Venue Map (in Japanese)

Senkyuhyakunen pari bankoku hakurankai rinji hakurankai jimukyoku hokoku (1902)

Larger