Engelberts, J. M.: Proeve eener verhandeling over de kustverdediging.

's-Gravenhage: E. Doorman, 1839. 1 v. <蘭-2435>

資料の一部のみ撮影しました。

  • 画像186-001
  • 画像186-002
  • 画像186-003