1-4
Bashin hiko Edited by Otsuki Gentaku. Transcribed by Mitsukuri Genpo. 1-2
Bokai yoron. By Engeruberutsu. Tr. by Nishimura Shigeki. Autograph. 2-5
Bunkyu nenkan Oranda ryugakusei ikko no shashin. 2-6
Buppin shikimei. By Okabayashi Kiyotatsu. Edited and enl. by Mizutani Hobun. 1809? 2-1
Butsurui hinshitsu. Edited by Hiraga Gennai. 1763. 1
Chigaku jimo. Tr. by Aochi Rinso. Ms. 2-2
Chikujo tenkei. By Ki Mu Ha Peru. Tr. by Otori Keisuke. 1864. 2-5
Chikyu zenzu. Copied and etched by Shiba Kokan. c.1794. 2-4-1

D, E, G

Title Data Chapter
[Daishoreki] (anamorphosis) (Incl. in Tenmei egoyomi) Illustrated by Shiba Kokan. 2-4-2
[Daishoreki] (Kafu kogire) (Incl. in Egoyomi) 2-4-2
[Daishoreki] (Sarasa kamiire) (Incl. in Egoyomi) 2-4-2
Daifuku setsuyoshu daizo hokan. 1761. 2-4-1
Dodoneusu honzo abese ruiju. Edited by Yoshio Kogyu. Autograph. 1-3
Dodoniusu Oranda honzo wage. Ms. 1-3
Edo kaimono hitori annai. Edited by Nakagawa Gorozaemon. 1824. 2-4-2
2-4-2
Edo kinko hakkei. Tamagawa shugetsu. Illustrated by Utagawa Hiroshige. c.1833. 2-4-2
Edo meisho Ueno niomon no zu. Illustrated by Utagawa Toyoharu. 2-4-2
Edo Nihonbashi yori Fuji o miru zu. Illustrated by Keisai Eisen. 2-4-2
Ehon azuma asobi. By Asakusaan. Illustrated by Katsushika Hokusai. 1802? 1-2
Ehon kyoka yama mata yama. By Oharatei Sumikata. Illustrated by Katsushika Hokusai. 1804. 2-4-2
Ezo somoku zu. Illustrated by Kobayashi Toyoaki. Copied by Katsuragawa Hoshu. Ms. 2-1
[Ezo zu] By Takahashi Kageyasu. Ms. 2-1
Gaiso Maeno Ranka sensei seiyo kinju syashin. Painted by Maeno Ryotaku. 2-2
Garasu seiho shusetsu. By Boisu et al. Tr. by Baba Sajuro. Ms. 2-2
Gogaku shinsho. By Tsurumine Shigenobu. Rev. by Saito Harumasa. 1833? 2-3
Gokakoku joyakusho narabini zeisoku, v. 2-5. 1859. 1-4
Goseikintozonzezu okashisoro ranjin moshiwatashikatanogi hyogi. (Incl. in Oshioki reiruishu, chabyoshi koshu 18) Ms. 2-1
Goshomotsubugyo tenmonkata kaneru Takahashi Sakuzaemon hoka ichinin oshiokinoginituki hyogi (Incl. in Oshioki reiruishu, chabyoshi koshu 24) Ms. 2-1
Gozen kashi hiden sho. Edited by Umemura Ichirobei. 1718. 2-4-2

