31 不忍文庫書籍目録(006)
Shinobazu bunko shojaku mokuroku,