Cotton Spinning Machine Exhibited by Junai Takiguchi

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview