Référence

Prélude: Le début des échanges entre la France et le Japon

OZAWA Eiichi, Kindai nihon shigakushi no kenkyū : 19 seiki nihon keimō shigaku no kenkyū : meijihen, Yoshikawa kōbunkan, 1968 210.01-O985k
SUGIURA Yuzuru zenshū, SUGIURA Yuzuru zenshū kankōkai, 1978 GK131-41
SUGI Toshio et al., Reimeiki no Furansu gaku (Kokoro 29(4) 1976.4) Z23-48
NISHIBORI Akira, Bakumatsu : meijiki no furansugo kyōiku-nihon no kindaika to furansugo (Nichifutsu bunka (78) 2010.3) Z24-211
MIYAZAKI Fumiko, Kaiseijo ni okeru keiō kaikaku (Shigaku zasshi 89(3) 1980.3) Z8-321
TAKAHASHI Kunitarō et al., Furansugo kotohajime : futsugaku shiso MURAKAMI Eishun no hito to shisō, Azekura shobō, 1975 GK88-20
ARAI Junjirō, Kōhon furansu jihan ni tsuite (Takasaki keizai daigaku ronshū (6) 1962.4) Z3-437
SAKURAI Takehito, Futsugo meiyō no genpon to seiritsu katei (Kokugogaku 54(4) (215) 2003.10) Z13-341
SAKURAI Takehito, "Igirisu tangohen Furansu tangohen" no teihon to eifutsu tangohen chūkai no yakugo (Kokugogaku (192) 1998.3) Z13-341
TAKITA Teiji, MURAKAMI Eishun : futsugaku shiso, Ganshōdō shoten kotembu, 1934 289.1-M929Tm
IWASHITA Tetsunori, Kaikoku zengo no nihon ni okeru seiyō eiyūden to sono juyō (Yōgakushi kenkyū (10) 1993.4) Z8-2363
NISHIBORI Akira, Nihon no kindaika to gurando zekōru, Tsugeshobō shinsha, 2008 GB415-J24
HIGUCHI Takehiko, Kyūbakufugun no kaitai to shizuoka han numazu heigakkō no seiritsu (Kokuritsu rekishiminzoku hakubutsukan kenkyū hōkoku (121) 2005.3) Z8-2017
KUMAZAWA Eriko, Numazu hei gakkō ni okeru kyōiku no shiteki kōsatsu : kyūbaku kyōiku kikan no seido kaikaku (Waseda daigaku daigakuin bungaku kenkyū ka kiyō. dai 1-bunsatsu (42) 1996) Z22-1404
HIGUCHI Takehiko, Zusetsu numazu heigakkō, Numazu-shi meiji shiryōkan, 2009 AZ-655-J17
ŌNO Torao, Numazu heigakkō to sono jinzai, 1939 781-150
ŌKUBO Toshiaki, NISHI Amane zenshū, Munetaka shobō, 1960 121.9-N731n-O
WATABE Nozomu, Hyakugaku renkan no rekishiteki kachi to igi (Hokutō ajia kenkyū (14・15) 2008.3) Z71-F411
NISHI Amane den (Kaikōsha kiji (736・737) 1936.1) 雑32-2
IWASHITA Tetsunori, Edo no Naporeon densetsu : seiyō eiyūden wa dō yomaretaka, Chūō kōron shinsha, 1999 GB381-G44
HANGAI Jirō, KOSEKI San'ei, Ōshisha, 1987 GK118-70
SUGIMOTO Tsutomu, KOSEKI San'ei den : bakumatsu ichi shisōka no shōgai, Keibundō shuppambu, 1970 GK118-5
Gaimushō gaikō shiryōkan nihon gaikōshi jiten hensan iinkai, Nihon gaikōshi jiten, Yamakawa shuppansha, 1992 A2-E18
ASAKAWA Michio, Meiji ishin to rikugun sōsetsu, Kinseisha, 2013 AZ-661-L1
SHINOHARA Hiroshi, Rikugun sōsetsushi, Riburo pōto, 1983 AZ-663-46
Shōgeki no eshi TSUKIOKA Yoshitoshi : bakumatsu meiji o ikita saigo no ukiyoeshi, Shin jinbutsu ōraisha, 2011 KC16-J1943
ISAO Toshihiko, TSUKIOKA Yoshitoshi no sekai, Tōkyō shoseki, 1993 KC16-E1975
ŌKUBO Toshiaki, Iwakura shisetsu no kenkyū, Munetaka shobō, 1976 A99-Z-71
Kasumi kaikan shiryō tenji iinkai, Iwakura shisetsudan uchinaru kaikoku, Kasumi kaikan, 1993 A99-Z-E206
MATSUI Chie, Beiō kairan jikki o yomu (1)-(2) (Shirayuri joshi daigaku kenkyū kiyō (30-31) 1994-95) Z22-340
TANAKA Akira et TAKADA Seiji, Beiō kairan jikki no gakusaiteki kenkyū, Hokkaidō daigaku tosho kankōkai, 1993 A99-Z-E196
NAKABAYASHI Takaaki, Sameshima bunko mokuroku kō (Sankō shoshi kenkyū (30) 1985.9) Z21-291
SAMESHIMA Naonobu et Sameshima bunsho kenkyūkai, SAMESHIMA Naonobu zaiō gaikō shokanroku, Shibunkaku shuppan, 2002 A99-Z-G171
YOKOYAMA Toshio, Fushigi no yōroppa : 19seiki nihon no jōhō to shakai hendō, Kyōto daigaku jinbun kagaku kenkyūjo, 1985 GB415-85
INUZUKA Takaaki, Meiji shoki tai yōroppa gaikō no keisei to zaigaikōkan jitsumu : Meiji ishin to seiyō kokusai shakai , Yoshikawa kōbunkan, 1999 GB421-G62
SODA Osamu, MAEDA Masana, Yoshikawa kōbunkan, 1973 GK79-13
IWAKABE Yoshimitsu, Meiji 11nen pari bankoku hakurankai to nihon no sandō, (Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum. Cultural sciences (12) 1985) Z21-207

