Color Print Depicting the View with the Obayashi Tower

Yamamoto, Shokoku.: 'Koryozan shitennoji yori hakurankai o nozomu no zu' in Fuzoku gaho n.269 (1903.6.10)

Larger