H, I, J

Title Data Chapter
Hakko shoran. Shoko. Edited and tr. by Mitsukuri Genpo. Autograph. 2-2
Hana no shiori. By Tsuda Mamichi. Autograph. 2-6
[Hanjie koyomi] (Incl. in Egoyomi harimazecho) 2-4-2
Hankan Tokushi soko. (Incl. in Kaigai jirui zassan, v. 4) By Takano Choei. Ms. 2-3
[Haruma jisho] Transcribed by Takano Choei. 2-3
Heika suchi sento jutsumon. By Kunopu. Tr. by Omura Masujiro. 1867. 2-5
Heitengi. By Iwahashi Yoshitaka. 1801. 2-4-1
Hoka shinron. Tr. by Otori Keisuke. 1861. 2-5
Honzo zuhu. By Iwasaki Tsunemasa. v.5-8 printed in 1828? , v.9-96: Ms. 2-4-2
Hoso shinshiki. Edited by Takashima Shuhan. 1864-65. 2-5
Hyakunin isshu esho. 15. Koko Tenno. Illustrated by Utagawa Kunisada aratame Toyokuni. 2-4-2
Igirisu bunwa no hanrei. By Yoshio Gonnosuke. Autograph. 2-3
Ihan teikozu. Tr. by Udagawa Genshin. Etched by Aodo. 1808. 2-2
Ijin kyofu den. By Kenperu. Tr. by Shizuki Tadao. Edited by Kurosawa Okinamaro. 1850. 2-1
[Ikokusanba zukan.] Copied in later Edo period. 1-3
Jisho genko. Transcribed by Nishimura Shigeki. Ms. 2-3

K

Title Data Chapter
Kaigan hojutsu biyo. By Geruritto han deru Toruren. Tr. by Motoki Shoei. 1825. 2-5
Kaigun kiji. By Katsu Kaishu. Autograph. 2-5
Kaigun rekishi. By Katsu Kaishu. Ms. 2-5
Kaijo hojutsu zensho. By Karuten. Tr. by Udagawa Yoan et al. 1854. 2-5
Kaisei zoho Bango sen. By Morishima Churyo. Enl. by Mitsukuri Genpo. 1857. 2-3
Kaitai shinsho. By Kyurumusu. Tr. by Sugita Genpaku, Maeno Ryotaku, Nakagawa Jun'an, Katsuragawa Hoshu. Illustrated by Odano Naotake. 1774. 1-3
Kakanpu ryakusetsu. By Hiraga Gennai. 1765. 1
Kanpan Batahiya shinbun. Edited and tr. by Bansho Shirabesho. 1862. 1-4
Kanpan Gyokuseki shirin. Tr. by Mitsukuri Genpo et al. 1-4
Kanpan Kaigai shinbun betsushu. Tr. by Yosho Shirabesho. 1862. 1-4
Kansei rekisho. Edited by Shibukawa Kagesuke et al. Ms. 2-2
[Karitaku no yujo] Illustrated by Keisai Eisen. 1835. 2-4-2
Keiga shashinso. By Kawahara Keiga. Rev. by Kawahara Rokoku. 1836. 2-1
Keisei gaen. Edited by To Shigetaka. 1814. 2-4-1
Ki goka jugyo no ryaku. By Nishi Amane. Autograph. 2-6
Kinmo zui. Edited by Nakamura Tekisai. 2-1
Kodo zuroku. Edited by Masuda Ko. Illustrated by Niwa Tokei. 1-2
Kokai nikki. v. 2(i.e. 3) By Akamatsu Noriyoshi. Autograph. 2-6
Kokon gaso. Edited by So Shiseki. 1770-71. 2-4-1
Komo aburae meisho zukushi. Massaki. Illustrated by Utagawa Kunisada 2-4-2
Komo zatsuwa. Edited by Morishima Churyo. 1787? 2-4-1
Komo zatsuwa. Edited by Morishima Churyo. 1787? Reissue. 2-4-1
2-4-1
2-4-1
Kopperu tenmon zukai. Tr. by Shiba Kokan. 1808. 2-4-1
Kosei shinpen. Edited by Shomeru. Tr. by Udagawa Yoan and Udagawa Genshin. Autograph. 1-3
Koshin Oranda shisetsusen ikken. (Incl. in Oshuku zakki, v. 564) Transcribed by Komai Norimura. 1-4
Kowatari sarasa fu. Ms. 2-4-2
Kunten Oranda bunten. 1857. 2-3
Kyoka Edo meisho zue. Edited by Tenmei Rojin. Illustrated by Utagawa Hiroshige. 1856? 1-2