Partie 1: La modernisation du Japon et la France

Chapitre 1: Le droit et la politique

NISHIMURA Suteya, Meiji jidai hōritsusho kaidai , Nihon tosho sentā, 1997 A111-G44
HATTORI Haruhiko et TANIKAWA Minoru, Furansu kindaishi, Mineruva shobō, 1993 GG317-E10
USUI Katsumi et al., Nihon kingendai jinmei jiten, Yoshikawa kōbunkan, 2001 GB12-G34
MIYACHI Masato et al., Meiji jidaishi daijiten, Yoshikawa kōbunkan, 2011 GB8-J49
GB8-J56
GB8-L2
GB8-L9
Daigaku kyōikusha, Gendai seijigaku jiten, Burēn shuppan, 1998 A2-G10
Sanseidō henshūjo, Konsaisu gaikoku jinmei jiten, Sanseidō, 1985 GK2-33
Asahi shimbunsha, Gendai jinbutsu jiten, Asahi shimbunsha, 1977 GK2-11
HATA Ikuhiko, Nihon kingendai jinbutsu rireki jiten, Tōkyō daigaku shuppankai, 2013 GB12-L5
YUMOTO Kōichi, Zusetsu meiji jinbutsu jiten. seijika, gunjin, genronjin, Nichigai asoshiētsu, 2000 GB12-G24
Nichigai asoshiētsu, Meiji taishō jinbutsu jiten 1 (seiji, gunji, sangyōhen) , Kinokuniya Shoten, 2011 GB12-J40
NODA Yoshiyuki et al., Hō no seishin, Iwanami shoten, 1989 A124-E5
SATŌ Fumiki, Futatsu no shiryō―saishō sekininron to montai ryakki (Hikaku bungaku (7) 1964) Z12-75
NAKAMURA Ei, Daijin no seiji sekinin to Banjaman Konsutan no daijin sekininron (Hōgaku 46(1) 1982.4) Z2-10
GUIZOT François Pierre Guillaume (YASUSHI Masao trans,), Yōroppa bunmeishi : Rōma teikoku no hōkai yori furansu kakumei ni itaru, Misuzu shobō, 2006 GG71-H26
GOHIRA Takashi, Gizō no bunmeiron (Keiō gijuku daigaku hiyoshi kiyō furansugo furansu bungaku (31) 2000, (34) 2002, (44) 2007) Z12-677
MATSUDA Kōichirō, Giki to kanshū : Tokuviru to demokurashī no genzai, Tōkyō daigaku shuppankai, 2009 A27-J15
ANZAI Toshimitsu, Fukuzawa ni okeru Tokuviru mondai (Kindai nihon kenkyū (22) 2005) Z8-2479
ISHIKAWA Hisao, Fukuzawa Yukichi no bunkenron : shizoku eno kitai (Handai hōgaku (164・165)(2) 1992.11) Z2-142
MIYAMURA Haruo, Kaikoku keiken no shisōshi, Tōkyō daigaku shuppankai, 1996 A22-G11
SUMIYA Etsuji et al., Kōza nihon shakai sisōshi 1, Haga shoten, 1969 EB11-2
MATSUNAGA Shōzō, FUKUZAWA Yukichi to NAKAE Chōmin, Chuō kōron shinsha, 2001 HA153-G44
ASUKAI Masamichi, NAKAE Chōmin, Yoshikawa kōbunkan, 1999 GK91-G16
YOSHINO Takao, Jiyū wa hito no tensei nari, Nihon keizai shimbunsha, 1993 UC126-E26
SHINKAI Susumu, Shimbun to kizoku (Senshū jinbun ronshū (12) 1974) Z22-518
MARUYAMA Masao, Nihon sisōshi ni okeru mondōtai no keifu : Chūsei to hangyaku, Chikuma shobō, 1992 HA12-E16
NAKAE Chōmin (KUWABARA Takeo et SHIMADA Kenji trans, anno,), Sansuijin keirin mondō; Iwanami shoten, 1965 304-N286s
IENAGA Saburō, Meiji bungaku zenshū 12, Chikuma shobō, 1973 918.6-M4482
Meiji bunka kenkyūkai, Meiji bunka zenshū 3, Nippon hyōron shinsha, 1955 081.6-M448-M(t)
YONEHARA Ken, UEKI Emori, Chuō Kōronsha, 1992 GK144-E15
SUZUKI Yasuzō, UEKI Emori no jinmin shukenron : jiyū minken undo no rironteki sidōsha (Hōgaku shirin 47(1) 1949) Z2-21
MAEDA Tatsuaki, Shiryō minpōten, Seibundō, 2004 A811-H23
ŌMURA Atsushi, Furansu minpō : nihon ni okeru kenkyū jōkyō, Shinzansha shuppan, 2010 AF2-811-J3
KITAMURA Ichirō, Furansu minpōten no 200nen, Yūhikaku, 2006 AF2-811-H3
TEZUKA Yutaka, Meiji hōsei shijō ni okeru Ju Busuke to Busuke (Meiji bunka 15(12) 1942) Z8-956
KANEKO Hiroshi et al., Hōritsugaku shōjiten, Yūhikaku, 2004 A112-H112
ŌKUBO Yasuo, Nihon kindaihō no chichi Bowasonādo (Nihon hōgaku 60(4) 1995) Z2-44
ŌKUBO Yasuo, Bowasonādo : nihon kindaihō no chichi, Iwanami shoten, 1977 GK417-13
Boissonade minpōten kenkyūkai, Bowasonādo minpō shiryō shūsei zenki 1, Yūshōdō, 1999 AZ-821-A3
SHICHINOHE Katsuhiko, Genkō minpōten o tsukutta hitobhito (3) (Hōgaku seminā 54(7) 2009.7) Z2-19
ARICHI Tōru, Meiji minpō kisō no hōshin nado ni kansuru jakkan no shiryō to sono kentō (Hōsei kenkyū 37(1・2) 1971.1) Z2-32
YAMAGUCHI Ryōsuke, Meiji shoki ni okeru shihō no tenkai katei ni kansuru ichi shiron-Busuke, ETŌ Shinpei to shihō shokumu teisei (Hōsei kenkyū 77(3) 2010) Z2-32
UMETANI Noboru, Meiji zenki seijishi no kenkyū : meiji guntai no seiritsu to meiji kokka no kansei, Miraisha, 1963 210.6-U549m
Shintō jinmei jiten, Jinja shinpōsha, 1986 HL2-18
TEZUKA Yutaka et RIKŌ Mitsuo, Minji kanrei ruishū, Keiō gijuku daigaku hōgaku kenkyūkai, 1969 AZ-811-10
ŌISHI Makoto, Gikaihō, Yūshūkaku, 2001 AZ-241-G47
ŌYAMA Reiko, Furansu no seiji seido, Tōshindō, 2006 A51-F2-H1
Shūgiin et Sangiin, Gikai seido 70 nenshi 9, 1962 314.2-Sy996g
Shūgiin et Sangiin,Gikai seido 70 nenshi 12, 1963 314.2-Sy996g
KAJI Ryūichi, Rekishi o tsukuru hitobito, Ōyashima shuppan, 1948 281-Ka22ウ
YAMAZAKI Kōichi et MATSUURA Yoshihiro, Furansu kakumeishi no genzai, Yamakawa shuppansha, 2013 GG324-L3
OKADA Nobuhiro, Furansu senkyo seidoshi (3) (Hokudai daigaku ronshū 30(3) 1979) Z2-25
ABE Teruya, Hikaku kenpō nyūmon, Yūhikaku, 1994 A214-E4
HARAGUCHI Takaaki, Kōchi shimbunsha kan UEKI Emori nikki (Rekishigaku kenkyū (194) 1956.4) Z8-282
IENAGA Saburō et al., UEKI Emori shū, Iwanami shoten, 1990 US21-E22
IENAGA Saburō, UEKI Emori kenkyū, Iwanami shoten, 1960 289.1-U286Iu
IDA Shin'ya, NAKAE Chōmin no furansu, Iwanami shoten, 1987 GK91-E3
Kōchi shiritsu jiyū minken kinenkan, Tōyō no rusō NAKAE Chōmin no shōgai, Kōchi shiritsu jiyū minken kinenkan, 2001 GK91-G32
NAKAE Chōmin zenshū, Iwanami shoten, 1983-86 US21-156
Hōsei shigakukai, Hōten hensanshi no kihonteki shomondai. kindai, Sōbunsha, 1964 320.4-H6852h
HOSHINO Tōru, Minpōten ronsōshi, Nippon hyōronsha, 1944 324.02-H92-2ウ
YAMAMOTO Shigeru, Jōyaku kaiseishi, Takayama shoin, 1943 319.1-Y353z
Meiji bunka kenkyūkai, Meiji bunka zenshū 10, Nippon hyōronsha, 1968 081.6-M448-M(s)

