Naporeon Bonaparute den.

By Rinden. Tr. by Koseki San'ei. Tawara: Seifukan, 1857. 1 v. <W346-18>

Preview