M, N

Title Data Chapter
Matsubaya uchi yosooi. Illustrated by Kitagawa Utamaro. c.1780-1801. 2-4-2
Mimeguri no kei. Etched by Shiba Kokan. 1783. 2-4-2
Miyake Tosanokami kerai Watanabe Noboru ikkenno ginitsuki Okusa Awanokami gotosho no omomuki hyogi. (Inc. in Oshiokirei ruishu, 6) Ms. 2-2
Morisada manko. Edited by Kitagawa Morisada. Autograph. 2-4-2
2-4-2
2-4-2
2-4-2
Nagasaki bunkenroku. By Hirokawa Kai. 1818. 2-4-2
2-4-2
2-4-2
Nagasaki Kaigun Denshujo denshunin so namae sekijun. Ms. 2-5
Nagasaki mushimegane. 1704. 2-4-2
Nagasaki sho oyakuba ezu. Ms. 1-2
Nagasaki zu. Nagasaki: Toshimaya, 1796. 1-2
Nanatsu iroha Toto Fuji zukushi. Ni. Tozoku Jiraiya jitsuwa Ogata Hiroyuki. Illustrated by Utagawa Kuniyoshi. 1852. 2-4-2
Naporeon Bonaparute den. By Rinden. Tr. by Koseki San'ei. Tawara: Seifukan, 1857. 2-2
Nihon fuzoku biko. By Han Ofurumeeru Hisuseru. Tr. by Sugita Seikei et al. Ms. 1-1
2-1
Nihonzu. Illustrated by Ino Tadataka. Edited by Takahashi Kageyasu. Ms. 2-1
Nikki. By Akamatsu Noriyoshi. Autograph. 2-6
Nikko sanshi. Edited by Ueda Moshin. Ms. 2-1
Nishi ke furyaku, rireki. By Nishi Amane. Autograph. 2-6
Nishimura Shigeki nikki. By Nishimura Shigeki. Autograph. 2-5

O, R

Title Data Chapter
Oiranda kagami. Yoshiwara tanbo. Illustrated by Keisai Eisen. 2-4-2
Omi no kuni no yufu Okane. Illustrated by Utagawa Kuniyoshi. 2-4-2
Onna setsuyo moji bukuro. dited by Yamamoto Tsunechika. Illustrated by Tsukioka Tange. 1762. 2-4-2
Oranda banashi. By Goto Mitsuo. 1765? 2-4-1
Oranda betsudan fusetsugaki. Ms. 1-4
Oranda bunten. Kohen. By Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 1848. 2-3
Oranda bunten. Zenpen. By Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 1857. 2-3
Orandajin fusetsugaki. Ms. 1-2
Oranda gogaku genshi. 1856. 2-3
Oranda goho kai. Tr. by Fujibayashi Fuzan. 1815. 2-3
Oranda honyakusho mokuroku. Ms. 2-4-1
Oranda honzo wage. Tr. by Noro Genjo. Ms. 1-3
Oranda iji mondo. By Takebe Seian and Sugita Genpaku. Edited by Sugita Hakugen. 1795. 2-2
Oranda jii. Tr. by Do-shi. Rev. by Katsuragawa Hoshu et al. 1855-58. 2-3
Oranda joyaku. Nagasaki chindai ni tatematsuru sho. Ms. 1-4
Oranda kangun jusotsu kungo. Shohen. 1856. 2-5
Oranda kangun no fukushoku oyobi gunso ryakuzu. By Seupuken. Tr. by Yamawaki Masatami. Illustrated by Murakami Fuminari. 1858. 2-5
Oranda Keitsuru toryuchu shosho e makariidesoro setsu doshin sashidashi soro koto. (Incl. in Kyoho senyo ruishu, v. 91) Ms. 1-3
Oranda kiro kiko. By Nishi Amane. Autograph. 2-6
Oranda moji hayayomi denju. By Tamiya Chusen. 1814. 2-3
Oranda nyusen zu. 1-2
Oranda roppyaku yahuhin zu. Ms. 2-4-1
Oranda taizai nikki. By Akamatsu Noriyoshi. Autograph. 2-6
Oranda tsuhaku. Edited by Shiba Kokan. 1805. 2-4-1
Oranda fusetsugaki. Ms. 1-2
Orandajin senchu no zu. Illustrated by Rokoku. 1-4
Orandasen nyushin no zu. 1800 1-2
Osaka shoko meikashu. 1846. 2-4-2
Otsuki Gentaku jihitsu shokan. Written by Otsuki Gentaku. Autograph. 2-2
Rakuda no sekai. By Konantei Karatachi. Illustrated by Utagawa Kuniyasu. 1825. 2-4-2
Ran'en tekiho. Tr. by Otsuki Gentaku. Rev. by Otsuki Genkan and Yamamura Saisuke. 1817. 2-2
Rangaku haikei. Edited by Yoshikawa Yoshisuke. 1811. 2-3
Rangaku kaitei. By Otsuki Gentaku. 1788. 2-3
Rangaku kotohajime. By Sugita Genpaku. 1869. 2-2
Ranko nikki shokan tome. By Akamatsu Noriyoshi. Autograph. 2-6
Ranrei setsuyoshu. Edited by Hirokawa Kai. 1815? 2-3
Ransetsu benwaku. Talked by Otsuki Gentaku. Written by Arima Bunchu. 1799. 2-4-1
2-4-2
2-4-2
Rigaku hatsubi. By Isaku Tirion. Tr. by Udagawa Yoan. Written in 1825. Autograph. 2-2
Rikugun jii jisho genko. Transcribed by Nishimura Shigeki in 1860. Ms. 2-5
Rokumotsu shinshi. Tr. and edited by Otsuki Gentaku. Rev. by Sugita Hakugen. 1786? 2-2
Rosia daito ryakki; Teiki hen. Tr. by Maeno Ryotaku. Ms. 2-2
[Ryakureki] (Incl. in Shumireki harimazecho) 2-4-2