Chapitre 2: L'industrie

NISHIBORI Akira, Nichifutsu bunka kōryūshi no kenkyū : nihon no kindaika to furansu, Surugadai shuppansha, 1988 GB415-E19
NISHINARITA Yutaka, Keiei to rōdō no meiji ishin : yokosuka seitetsujo zōsenjo o chūshin ni, Yoshikawa kōbunkan, 2004 DL442-H22
TOMITA Hitoshi et NISHIBORI Akira, Yokosuka seitetsujo no hitobito, Yūrindō, 1983 GB383-47
TOMITA Hitoshi, Nihon no sangyō gijutsu kotohajime, Daiyamondo sha, 1980 M32-43
NISHIBORI Akira, Nihon no kindaika to gurando zekōru : reimei ki no nichifutsu kōryū, Tsugeshobō shinsha, 2008 GB415-J24
NAGAHAMA Tsuguo, Tokugawa bakufu no ōinaru isan yokosuka zōsenjo, Yokosuka no bunkaisan o kangaeru kai, 2004 DL442-H40
TOMITA Hitoshi, Yokohama furansu monogatari, Hakusuisha, 1991 GC76-E40
IMAI Mikio, Tomioka seishijō shoki keiei no shosō : shichi shiten karano apurōchi, 1996 DL631-G10
IMAI Mikio, Tomioka seishijō no rekishi to bunka, Miyama bunko, 2006 DL631-H12
Tomioka seishijō sekai isan dendōshi kyōkai, Tomioka seishijō jiten : Silk Country Gunma 21, Jōmō shimbunsha, 2011 DL631-J19
IMAI Mikio, Tomioka seishijō no rekishi to bunka, Hōsei daigaku inobēshon manejimento kenkyū sentā, 2006 DL631-J1
Bunkazai kenzōbutsu hozon gijutsu kyōkai, Kyū tomioka seishijō kenzōbutsugun chōsa hōkokusho, Tomioka-shi kyōiku iinkai, 2006 KA288-H3
Tomioka-shi kyōiku iinkai, Tomioka seishijō no oyatoi gaikokujin ni kansuru chōsa hōkoku : tokuni shuchō pōru buryuna no jiseki ni shōten o atete : chūkan hōkoku, Tomioka-shi kyōiku iinkai, 2010 DL631-J13
SUGIURA Yuzuru zenshū 3, SUGIURA Yuzuru zenshū kankōkai, 1978 GK131-41
FUJIWARA Torakatsu, Meiji ikō no ikuno kōzanshi, Ikuno-chō kyōiku iinkai, 1988 DL5-E4
Ikuno ginzanmachi monogatari, Ikuno-chō chūō kōminkan, 1987 DL5-E3
Ikuno-chō kōminkan rekishi o tsunagu kai, Ikuno ginzan, Ikuno-chō chūō kōminkan, 1992 DL5-E27
NISHIBORI Akira, Kan'ei ikuno kōzan gishi Jan Furansoa Koanye ni tsuite (Kindai nihonshi no shin kenkyū 9), Hokuju shuppan, 1991 GB411-112
KANAORI Yūji, Nihon saisho no chisitsu-ya TAKASHIMA Ttokuzō to yamaguchi-ken no chishitsuzu (Ōyō chishitsu 49(5) 2008.12) Z15-263
NISHIDA Masanori, Meiji kōki no gaka TAKASHIMA Hokkai ni miru sangakukei eno manazashi no tokushitu (Randosukēpu kenkyū nihon zōen gakkaishi 67(5) 2004.3) Z11-315
SUZUKI Jun, Kōbushō to sono jidai, Yamakawa shuppansha, 2002 DL355-H1
KASHIHARA Hiroki, Kōbushō no kenkyū : meiji shonen no gijutsu kanryō to shokusan kōgyō seisaku, Keiō gijuku daigaku shuppankai, 2009 DL355-J2
ŌUCHI Hyōe et TSUCHIYA Takao, Meiji zenki zaisei keizai shiryō shūsei, Meiji bunken shiryō kankōkai, 1964 342.1-O939m-m
MAEZAWA Terumasa, KONDŌ Tokutarō : orimono kyōiku no senkakusha, Sōma shōji, 2005 GK76-H69
KUSAKABE Takaaki, Kyōto riyon soshite ashikaga : kindai kinuorimono to KONDŌ Tokutarō, Zuisōsha, 2001 DL631-G12
SASAKI Shinzaburō, Nishijinshi, Nishijin orimono kan, 1932 586.42-Sa691n
Waseda daigaku keizai shigakukai, Ashikaga orimonoshi, Ashikaga sen'i dōgyōkai, 1960 586.7-W46a
ASAI Usuke, Nihon no wain tanjō to yōran jidai : honpō budōshu sangyōshi ronkō, Nippon keizai hyōronsha, 2003 DL687-H103
FUKUBA Hayato, FUKUBA Hayato kaikoroku, Kokumin kōen kyōkai shinjuku gyoen, 2006 GK54-H50
Banshū budōen 120nen : katsute miwatasukagiri no budō batake ga atta, Inami-chō kyōiku iinkai, 2000 GC172-G91
Yamanashi-ken shōgai kyōiku sentā, Yamanashi no hito to bunka : meiji ishin no uneri no naka de, Yamanashi furusato bunko, 2005 GC113-H44
Meiji taishō sangyōshi 3, Nihon tosho sentā, 2004 DC51-H118
MIZUO Jun'ichi, Keshōhin no burandoshi : bunmei kaika kara gurōbaru māketingu e, Chuō kōronsha, 1998 DL535-G35
Pōra bunka kenkyūjo, Modan keshōshi, Pōra bunka kenkyūjo, 1986 GD68-E5
TSUNO Kaitarō, HANAMORI Yasuji den : nihon no kurashi o kaeta otoko, Shinchōsha, 2013 GK178-L86
NAKANE Kimirō, Gasutō gaisha no hitobito, Kōyōsha insatsujo, 1971 DL195-2
NAKANE Kimirō, Gasutō kenchikushi Pureguran, Kōyōsha insatsujo, 1968 ND269-2
UEMURA Chōzaburō, Donshō TAKASHIMA Kaemon ō den : denki TAKASHIMA Kaemon, Ōzora sha, 1998 GK133-G68
Meiji taishō sangyōshi 2, Nihon tosho sentā, 2004 DC51-H117
SHIMADA Masakazu, SHIBUSAWA Eiichi : shakai kigyōka no senkusha, Iwanami shoten, 2011 GK128-J83
TSUCHIYA Takao, SHIBUSAWA Eiichi; Yoshikawa kōbunkan, 1989 GK128-E33
KASHIMA Shigeru, SHIBUSAWA Eiichi, Bungei shunjū, 2013 GK191-L90
SHIBUSAWA Eiichi kinen zaidan, SHIBUSAWA Eiichi o shiru jiten, Tōkyōdō shuppan, 2012 GK128-J110
SHIBUSAWA Hanako, SHIBUSAWA Eiichi pari banpaku e, Kokusho kankōkai, 1995 GK128-E113
SHIBUSAWA Hideo, Meiji o tagayashita hanashi, Seiabō, 1977 GK128-32
Nihon shiseki kyōkai, SHIBUSAWA Eiichi taifutsu nikki, Tōkyō daigaku shuppankai, 1967 GB391-66
SUGIMOTO Hidetarō, Kōsai nikki no SHIBUSAWA Eiichi (Tenbō (209) 1976) Z23-15
UDAGAWA Masaru, Kaisha kigyō no seiritsu : SHIBUSAWA Eiichi, Hōsei daigaku inobēshon manejimento kenkyū sentā, 2010 GK128-J52
Meiji bunka kenkyūkai, Meiji bunka zenshū 10, Nippon hyōronsha, 1992 GB415-G11
INAMI Ritsuko et INOUE Shōichi, KŌDA Rohan no sekai, Shibunkaku shuppan, 2009 KG555-J2
SHIBUSAWA Eiichi kinen zaidan fuzoku shibusawa shiryōkan, Ryūmonsha no ayumi : seien sensei omoitsuzukete 120nen : kikakuten zuroku, SHIBUSAWA Eiichi kinen zaidan fuzoku shibusawa shirōkan, 2006 D3-H296
Furansu 89(1) 2014.1 Z12-79
OKADA Seiji, Riyon de mita niji : INABATA Katsutarō hyōden : eiga o hissagetekita otoko, Nikkan kōgyō shimbunsha, 1997 GK61-G23
TAMURA Yoshiko, Kyōto furansu monogatari, Shinchōsha, 1984 KH589-490
MAKINO Mamoru, Nihon eiga ron gensetsu taikei 29, Yumani shobō, 2006 KD641-H135
MAKINO Mamoru, Nihon eiga ron gensetsu taikei 21, Yumani shobō, 2006 KD641-H137
YOSHIDA Yoshishige et al., Eiga denrai, Iwanami shoten, 1995 KD652-G5
KOBAYASHI Shigeru, SATSUMA Jirohachi : pari nihonkan koso waga inochi, Mineruva shobō, 2010 GK126-J37
MURAKAMI Kimio, Baron Satsuma to yobareta otoko : SATSUMA Jirohachi to sono jidai, Fujiwara shoten, 2009 GK126-J16
KOBAYASHI Yoshihiko, Pari nihonkan dayori, Chuō kōronsha, 1979 EC225-191
SHINODA Katsuhide, SATSUMA Jirohachi to pari kokusai daigaku toshi nihonkan (1) Pōru Kurōderu no hatashita yakuwari (Shirayuri joshidaigaku gengo bungaku kenkyū sentā gengo bungaku kenkyū ronshū (7) 2007) Z71-E812
SHINODA Katsuhide, SATSUMA Jirohachi to pari kokusai daigaku toshi (2) kenkyū no gendankai to jinbungaku ni okeru chōsa no jissai (Shirayuri joshidaigaku gengo bungaku kenkyū sentā gengo bungaku kenkyū ronshū (9) 2009) Z71-E812
MURAKAMI Kimio, SATSUMA Jirohachi to nihonkan, (Nichifutsu bunka (79) 2011) Z24-211
KASHIMA Shigeru, Pari no nihonjin, Shinchōsha, 2009 GK13-J426

