[Teikoku Kenpo Kaiseian (Kenpo Kaisei Dai Ichi Go)](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.