S

Title Data Chapter
Saiga shokunin burui. Illustrated by Tachibana Minko. 1784. 2-4-2
Saiyu ryodan. Written and illustrated by Shiba Kokan. 1790. 2-4-2
Sanpei takuchiki. By Peinrifu pon Burandoto. Tr. by Takano Choei from the Dutch translation. 2-5
Sawa Tarozaemon kokai nikki. By Sawa Tarozaemon. Autograph. 2-6
Seihin taigo. Edited by Otsuki Gentaku. Ms. 1-2
Seiho bankoku koho kokuho seisangaku seihyo koketsu. By Hisserin. Tr. by Nishi Amane. Ms. 2-6
Seikei zusetsu. Edited by So Han, Shirao Kunihashira et al. c.1804-17. 2-1
Seimi kaiso. By Henri. Rev. by Toromusudorufu and Ipei. Tr. from Dutch by Udagawa Yoan. 1837-47. 2-2
Seiro bijin awase sugata kagami. Illustrated by Kitao Shigemasa and Katsukawa Shunsho. 1776. 2-4-2
Seiro bijin awase. Illustrated by Suzuki Harunobu. 1770. 2-4-2
Seishi gaiden. Tr. by Mitsukuri Genpo. Autograph. 2-2
Seishoku zensho. By Udagawa Yoan. Autograph. 2-2
Seiyo gakka yakujutsu mokuroku. Edited by Suitei Shujin. 1854? 2-4-1
Seiyo naika senyo. (Ushi hikyu, v. 1) By Yohanesu de Goruteru. Tr. by Udagawa Genzui. Autograph. 2-2
Seiyo senpu. By Kutsuki Masatsuna. Edited by Shoen Shujin. 1787. 2-1
Seiyo zakki. By Yamamura Saisuke. Ms. 1-3
Seiyo zasshi. 1867. 1-4
Seiyojin Kenperu Nihonsi. Tr. by Miyake Tomonobu. Autograph. 2-1
Sekka zusetsu. By Doi Toshitsura. 1832. 2-4-1
2-4-1
Sentetsu zoden. Edited by Hara Yoshitane. Ms. 1
Settsu meisho zue. By Akisato Rito. Illustrated by Takehara Shunchosai. 1796-98. 1-2
2-4-2
2-4-2
Shiboruto e shozo sakuyo mokuroku. By Ito Keisuke. Autograph. 2-1
Shiiboruto kangekizu narabini Shiiboruto jihitsu ninjin zu. Ms. 2-1
Shijunikoku jinbutsu zusetsu. By Nishikawa Joken. 1720. 2-2
Shinkiron. (Incl. in Shinobazu sosho, 2) By Watanabe Kazan. Ms. 2-2
Shinsen chishi. Tr. by Koseki San'ei. Autograph. 2-2
Shinsen sokai zenzu, Nihon henkai ryakuzu. By Takahashi Kageyasu. 1809? 2-2
Shinshaku yochi zusetsu. Tr. by Koseki San'ei. Transcribed and rev. by Watanabe Kazan. Autograph. 2-2
Shintei Bankoku zenzu. By Takahashi Kageyasu. 1816. 2-2
Shitakiri suzume. Tr. by Fan Sukerunbeki. Illustrated by Sensai Eitaku. 1886. 2-3
Shokugaku keigen. By Udagawa Yoan. 1837. 2-2
Shui Miyako meisho zue. By Akisato Rito. Illustrated by Takehara Shunchosai. 1787. 1-2
Shuto ryakkan. By J. L. C. Ponpe van Meerdervoort. Tr. by Mitsukuri Genpo. Autograph. 2-2
Soken kisho. By Inaba Michitatsu. 1781. 2-4-2
Soyaku Nihon kiji. By Gorounin. Tr. by Baba Sajuro, Sugita Ryukei, Aochi Rinso. Rev. by Takahashi Kageyasu. Ms. 2-2
Sugita Isai sensei zo Koishi Taigu sensei toku. Written by Sugita Genpaku in 1787. Autograph. 2-2