Partie 2: Les échanges culturels avec la France

Chapitre 1: la littérature

KANDA Yumiko et TAKAHASHI Tatsuo, Tokōsuru sakkatachi, Kanrin shobō, 2012 KG381-J156
MIURA Nobutaka, Kindai nihon to furansu : 10nin no furansu taiken, Taishūkan shoten, 2004 A99-ZF2-H2
WADA Hirofumi, Raiburarī nihonjin no furansu taiken, Kashiwa shobō, 2010 GG336-J18
WADA Hirofumi et al., Pari nihonjin no shinshō chizu, Fujiwara shoten, 2004 DC812-H74
IMAHASHI Eiko, Ito dōkei nihonjin no pari, Heibonsha, 2001 KG748-G195
KASHIWAGI Takao, Kōsasuru manazashi : nihon kindai bungaku to furansu, Asahi shuppansha, 2008 KG311-J30
AKASE Masako, Hikaku bungaku hikaku bunka, Momoyama gakuin daigaku sōgō kenkyūjo, 1995 KG311-G23
KAMIYA Tadataka, Nihon kindai bungaku ni okeru furansu (Hokkaidō daigaku jinbunkagaku ronshū (24) 1986) Z22-453
Nihon kindai bungakukan, Nihon kindai bungaku daijiten, Kōdansha, 1984 KG2-78
Arishima sankyōdai 4kan kyōdō tokubetsu kikakuten jikkō iinkai, Arishima sankyōdai : sorezore no seishun : ARISHIMA Takeo /ARISHIMA Ikuma /SATOMI Ton : 4kan kyōdō tokubetsu kikakuten, ARISHIMA Ikuma kinenkan, 2009 KG319-L5
MINAMI Asuka, NAGAI kafū no nyūyōku pari tōkyō zōkei no kotoba, Kanrin shobō, 2007 KG575-H20
KABUTO Hirokuni, Kafū no riyon : furansu monogatari o aruku, Hakusuisha, 2005 KG575-H7
SAKAGAMI Hiroichi, NAGAI Kafū ronkō, Ōfū, 2010 KG575-J24
NAGAI Sōkichi et al., Kafū zenshū 5, Iwanami shoten, 1992 KH385-E6
KIKUTANI Kazuhiro, NAGAI Kafū no furansu juyō to sono shakaishisōteki gan'i, (Wakayama daigaku keizai gakkai kenkyū nenpō (17) 2013) Z3-B663
TAKAHASHI Kuniko, NAGAI Kafū furansu monogatari : shohan kara genpan e (Yamanashi daigaku kokugo kokubun to kokugo kyōiku (11) 2001.8) Z13-2956
TAKIZAWA Hisashi, Kafū no furansu : furansu monogatari saidoku (Quintette (18) 1998) Z13-B89
Tokushū NAGAI Kafū no furansu (Furansu 84(12) 2009.12) Z12-79
Tokushū NAGAI Kafū o yomu (Kokubungaku : kaishaku to kanshō 67(12) 2002.12) Z13-333
SUENOBU Yoshiharu, Amerika monogatari kara furansu monogatari e : genmetsu to hirō soshite dan'nen no hateni : yomigaeru furansu (Kokubungaku : kaishaku to kanshō 67(12) 2002.12) Z13-333
YOSANO Hiroshi et YOSANO Akiko, Tekkan Akiko zenshū, Bensei shuppan, 2003 KH739-H61
YAMADA Toyoko, Akiko to shaneru, Keisō shobō, 2006 KG634-H98
ISHIKAWA Sanshirō senshū 7, Kokushoku Sensensha, 1977 US21-66
INADA Atsuko, Kyōsei shisō no senkuteki keifu : ISHIKAWA Sanshirō to Edowādo Kāpentā, Kodamasha, 2000 EB11-G44
YONEHARA Ken, Dai ichiji sekai taisen to ISHIKAWA Sanshirō : bōmei anakisuto no shisōteki kiseki (Handai hōgaku (182) 1996.6) Z2-142
AKAO Toshihiro, ISHIKAWA Sanshirō no mita taifutsuchū no Tōson (Ajia daigaku kyōyōbu kiyō (37) 1988) Z22-483
Tokushū SHIMAZAKI Tōson : seitan 110nen (Kokubungaku : kaishaku to kanshō 67(10) 2002.10) Z13-333
KAWAMORI Yoshizō, Tōson no pari, Shinchōsha, 2000 KG599-G27
YAMAJI Akira, SHIMAZAKI Tōson to furansu : Tōson to furansu bunmei (Meiji daigaku kyōyō ronshū (52) 1969.3) Z22-202
HATTORI Yoshika, YOSHIE Takamatsu (Eibungaku (4) 1952.10) Z12-315
Nihon no bungaku 78 (meisakushū 2), Chuō kōronsha, 1974 KH6-42
TSUJI Jun zenshū bekkan, Gogatsu shobō, 1982 KH639-302
TAMAGAWA Nobuaki, Hōrō no dadaisuto TSUJI Jun : ore wa shinsei yuiitsusha de aru, Shakai hyōronsha, 2005 KG625-H99
OKAMOTO Kanoko, OKAMOTO Kanoko zenshū 11, Nihon tosho sentā, 2001 KH464-G4
HAYASHI Fumiko (IMAGAWA Hideko rédige,), HAYASHI Fumiko pari no koi : pari no kozukaichō 1932nen no nikki otto eno tegami, Chuō kōronshinsha, 2004 KH124-H6
INOUE Ken et al., YOKOMITSU Rīchi jiten, Ōfū, 2002 KG634-H26
INOUE Ken et al., YOKOMITSU Rīchi Ōshū tono deai : Ōshū kikō kara ryoshū e, Ōfū, 2009 KG634-J55
HIRANO Yukihito, YOKOMITSU Rīchi ni okeru tōzai tairitsu (Yokohama kokuritsu daigaku jinbun kiyō dai ni rui gogaku bungaku (30) 1983.10) Z13-741
NISHIMURA Yasunori, YOKOMITSU Rīchi ryoshū : pari tono kakutō (Chiba daigaku jinbun kenkyū (36) 2007) Z22-831
KAWATO Michiaki et SAKAKIBARA Takanori, Zusetsu hon'yaku bungaku sōgō jiten 1, Ōzorasha, 2009 KG421-J1
KAWATO Michiaki et SAKAKIBARA Takanori, Jidō bungaku hon'yaku sakuhin sōran : meiji taishō shōwa heisei no 135nen hon'yaku mokuroku 3 : furansu doitsu hen 1, Ōzorasha, 2005 KE111-H27
Jidō bungaku hon'yaku dajiten henshū iinkai, Zusetsu jidō bungaku hon'yaku dajiten 1, Ōzorasha, 2007 KE177-H39
KOYANO Atsushi, Hon'yakuka retsuden 101, Shinshokan, 2009 KE26-J14
KAWASHIMA Mizue, Waga sofu KAWASHIMA Chūnosuke no shōgai, Kōseisha, 2007 GK73-H88
ANGLES Jeffrey, Bunkashi toshiteno hon'yakugaku : KAWASHIMA Chūnosuke no shinsetsu hachijūnichikan sekai isshū no jirei (Bungaku 13(4) 2012.7・8) Z71-D437
TSUJI Tōru et INAGAKI Naoki, Arekusandoru Dyuma, Shimizu shoin, 1996 KR114-G3
Arekusandoru dyuma (pēru) tokushū (Hon'yaku to rekishi (48) 2010.1) Z71-E149
HAYASHI Shinzō, NAGAI Kafū zoraizumu no shatei : shoki sakuhin o megutte, Shumpūsha, 2010 KG575-J18
Shūeisha gyararī sekai no bungaku 7 (Furansu 2), Shūeisha, 1990 KE211-E13
ZOLA Émile (KUDŌ Susumu rédige,), Kōzui, Daigaku shorin, 1957 学857.7-cZ86k-K
OZAKI Kazuo, Zora, Shimizu shoin, 1983 KR138-3
HORI Keiko, Meiji hon'yakukai no furontia : KUROIWA Ruikō no yoyūyaku (Bungaku 13(4) 2012.7・8) Z71-D437
TOKUDA Shūsei, TOKUDA Shūsei zenshū 26, Yagi shoten, 2002 KH618-G1
YAMABE Masahiko et al., Sutandāru Rochi Mōriyakku : ihōjin no shosō, Asahi shuppansha, 2010 KR131-J14
FUNAOKA Suetoshi, Rochi no nippon nikki, Yūrindō, 1979 KR163-53
AZRA Jean-Luc et IKEZAWA Meiko, Furansu ni okeru nihon no sutereotaipu : Piēru Rochi kara pari macchi made (Seinan gakuin daigaku furansugo furansu bungaku ronshū (47) 2005.aki) Z12-119
OGAWA Sakue, Piēru Roti okiku-san : gensō ni uragirareta seiyōjin ga mita nihon josei (Miyazaki daigaku kyōiku bunkagakubu kiyō jinbunkagaku (11) 2004.9) Z71-D320
OGURA Kazuko, Piēru Roti no aki no nihon kō (Rikkyō daigaku kankōgakubu kiyō (5) 2003.3) Z71-C368
NAKANO Mitsutoshi et al., Shin nihon koten bungaku taikei : meijihen 14, Iwanami shoten, 2013 KH2-L1
TANIGUCHI Yasuhiko, MORITA Shiken : meiji no hon'yakuō : denki, Sanyō shimbunsha, 2000 GK87-G54
KAWATO Michiaki, MORITA Shiken no shin shiryō : jūgo shōnen no yakkō o meguttte (Nihon kosho tsūshin 71(6)(923) 2006.6) Z21-160
SAITŌ Mino, Kindai nihon no hon'yaku bunka to nihongo : hon'yakuō MORITA Shiken no kōseki, Mineruva shobō, 2012 KG421-J8
Shōnen shōsetsu taikei 13, San'ichi shobō, 1996 KH6-358
INAGAKI Naoki, Hoshi no ōjisama monogatari, Heibonsha, 2011 KR131-J18
ISHIZAWA Saeko et al., Furasu jidō bungaku no fantajī, Ōsaka daigaku shuppankai, 2012 KR84-L2
MIZUMOTO Hirofumi, San=tegujuperi hoshi no ōjisama, NHK shuppan, 2013 KR131-L5
YAMANOUCHI Yoshio et YANO Hōjin, UEDA Bin zenyaku shishū, Iwanami shoten, 1983 KE214-37
SATŌ Nobuhiro, UEDA Bin kaichōon ni okeru shōchōshi (Nihon bunka kenkyūjo kenkyū hōkoku (32) 1996.3) Z22-9
Nihon no shīka 28, Chūō kōron shinsha, 2003 KH8-H31
NAGAI Kafū, Sangoshū, Iwanami shoten, 1991 KR141-E23
HORIGUCHI Daigaku, Gekka no ichigun : yaku shishū, Iwanami shoten, 2013 KR141-L5
HORIGUCHI Daigaku, HORIGUCHI Daigaku zenshū 2, Nihon tosho sentā, 2001 KH152-G621

