The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Map:Search by Section in the Meiji and Taisho Eras:Tohoku

List of Photos of Sendai-shi

Photo Title Area Present-day Section Category
[Miyagi Kangoku]FurujiroSendai-shiGovernment (Municipal) Office
[Miyagi Kencho]Kotodai-doriSendai-shiGovernment (Municipal) Office
[Miyagi Kosoin]Katahira-choSendai-shiGovernment (Municipal) Office
[Sendai Chiho Saibansho]HigashinibanchoSendai-shiGovernment (Municipal) Office
[Sendai Shiyakusho]OmotekojiSendai-shiGovernment (Municipal) Office
[Toshokan]Jozenji-doriSendai-shiEducation
[Miyagiken Bussan Chinretsujo]Kotodai-doriSendai-shiGovernment (Municipal) Office
[Sendai Yubinkyoku]Minami-machiSendai-shiGovernment (Municipal) Office
[Kabushiki Kaisha Shichijushichi Ginko Zenkei]O-machiSendai-shiEconomy and Industry
[Kabushiki Kaisha Tohoku Jitsugyo Ginko naibu Eigyo-jotai]NakakechoSendai-shiEconomy and Industry
[Taisho Shintaku Kabushiki Kaisha Dai-hachi Ginko Zenkei]Kokubun-choSendai-shiEconomy and Industry
[Sendai Shogyo Kaigisho Zenkei]HigashinibanchoSendai-shiEconomy and Industry
Kahoku Newspaper OfficeHigashisanbanchoSendai-shiEconomy and Industry
[Sendai Seishijo]HigashihachibanchoSendai-shiEconomy and Industry
[Sendai Seishijo]HigashihachibanchoSendai-shiEconomy and Industry
[Chiyoda Seimeihoken Sogo Kaisha]O-machiSendai-shiEconomy and Industry
[Sendai Ikujiin]KitayobanchoSendai-shiEducation
[Sendai Ikujiin]KitayobanchoSendai-shiEducation
[Miyagi Kenritsu Koto Jogakko]MototerakojiSendai-shiEducation
[Dai-ni Koto Gakko, Sendai Igaku Senmon Gakko]Katahira-choSendai-shiEducation
[Miyagi-ken Shihan Gakko]KitaichibanchoSendai-shiEducation
[Shiritsu Tohoku Gakuin]HigashisanbanchoSendai-shiEducation
[Shiritsu Sendai Shogyo Gakko]Kamisugiyama-doriSendai-shiEducation
[Tohoku Teikoku Daigaku Ika Daigaku Seimon to Kyusho Miyagi Byoin]KitayobanchoSendai-shiEducation
[Tohoku Teikoku Daigaku Kogaku Senmonbu]MinamirokkenchoSendai-shiEducation
[Daini Shidan Shireibu Seimon]KawauchiSendai-shiArmy and Navy
[Sendai Kaikosha]Tachimachi-doriSendai-shiArmy and Navy
[Hohei Daiyon Rentai]TsutsujigaokaSendai-shiArmy and Navy
[Sendai Teishaba Zenkei]HigashirokubanchoSendai-shiTransportation
[Ohashi]Nakano-machi, KawauchioimawashiSendai-shiTransportation
[Sendai Meisho Tsutsujigaoka Koen no Haru no Kei]TsutsujigaokaSendai-shiCulture and Entertainment
[Sendai Shigai]Sendai-shiScenes
[Basho no Tsuji]O-machi/Kokubun-choSendai-shiScenes
[Sendai Aoba Jo]Sendai-shiOthers
[Date Sobyo]KyogamineSendai-shiOthers