T, U

Title Data Chapter
Taisei kokuho ron. Makino ichi. Soko. By Simon Hiserinku. Tr. by Tsuda Mamichi. Autograph. 2-6
Teisei zoyaku Sairan igen. By Arai Hakuseki. Enl. by Yamamura Saisuke. Ms. 1-3
Tenba ibun. Tr. by Yoshio Gonnosuke. Ms. 2-2
Tenchi nikyu yoho. By Wiruremu Yohan Burau. Tr. by Motoki Ryoei. Rev. by Matsumura Genko. Ms. 2-2
Tsuda Mamichi shokan, Tsuda Naka ate. Written in 14 Dec. 1862 by Tsuda Mamichi. Autograph. 2-6
Uchida Masao nikki. By Uchida Masao. Autograph. 2-6
Uchida Masao shokan, Akamatsu Daizaburo ate. Written in 21 Jan. 1867 by Uchida Masao. Autograph. 2-6
[Udagawa Yoan meishi.] (Appendix to Naika senyo) 2-2
Ukiyo meijo zue. Toto Shin Yoshiwara yobidashi. Illustrated by Utagawa Kunisada. 2-4-2
Ukiyo sugata Yoshiwara taizen. Nakanocho e kyaku o okuru nemaki sugata. Kinuginu no wakare. Illustrated by Keisai Eisen. 2-4-2
Ume no sakigake. Illustrated by Utagawa Kuniyoshi. 2-4-2

W, Y

Title Data Chapter
Waga koromo. By Kato Eibian. Ms. 2-4-2
Wakan sansai zue. By Terajima Ryoan. 2-4-2
Yakken. Edited by Fujibayashi Fuzan. 1810? 2-3
Yochishi ryaku. Tr. by Aochi Rinso. Ms. 1-3
Yochishi ryaku. Edited and tr. by Uchida Masao. 1871-80. 2-6
Yukimi hakkei. Seiran. Illustrated by Utagawa Toyokuni. 2-4-2
Yume monogatari. (Bojutsu yume monogatari) By Takano Choei. Ms. 2-2