Chapitre 2: Les arts

Shinchō sekai bijutsu jiten, Shinchōsha, 1985 K2-51
MIURA Atsushi, Ōkan no kiseki=Trajectoires d'allers-retours : nichifutsu geijutsu kōryū no hyakugojūnen, Sangensha, 2013 K111-L23
Ibarakiken kindai bijutsukan, Meiji no yōga : kaidoku kara kanshō e, Ibarakiken kindai bijutsukan, 2008 KC16-J795
Fukuokashi bijutsukan, Rafuaeru Koran ten zuroku, Nishinihon shimbunsha, 1999 KC16-H1674
Kyū kōbu daigakkō shiryō hensankai, Kyū kōbu daigakkō shiryō, Toranomonkai, 1931 292-88
Sanrinkyoku, Sanrinkyoku rokuji (Dainippon sanrinkai hōkoku (39) 1885.4) Z18-472
Shimonoseki shiritsu bijutsukan, Takashima Hokkai ten = Hokkai : botsugo 80nen : zōkano himitsu o saguru, Shimonoseki shiritsu bijutsukan, 2011 KC16-J2277
IDO Makoto, Takashima Hokkai nanshī ni okeru katsudō to sono hankyō (Shimonoseki shiritsu bijutsukan kenkyū kiyō (2) 1989) Z11-1916
MATSUMURA Jinzō, Nihon shokubutsu meii, Maruzen, 1884 75-65(洋)
TOMITA Hitoshi, Umi o koeta nihonjinmei jiten, Nichigai asoshiētsu, 1985 GB12-66
Zauhō kankōkai, Gendai nihon bijutsu zenshū 7,16, Shūeisha, 1973-1974 KC16-229
Rokuzan bijutsukan, OGIWARA Morie no hito to geijutsu, Shinano mainichi shimbunsha, 1979 KB91-10
Nichigai asoshiētsu, Bijutsuka jinmei jiten kenchiku chōkokuhen, Nichigai asoshiētsu, 2011 K2-J20
NAKAGAWA Heijō et al., Kyōdo rekishi jinbutsu jiten fukui, Daiichihōki shuppan, 1985 GB12-63
IWAKIRI Shin'ichirō, HASHIGUCHI Goyō no sōteibon, Chūsekisha, 1980 UE71-15
NATSUME Sōseki, Wagahai wa neko de aru zokuhen (Hototogisu 8(5) 1905.2) Z13-233
FUKUZAWA Yukichi, Zoku fukuzawa zenshū, Iwanami shoten, 1933-1934 081.8-H826h-Z
ABE Yoshishige, IWANAMI Shigeo den, Iwanami Yūjirō, 1957 289.1-I922Ai-i
HASHIGUCHI Goyō, HASHIGUCHI Goyō ten : seitan 130-nen : katarogu, Tōkyō shimbun, 2011 KC16-J1985
USAMI Hitoshi, Nichifutsu kōkan no kindai : bungaku bijutsu ongaku, Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai, 2006 K111-H58
SUMITOMO Shin'ichi, Jitsuryoku gakatachi no wasurerareteita nihon yōga, Ribun shuppan, 2003 KC222-H3
Geijutsu kenkyū shinkō zaidan, Tōkyō geijutsu daigaku 100nenshi Tōkyō bijutsu gakkō hen 1-3, Gyōsei, 1987-1997 FB22-E1194
Kyōtoshi bijutsukan et Kyōto shimbunsha, Burijisuton bijutsukan meisakuten : kindai furansu bijutsu to nihon no kyoshō tachi, Kyōto shimbunsha, 1982 KC16-E1652
ICHINO Chōnosuke, Meiji 100nen wagakuni yōgadanshi (Dōhō gakuhō (18/19) 1968.12) Z9-32
Nihon yōgashō kyōdō kumiai, Nihon yōgashōshi, Nihon yōgashō kyōdō kumiai, 1994 K251-E60
MIYAZAKI Katsumi, Seiyō kaiga no tōrai : nihonjin o miryō shita Mone Runowāru Sezannu nado, Nihon keizai shimbun shuppansha, 2007 KC222-J1
Pari e : yōgaka tachi 100nen no yume : Kuroda Kiyoteru, Fujishima Takeji, Fujita Tsuguharu kara gendai made, Nihon keizai shimbunsha, 2007 KC16-H2335
Ishibashi zaidan burijisuton bijutsukan, Mone ten, Chūnichi shimbunsha, 1994 KC314-E78
WADA Hirofumi, Raiburarī nihonjin no furansu taiken dai 11, Kashiwa shobō, 2010 GG336-J15
WADA Hirofumi, Raiburarī nihonjin no furansu taiken 12, Kashiwa shobō, 2010 GG336-J16
OKA Yasumasa, Nichiō bijutsu kōryūshiron : 17-19seiki ni okeru imēji no sesshoku to hen'yō, Chuō kōron bijutsu shuppan, 2013 K97-L2
Matsudoshi kyōiku iinkai shakai kyōikuka bijutsukan jumbishitsu, MATSUOKA Hisashi to sono jidai ten zuroku, Matsudoshi kyōiku iinkai, 2002 KC16-G2980
Naganoken shinano bijutsukan, Wakaki hi no NAKAMURA Fusetsu to sono jidai : botsugo 50nen, Naganoken shinano bijutsukan, 1993 KC16-E2894
MORISHITA Masao et MATSUSAWA Akifumi, NAKAMURA Fusetsu : kindai yōgakai no kisai, Takatōmachi, 1996 KC229-G97
ARAYASHIKI Tōru, Gurē=shuru=rowan ni kakaru hashi : KURODA Kiyoteru ASAI Chū to furansu geijutsukamura, Pōra bunka kenkyūjo, 2005 KC314-H43
Tōkyō bunkazai kenkyūjo bijutsubu, Nihon ni okeru gairai bijutsu no juyō ni kansuru chōsa kenkyū hōkokusho, Bunkazai kenkyūjo Tōkyō bunkazai kenkyūjo, 2006 K81-H58
TOKUDAIJI Kimihide, KURODA Kiyoteru shōron (Mizue (589) 1954.9) Z11-181
