Kunten Oranda bunten.

S.l.: Sosetsukan, 1857. 1 v. <239-121>

Lerger