Double Flying Shuttle Mover Exhibited by Shinzaburo Izawa

Dai yonkai (meiji nijuhachinen) naikoku kangyo hakurankai shinsa hokoku part 7 (1896)

Larger

Larger