SHIRATAKI Ikunosuke, KURODA Kiyoteru sensei no koto (Mizue (593) 1955.1) Z11-181
TAKASHINA Shūji, KURODA Kiyoteru (Kikan geijutsu 1(2) 1967.7) Z11-155
IWAMURA Tōru, Geien zakkō, Gahōsha, 1906 27-333
TANABE Tōru, Bijutsu hihyō no senkusha IWAMURA Tōru : Rasukin kara Morisu made, Fujiwara shoten, 2008 GK66-J14
TANABE Tōru, IWAMURA Tōru to meijiki no seiyō bijutsu kenkyū 1-4 (Nio : seian zōkei daigaku kenkyū kiyō (1) 1994, (5) 1998, (6) 1999, (7) 2001) Z11-B158
Sogō bijutsukan, FUJISHIMA Takeji to OKADA Saburōsuke ten= FUJISHIMA Takeji and OKADA Saburōsuke : Japanese beauty, Sogō bijutsukan, 2011 KC16-L389
Fuchūshi bijutsukan, KANOKOGI Takeshirō ten : shi Rōransu tono deai, Fuchūshi bijutsukan, 2001 KC16-J2373
Sakura shiritsu bijutsukan et al., KURODA Jūtarō ten : botsugo 35nen, Kyōto shimbunsha, 2005 KC16-H1682
HASHIMOTO Kizō, KURODA Jūtarō (Nihon bijutsu kōgei (546) 1984.3) Z11-189
YASHIRO Yukio, Geijutsu no patoron, Shinchosha, 1958 704.9-Y572g
ISHIWATARI Hiroko, Kokuritsu kokkai toshokan shozō senzenki bijutsu tenrankai kankei shiryō mokuroku (Sankō shoshi kenkyū (50) 1999.2) Z21-291
Kurashiki shiritsu bijutsukan, HIRAGI Masaji : suisai to sobyō, Kurashiki shiritsu bijutsukan, 1991 KC16-E1056
AOKI Shigeru, Kindai nihon āto katarogu korekushon 8, Yumani shobō, 2001 K3-G181
Taiheiyō bijutsukai 100nenshi hensan iinkai, Taiheiyō bijutsukai 100nenshi, Taiheiyō bijutsukai, 2004 K6-H37
Shirakaba 1(8) 1910.11, 3(11) 1912.11 YA5-1172
SUZUKI Shintarō, Shoki shirakaba no koro no omoide (Mizue (593) 1955.1) Z11-181
YURUGI Yasuhiro, Shirakaba to taishōki no bijutsu : sono tenrankai katsudō no atozuke o tōshite (1) (Tōkyōto bijutsukan kiyō (2) 1977) Z11-881
Nihon bungaku kōza 9, Kaizōsha, 1934 910.8-N684-k
Nittenshi 1, Nitten, 1980 K16-180
Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan, Bunten no meisaku 1907-1918, Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan, 1990 K16-E316
MAKINO Nobuaki, Mombushō no omohide―Shu to shite bijutsu gyōsei ni kansuru (Mombu jihō (730) 1941.7) Z7-367
Asahi shimbunsha, Meiji taishōshi 5, Asahi shimbunsha, 1931 a210-184
MAKINO Nobuaki, Bunten sōsetsu no tōjisha to shite (Bijutsu shinron 6(12) 1931.12) 雑33-40
Tokushima kenritsu kindai bijutsukan et al., SATSUMA Jirohachi to pari no nihonjin gakatachi, Kyōdō tsūshinsha, 1998 KC16-G1914
KIGI Yasuko, HAYASHI Tadamasa : ukiyoe o koete nihon bijutsu no subete o, Mineruva shobō, 2009 GK49-J12
Tokushū botsugo 100nen kinen HAYASHI Tadamasa korekushon pōru runuāru (Museum (604) 2006.10) Z11-186
HAYASHI Tadamasa shimpojiumu jikkō iinkai, HAYASHI Tadamasa : japonisumu to bunka kōryū, Seiunsha, 2007 GK49-H69
Senkyū 100nen pari bankoku hakurankai rinji hakurankai jimukyoku hōkoku, Nōshōmushō, 1902 28-167
MORI Hitoshi, Kōhon nihon teikoku bijutsu ryakushi no seiritsu to isō (Kindai gasetsu : meiji bijutsu gakkaishi (10) 2001) Z11-B184
Jimbutsu nihon no rekishi 12, Yomiuri shimbunsha, 1966 210.1-Z28
KIYOMI Rokurō, Tenshin OKAKURA Kakuzō, Chikuma shobō, 1945 289-O41ウ
MORIGUCHI Tari, MORIGUCHI Tari, Yumani shobō, 2010 KC222-J10
Nichifutsu geijutsu (1) 1925 YA-122
Nihon kindai ongakukan, Meiji no sakkyokuka tachi, Nihon kindai ongakukan, 2003 KD191-H40
NAKAMURA Rihei, Yōgaku dōnyūsha no kiseki : nihon kindai yōgakushi josetsu, Tōsui shobō, 1993 KD191-E49
Hompō ōshiki gungaku no raireki (Ongaku zasshi (11) 1891.7) 雑35-1
NAGAI Kafū, Ongaku zatsudan (Waseda bungaku [dai 2-ji] (43) 1909.6) Z13-4463
TAKAMURA Kōtarō, Kurōdo dupyutsusī no kagekipereasu merizando (ROMAIN ROLAND) (Taiyō 17(4) 1911.3) 雑54-35
SANO Hitomi, Dobyussī ni miserareta nihonjin : furansu inshōha ongaku to kindai nihon, Shōwadō, 2010 KD191-J19
EBISAWA Bin, Musunde hiraite kō : rusō no yume, Iwanami shoten, 1986 KD299-15
KURODA kiyoteru to gurē shuru rowan (http://www.tobunken.go.jp/kuroda/grez/intro.html)
Kuni shitei bunkazai tou dēta bēsu (http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp)

