Column-type Water Gauge Exhibited by Sotaro Fujii

Dai yonkai (meiji nijuhachinen) naikoku kangyo hakurankai shinsa hokoku part 7 (1896)

Preview