[Dai Hachiju-kyukai Teikoku Gikai Shugiin Yosan Iinkaigiroku (Sokki) Dai Nanakai, Showa Nijunen Junigatsu Yoka Kenpo Kaisei Yon Gensoku (Matsumoto)](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.