Supplément Les échanges humains

KASHIMA Shigeru, Pari no nihonjin, Shinchōsha, 2009 GK13-J426
MIURA Nobutaka, Kindai nihon to furansu : 10nin no furansu taiken, Taishūkan shoten, 2004 A99-ZF2-H2
USAMI Hitoshi, Nichifutsu kōkan no kindai : bungaku bijutsu ongaku, Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai, 2006 K111-H58
WADA Hirofumi et al., Pari nihonjin no shinshō chizu, Fujiwara shoten, 2004 DC812-H74
IMAHASHI Eiko, Ito dōkei nihonjin no pari, Kashiwa shobō, 1993 KG748-E203
WATANABE Kazutami, Furansu no yūwaku, Iwanami shoten, 1995 KG311-G9
IWAI Tadakuma, SAIONJI Kinmochi : saigo no genrō, Iwanami shoten, 2003 GK123-H4
Ritsumeikan daigaku SAIONJI Kinmochi den hensan iinkai, Saionji Kinmochi den, Iwanami shoten, 1990 GK123-E61
SAIONJI Kinmochi, HARADA Kumao rédige,Tōan kō seiwa, Iwanami shoten, 1943 310.4-Sa22ウ
ANDŌ Tokuki, Tōan sobyō, Shineisha, 1936 711-73
INOUE Kaoru kō denki hensankai, Segai Inoue kō den, Naigai shoseki, 1933-34 640-145
FUKUI Junko, KŌMYŌJI Saburō : sono hito to sokuseki (Ritsumeikan gengo bunka kenkyū 4(4) 1993.2) Z12-830
TEZUKA Yutaka, KŌMYŌJI Saburō no kettō zeninron oyobi kettō jōki (Hōgaku kenkyū 43(8) 1970.8) Z2-12
Shinkichōsha, Kokkei naru nihon, Nampūkan, 1901 82-354
KIMURA Ki, Kōjō no tsuki : jisen yomimono kessakushū, Shunyōdō shoten, 1942 特275-73
NAGAO Ippei, YAMAMOTO Hōsui, NAGAO Ippei, 1941 774-69
TAKASHINA Erika, Ikai no umi : Hōsui Kiyoteru Tenshin ni okeru seiyō, Miyoshi kikaku, 2006 KC229-H156
HIRAKŌ Akihiko et FURUKAWA Hideaki,YAMAMOTO Hōsui no sekai, Kyōdo shuppansha, 1991 YQ11-867
YOSHIKAWA Junko, Shi no japonisumu : Juditto Gōchie no shizen to ningen, Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai, 2012 KR117-J6
KOYAMA Brigitte (TAKATŌ Mako et MIYAKE Kyōko trans,), Yumemita nihon : Edomondo Gonkūru to HAYASHI Tadamasa, Heibonsha, 2006 GK49-H63
GONCOURT Edmond de (OKI Yukiko trans,), Utamaro, Heibonsha, 2005 KC172-H42
Aidea (354), Seibundō shinkōsha, 2012.9 Z4-31
CLAUDEL Paul (NAITŌ Takashi trans,), Asahi no naka no kuroi tori, Kōdansha, 1988 GB641-E15
ŌIDE Atsushi et al., Nihon ni okeru Pōru Kurōderu : Kurōderu no tainichi nenpu : Claudel au JAPON, Kuresu shuppan, 2010 KR113-J11
LAURENT Mabesoone, Shi to shiteno haikai haikai to shiteno shi : issa Kurōderu kokusai haiku, Nagata shobō, 2005 KG721-H86
CHŪJŌ Shinobu et HASEKURA Takaharu, Kurōderu to nihon : Kurōderu botsugo 50nen kokusai kaigi shinpojiumu ronbunshū, Kurōderu botsugo 50nen kinen kikaku iinkai, 2006 KR113-H9
WATANABE Moriaki, Pōru Kurōderu, Chuō kōronsha, 1975 KR113-14
HAGA Tōru, Hibikiau shishin: haiku to furansu no shijintachi, TBS buritanika, 2002 KR84-G77
CLAUDEL Paul (NARA Michiko trans,), Kodokuna teikoku nihon no 1920nendai : Pōru Kurōderu gaikō shokan 1921-27, Sōshisha, 1999 KR153-G28
NAITŌ Takashi, Meiji no oto : seiyōjin ga kiita kindai nihon, Chuō kōron shinsha, 2005 GK21-H28
OBAMA Yoshinobu, KUKI Shūzō no tetsugaku : hyōhaku no tamashī, Shōwadō, 2006 HA153-H41
SAKABE Megumi et al., KUKI Shūzō no sekai, Mineruva shobō, 2002 HA153-H1
DAITŌ Shun'ichi, KUKI Shūzō to nihon bunkaron, Azusa shuppansha, 1996 HA153-G12
SAKABE Megumi, Fuzai no uta, TBS buritanika, 1990 HA153-E18
LIGHT Stephen, Shūzō Kuki and Jean-Paul Sartre, Illinois university press, 1987 HA153-A2
SAWADA Nao, 1921 nen no KUKI Shūzō to Sarutoru : pontinī no kaki konwakai o megutte (Lilia candida (37) 2007.3) Z71-L49
Kuki tetsugaku no kenkyū to Kuki bunko no Ākaibuka, Kōnan daigaku sōgō kenkyūjo, 2007 HA153-H50
KUKI Shūzō bunko mokuroku, Kōnan daigaku tetsugaku kenkyūshitsu, 1976 UP171-90
NAGAI Kafū shū, Kawade shobō, 1952 913.6-N128n-k
AKIBA Tarō, Kōshō NAGAI Kafū, 1966 910.28-N128An
OKUMOTO Daizaburō, Hakubutsugaku no kyojin Anri Fāburu, Shūeisha, 1999 GK433-G8
Kanagawa kenritsu hakubutsukan, Ji ashu fāburu, Kanagawa kenritsu hakubutsukan, 1989 GK433-E4
UEDA Tetsuyuki, Tonbo to shizenkan, Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai, 2004 RA531-H107
ENDŌ Akira, Mienai shizen : seitaigaku no porifonī, Shōwadō, 1998 RA441-G53
YAMADA Yoshihiko, Fāburu ki, Iwanami shoten, 1949 a289-167
ASAHINA Yoshimi, ŌSUGI Sakae yaku konchū ki kō (Gendai bungaku (22) 1980.12) Z13-936
MIYAZAWA Takayoshi, Hon'nō to shakai ŌSUGI Sakae KIDA Minoru SAKAGUCHI Ango ni okeru mushi o megutte (Waseda gendai bungei kenkyū (2)2012.3) Z72-D62
NINAGAWA Yuzuru, Pari ni shisu, Fujiwara shoten, 1996 GK128-G19
SHINDŌ Ken, KIDA Minoru, Riburo pōto, 1988 KG561-E30
ŌTAGOSHI TomoakiKIDA Minoru : jiyū ni naru tameno mesoddo, Michitani, 2007 KG561-H142
KITAMI Saburō, Eien no jjiyūjin : ikiteiru KIDA Minoru, Michitani, 2006 KG561-H125
YAMAGUCHI Masao, HAYASHI Tatsuo zadanshū sekai wa butai, Iwanami shoten, 1986 H15-299
EBISAKA Takeshi, KATŌ Shūichi: 20seiki o tou, Iwanami shoten, 2013 GK182-L80
BROCK Julie, KATŌ Shūichi ni okeru jikan to kūkan, Kamogawa shuppan, 2012 GK72-J93
KATŌ Shūichi, Hitsuji no uta yobun, Chikuma shobō, 2011 GK72-J79
KATŌ Shūichi, Kotoba to sensha o misuete : KATŌ Shūichi ga kangaetsuzuketekita koto, Chikuma shobō, 2009 KH249-J252
KATŌ Shūichi, Nihon sono kokoro to katachi, STUDIO ghibri, 2005 K81-H40
KATŌ Shūichi, Nihon bunka ni okeru jikan to kūkan, Iwanami shoten, 2007 EC211-H204
EBISAKA Takeshi, Sengo shisō no mosaku, Misuzu shobō, 1981 EC211-130
SUGIMOTO Haruo, MORI Arimasa ron, Chūsekisha, 2004 HA165-H9
ASABUKI Tomiko, Sarutoru Bōvowāru tono 28nichikan nihon, Dōhōsha shuppan, 1995 HD131-E9
SHIRAI Kōji, Sarutoru to chishikijin, Nihon keizai shimbunsha, 1966 950.4-SI556S
TAKEUCHI Yoshirō et SUZUKI Michihiko, Sarutoru no zentaizō : nihon ni okeru Sarutoru ron no tenkai, Perikansha, 1966 135.9-CS25TS2
WATANABE RyōBaruto : kyori eno jōnetsu, Hakusuisha, 2007 KR112-H25
ARAKI Tōru, Roran baruto nihon, Kodamasha, 1989 KR112-E13
SHINODA Kōichirō, Roran baruto, Iwanami shoten, 1989 KR112-E7
KATŌ Shūichi, Nihon bungakushi josetsu hokō, Chikuma shobō, 2012 KG12-J107

