Cotton Spinning Machines Exhibited by Soemon Saito and Heizo Kurashima

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview

Preview

Preview