Teupken, J. F.: Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekkung staande personen gekleed, geequipeerd en gewapend zijn...

's-Gravenhage: G. van Cleef, 1823. 1 v. <蘭-832>

資料の一部のみ撮影しました。

  • 画像188-001
  • 画像188-002
  • 画像188-003
  • 画像188-004
  • 画像188-005