Sample from Power Transmission Belt

Dai yonkai (meiji nijuhachinen) naikoku kangyo hakurankai shinsa hokoku part 7 (1896)

Preview