Teupken, J. F.: Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekkung staande personen gekleed, geequipeerd en gewapend zijn...

's-Gravenhage: G. van Cleef, 1823. 1 v. <蘭-832>

拡大画像を開く