Tuckey, J. K.: Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel.

Rotterdam: J. Immerzeel, 1819. 5 v. <蘭-269~273>

標準画像を開く

シーボルトの書き入れ
標準画像を開く