Tuckey, J. K.: Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel.

Rotterdam: J. Immerzeel, 1819. 5 v. <蘭-269~273>

資料の一部のみ撮影しました。

  • 画像172-001
  • 画像172-002