Hübner, J.: De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of Zakelyk, historish-en staatkundig woordenboek.

Leyden : S. Luchtmans en Zoon, 1748. 1v. <蘭-320>

資料の一部のみ撮影しました。

  • 画像159-001
  • 画像159-002
  • 画像159-003