Rangaku kotohajime.

By Sugita Genpaku. Tokyo: Tenshinro, 1869. 2 v. in 1. <YDM52922 >

Lerger