Supplément L'attrait pour la « Douce France »

ITŌ Kaoru, Nihon no furansu ryōrishi : rorijin : bijuaruban 4, ABC tsuāzu, 2011 EF27-J746
HIGASHIYOTSUYANAGI Shōko et EHARA Ayako, Kaidai kindai nihon no ryōrisho (1861-1930) (Tōkyō kasei gakuin daigaku kiyō jinbun shakaigaku-kei (43)2003) Z22-392
Shimizu ākaibuzu, Shimizu kensetsu kabushikikaisha (http://www.shimz.co.jp/theme/archives/index.html)
UDAGAWA Satoru, Furansu ryōri 2-dai kyoshō monogatari : ONO Masakichi to MURAKAMI Nobuo, Kawade shobō shinsha, 2009 GK115-J22
UDAGAWA Satoru, Nūveru kyuijīnu to nihon ryōri (Vesta (39) 2000.8) Z6-3918
UDAGAWA Satoru, Pari no chōriba wa senjō datta, Asahi shimbunsha, 1995 DH475-G28
KUMADA Tadao, Sessha wa kuen : samurai yōshoku kotohajime, Shinchōsha, 2011 GD51-J110
NIIZU Masato, Ueno seiyōken monogatari, Jīmekkusu kabushikikaisha (http://gmex21.com/seiyouken/index.html)
YOSHINAKA Tetsuko, Chōri tantōsha kara mita hongaku〔nihon joshi daigaku〕chōri kyōiku no tokusei : WATANABE Kamakichi TAMAKI Naoko o chūshin ni (Nihon joshi daigaku sōgō kenkyūjo nyūsu (14) 2003.3) Z22-B283
KUROIWA Hisako, Kuidōraku no hito MURAI Gensai, Iwanami shoten, 2004 KG574-H57
Teikoku hoteru, Teikoku hoteru no 120nen, Teikoku hoteru, 2010 DH22-L327
MURAKAMI Nobuo, Teikoku hoteru chūbō monogatari : watakushi no rirekisho, Nihon keizai shimbunsha, 2004 GK88-H20
AKIYAMA Tokuzō, Aji to shita, Yuki shobō, 1962 596-A387a3
KIKUYA Kyōsuke, Rui 14sei wa shōyu o tsukatteita (Bungei shunjū 63(12) 1985.11) Z23-10
OSAKABE Yoshinori, Yōfuku sanpatsu dattō : fukusei no meiji ishin, Kōdansha, 2010 GD64-J25
Bunka gakuen fukushoku hakubutsukan, Yōsō eno michi, Bunka gakuen fukushoku hakubutsukan, 1998 GD64-J11
ISHIKAWA Ayako, Nihon joshi yōsō no genryū to gendai eno tenkai, Kasei kyōikusha, 1968 383.1-I598n
Bunka joshi daigaku toshokan shozō fukushoku kanren zasshi kaidai mokuroku, Bunka joshi daigaku toshokan, 2005 E1-H36
FUKAI Akiko, Pari korekushon : mōdo no seisei mōdo no hishō, Kōdansha, 1993 EF25-E758
KISHI Matsuo, Nihon eigajin den, Hayakawa shobō, 1953 778.21-Ki259n
Tōwa no hanseiki, Tōhōtōwa, 1978 KD651-43
Shōwa gaikoku eigashi, Mainichi shimbunsha, 1978 KD651-45
TAYAMA Rikiya, Eiga wa dokoe yuku, Sanshūsha, 1980 KD652-73
TSUKADA Yoshinobu, Nihon eigashi no kenkyū, Gendai shokan, 1980 KD652-78
TAYAMA Rikiya, Furansu no eiga sakka tachi, Hakusuisha, 1982 KD684-31
IKENAMI Shōtarō, Aji to eiga no saijiki, Shinchōsha, 1982 KH177-253
YAMAMOTO Kikuo, Nihon eiga ni okeru gaikoku eigano eikyō, Waseda daigaku shuppambu, 1983 KD652-104
YOSHIDA Yoshishige et al., Eiga denrai, Iwanami shoten, 1995 KD652-G5
YOMOTA Inuhiko, Nihon eigashi 100nen, Shūeisha, 2000 KD652-G202
CHŪJŌ Shōhei, Furansu eigashi no yūwaku, Shūeisha, 2003 KD684-H1
SATŌ Tadao, Nihon eigashi 2, Iwanami shoten, 2006 KD652-H160
YOMOTA Inuhiko, Nihon eiga to sengo no shinwa, Iwanami shoten, 2007 KD652-J2
KUROSAWA Kiyoshi et al., Eigashi o yominaosu, Iwanami shoten, 2010 KD652-J93
WATANUKI Kenji, Nichifutsu kōryū 150nen : Rosshu kara Sarukoji made, Gakubunsha, 2010 A99-ZF2-J2
NAKAMURA Akiichi, Revyu hyakka, Ongaku sekaisha, 1935 622-270
MITSUBAYASHI Ryōtarō, Revyu kara shou e, Okakura shobō, 1938 760-19
WATANABE Hiroshi, Takarazuka kageki no hen'yō to nihon kindai, Shinshokan, 1999 KD597-G90
KAWASAKI Kenko, Takarazuka : shōhi shakai no supekutakuru, Kōdansha, 1999 KD597-G61
TAKAGI Shirō, Revyū no ōsama : SHIRAI Tetsuzō to takarazuka, Kawade shobō shinsha, 1983 KD597-26
HAKAMATA Mayuko, Revyū no hensen : KISHIDA Tatsuya kara SHIRAI Tetsuzō e (Yurīka 33(5) 2001) Z13-1137
HAKAMATA Mayuko, Shōjo ni yoru kageki kara shōjo no tame no kageki e (Kindai nihon no ongakubunka to takarazuka, Sekai shisōsha, 2006) KD597-H33
KURAHASHI Shigeki et TSUJI Norihiko, Shōjo kageki no kōbō : hitotoki no yume no ato, Seikyūsha, 2005 KD597-H27
MUKAI Sōya, Nihon no taishū engeki, Tōhō shuppan, 1962 779-M912n
NAKANO Masaaki, Mūran rūju shinjukuza : keiengeki no shōwa shōshi, Shinwasha, 2011 KD511-J15
ASHIHARA Eiryō, Watakushi no han jijoden, Shinjuku shobō, 1983 GK38-37
ASHIHARA Eiryō, Shanson no techō, Shinjuku shobō, 1985 KD841-291
NAGATA Fumio, Shanson : sekai no meikyoku to rekōdo, Seibundō shinkōsha, 1984 KD841-266
MATSUSHIMA Tadashi, Nihonjin ni totte shanson towa nanika : shanson juyōshi no kokoromi (Nichifutsu kōkan no kindai : bungaku bijutsu ongaku, Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai, 2006) K111-H58
KIKUCHI Kiyomaro, Nihon ryūkōka hensenshi : kayōkyoku no tanjō kara J poppu no jidai e, Ronsōsha, 2008 KD841-J59
Shanson no miryoku (Shūkan sankei 6(28) 1957) Z24-17