Western title

Author, Title Year of publication Chapter
Buys, E.: Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen. deel. 1-2. 1769-70. 1-3
Calten, J. N.: Leiddraad bij het onderrigt de zee-artillerie. 1832 2-5
Caron, F.: Beschrijvinge van machtigh Koninckrijcke Japan. 1649 2-1
Chomel, N. M. et al.: Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek. 1778-86. 1-3
Doeff, H.: Herinneringen uit Japan. 1833 1-2
Engelberts, J. M.: Proeve eener verhandeling over de kustverdediging. 1839 2-5
Halma, F.: Woordenboek der nederduitsche en francsche taalen. 1781 2-3
Handleiding tot de kennis der artillerie. 1850 2-5
Hubner, J.: Algemeene geographie; of Beschryving des geheelen aardryks. 1769 1-3
Hubner, J.: De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of Zakelyk, historish-en staatkundig woordenboek. 1748 1-3
Jonston, J.: Naeukeurige beschryving van de natuur der vier-voetige dieren, vissen en bloedlooze water-dieren, vogelen, kronkel-dieren, slangen en draken. 1660 1-3
2-4-1
Kaempfer, E.: Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum. 1712 2-1
Kaempfer, E.: De beschryving van Japan. 1733 2-1
Kaempfer, E.: The history of Japan. 1728 2-1
Lairesse, G. de: Groot schilderboek. 1740 2-4-1
Luiken, J.; Luiken C.: Het menselyk bedryf. 1694 2-4-1
Martinet, J. F.: Katechismus der natuur. 1778-79. 2-4-1
Nieuhof, J.: Gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien. 1682 2-4-2
Oskamp, D. L.: Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver nederduitsche en latynsche beschryvingen. 1796-1800. 2-4-1
Oude en nieuwe staat van 't Russische of Moskovische keizerryk. 1744 2-2
Overmeer Fisscher, J. F. van : Bijdrage tot de kennis van het Japansche rijk. 1833 2-1
Pel, C. M. H.: Handleiding tot de kennis der versterkings-kunst. 1852 2-5
Pompe van Meerdervoort, J. L. C.: Vijf jaren in Japan. (1857-1863); bijdragen tot de kennis van het Japansche keiserrijk en zijne bevolking. 1867-68. 1-4
Rumpf, G. E.: D'Amboinsche rariteitkamer. 1705 1
Siebold, P. F. von: [Collection of autographs, 1821 - 1865] 1821-65. 2-1
Siebold, P. F. von: Flora Japonica : sive Plantae, quas in Imperio Japonico 1835-70. 2-1
Siebold, P. F. von: Nippon. 1832-[51] 2-1
Siebold, P. F. von: Nippon. 1897 2-1
Siebold, P. F. von: Open brieven uit Japan. 1861 2-5
Swammerdam, J.: Biblia naturae, sive Historia insectorum. 1737-38. 1
Sweerts, E.: Florilegium amplissimum et selectissimum. 1647-54. 1
Teupken, J. F.: Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekkung staande personen gekleed, geequipeerd en gewapend zijn... 1823 2-5
Thunberg, C. P.: Flora Iaponica. 1784 2-1
Thunberg, C. P.: Resa uti Europa, Africa, Asia, forrattad aren 1770-1779. 1796 2-1
Thunberg, C. P.: Voyages de C.P. Thunberg, au Japon, par le Cap. de Bonne-Esperance, les isles de la Sonde, etc... 1788-93. 2-1
Titsingh, I.: Bijzonderheden over Japan. 1824-25. 2-1
Tuckey, J. K.: Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel. 1819 2-1
Weiland, P.: Nederduitsch taalkundig woordenboek. 1799-1811. 2-3
Weiland, P.: Nederduitsche spraakkunst. 1846 2-4-1
Weiland, P.: Nederduitsche spraakkunst. 1859 2-4-1
Weiland, P.: Nederduitsche spraakkunst. 1856 2-4-1