Daifuku setsuyoshu daizo hokan.

Kyoto: Umemura Ichibei, 1761. 1 v. <特2-676>

Lerger