The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Map:Search by Present-day Section:Kansai

The Center of Kyoto-shi

The Center of Kyoto-shi
Takao Ninnaji Myoshinji Arashiyama Katsura Imperial Villa Kamigamo Shrine Kinkakuji Daitokuji Furitsu Sihan Gakko Shugakuin Imperial Villa Heian Jingu zoo The 4th National Industrial Exhibition Ginkakuji Konkaikomyoji Shimogamo Shrine Sinnyodo Nanzenji incline Ebisugawa Power Plant Kyoto University Kyoto Orimono Furitsu daiichi Chugaku Kanegafuchi Boseki Kyoto Imperial Palace Furitsu daiichi Kojo Nishijin Nenshi Saisei Kaisha Japanese Red Cross Society Kyoto Branch Kawashima Orimono Kitano Shrine Kyoto Prefectural Office Kyoto Municipal Office Kyoto Post Office Furitsu daini Kojo Shimazu Seisakujo Kyoto Hotel The Bank of Japan Nishimura Sozaemon Yuzenzome Kojo Shinkyogoku Rokkakudo Nijo Castle Nijo Station Sanjo Bridge Shijo Bridge Gojo Bridge Iida Shinshichi Shishu Kojo Higashihonganji Nishihonganji Kyoto Station Miyako Hotel Sennyuji Yasaka Shrine Maruyama Park Kiyomizudera Nishiotanibetsuin Sanjusangendo Kyoto National Museum Chion'in Tofukuji Hokoku Shrine Toji Fushimi Inari Dai juroku Shidan Hohei dai sanjuhachi Rentai Help Search by Section in the Meiji and Taisho Era Back:Kansai
Photo Title Section in the Meiji and Taisho Eras Category
Kinkakuji. Kadono-gun Temples and Shrines
Pine-tree trained to represent Boat at Kinkaku-ji; Kyōto. Kadono-gun Temples and Shrines
[Nijo Teishajo] Kadono-gun Transportation
[Katsura Rikyu] Kadono-gun Imperial Court
[Katsura Rikyu Shokintei] Kadono-gun Imperial Court
[Katsura Rikyu Oniwa] Kadono-gun Imperial Court
Arashiyama. Kadono-gun Scenes
[Arashiyama] Kadono-gun Scenes
[Arashiyama Togetsukyo] Kadono-gun Scenes
A Scene near Kyoto. Kadono-gun Scenes
Ninnaji. Kadono-gun Temples and Shrines
Myoshinji, Kyoto Kadono-gun Temples and Shrines
Takao, Kyoto Kadono-gun Scenes
Takao. Kadono-gun Scenes
[Dai-juroku Shidan] Kii-gun Army and Navy
[Hohei Dai-sanjuhachi Rentai] Kii-gun Army and Navy
Inari Temple. Kii-gun Temples and Shrines
Inari-jinsha at Fushimi, Kyotofu. Kii-gun Temples and Shrines
[Inari Jinja] Kii-gun Temples and Shrines
[Inari Jinja] Kii-gun Temples and Shrines
Three Great Festivals.(Aoi Festival) Kyoto-shi Culture and Entertainment
Three Great Festivals.(Heianjingu Festival) Kyoto-shi Culture and Entertainment
Three Great Festivals.(Gion Festival) Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Aoi Matsuri] Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Daikyokuden to Jidai Gyoretsu] Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Heian Jingu Jidai Gyoretsu] Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Kyoto (Gion Matsuri)] Kyoto-shi Culture and Entertainment
Festival of Gion-jinsha, Kyoto. Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Gion Sairei Funaboko] Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Miyako Hoteru] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
Chion-in, Kyoto Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
[Kyoto Fucho] Kyoto-shi Kamigyo-ku Government (Municipal) Office
[Nishijin Nenshi Saisei Kabushiki Gaisha] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Sekijuji-sha Kyoto-shibu] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kawashima Jinbe Orimono Kojo] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Furitsu Dai-ichi Koto Jogakko] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
Imperial Palace. Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
The Former Imperial Palace. Kyoto Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Imperial Palace; I; Kyōto. Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Imperial Palace, II; Kyōto. Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Garden of Old Imperial Palace, I; Kyōto. Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Kitano Temple. Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
[Kyoto Shiyakusho] Kyoto-shi Kamigyo-ku Government (Municipal) Office
[Shimazu Seisakujo] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kyoto Hoteru] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Nishimura Sozaemon Yuzenzome Kojo] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Furitsu Dai-ni Koto Jogakko] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
Nijo Rikiu Kyoto-shi Kamigyo-ku Others
The castle of Nijo. Kyoto. Kyoto-shi Kamigyo-ku Others
[Dai-yon Naikoku Kangyo Hakurankai] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kyoto Orimono Kabushiki Gaisha] Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kyoto Teikoku Daigaku] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Seiju-mukyu] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Honbu Jimusho] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Hoka Daigaku Daiichi Kogishitsu] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Ika Daigaku Omotemon yori Konai o Nozomu] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Koka Daigaku Doboku Kogaku Kyoshitsu] Kyoto-shi Kamigyo-ku Education