The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Map:Search by Section in the Meiji and Taisho Eras:Tohoku

Fukushima-ken

Wakamatsu-shi

[Fukushima Kenritsu Kogyo Koko No.1]

Category

[Fukushima Kenritsu Aizu Chugakko]

Category

[Hohei dairokujugo Rentai Heiei]

Category

City of Wakamatsu

Category

List of Photos of Wakamatsu-shi

Kitaaizu-gun

[Inawashiroko Jurokkyo]

Category

[Higashiyama Onsen]

Category

[Inawashirokohan yori Bandaisan o nozomu]

Category

Tombstones of Byakko-tai, Iimori-yama

Category

List of Photos of Kitaaizu-gun

Yama-gun

[Inawashiroko Jurokkyo]

Category

[Inawashirokohan yori Bandaisan o nozomu]

Category

[Arisugawanomiya Takehito Shin'no denka Gobettei]

Category

List of Photos of Yama-gun

Koriyama-shi

[Inawashirokohan yori Bandaisan o nozomu]

Category

List of Photos of Koriyama-shi

Iwaki-gun

[Iwaki Taika Renga Kabushiki Kaisha Kojo]

Category

[Fukushima-ken Suisan Shikenjo]

Category

[Iwaki Tanko Kabushiki Kaisha Tanko]

Category

[Fukushima Kenritsu Iwaki Chugakko]

Category

List of Photos of Iwaki-gun

Onuma-gun

[Kokuheichusha Isasumi Jinja]

Category

List of Photos of Onuma-gun

Kawanuma-gun

[Yanaizu]

Category

List of Photos of Kawanuma-gun

Asaka-gun

[Fukushima-ken Noji Shikenjo]

Category

[Fukushima Kenritsu Asaka Chugakko]

Category

[Kaiseizan]

Category

Town of Koriyama

Category

List of Photos of Asaka-gun

Adachi-gun

[Fukushima-ken Shuchikujo]

Category

[Soshokan]

Category

List of Photos of Adachi-gun

Nishishirakawa-gun

[Shirakawa fukin Bokujo]

Category

[Nanko]

Category

[Shirakawa Joshi]

Category

List of Photos of Nishishirakawa-gun

Soma-gun

[Fukushima Kenritsu Soma Chugakko]

Category

Horse Festival at Soma

Category

Matsukawaura

Category

[Haragama Kaisui Yokujo]

Category

List of Photos of Soma-gun

Shinobu-gun

Totsuna Hanging Bridge at Iizaka

Category

[Shinobu Mojizuriishi]

Category

Park Shinobu

Category

Takino-yu, Iizaka

Category

List of Photos of Shinobu-gun

Date-gun

[Kawamata Kenpu Seiren Kaisha]

Category

[Ryozen Jinja]

Category

Totsuna Hanging Bridge at Iizaka

Category

List of Photos of Date-gun

Fukushima-shi

[Fukushima Kencho]

Category

[Fukushima Habutae Kabushiki Kaisha]

Category

[Goshi Kaisha Kyodo Kiito Nizukurisho]

Category

[Fukushima Kenritsu Fukushima Koto Jogakko]

Category

List of Photos of Fukushima-shi

Futaba-gun

[Futaba Gun'yakusho]

Category

List of Photos of Futaba-gun

Minamiaizu-gun

[Aizu To no Hetsuri]

Category

List of Photos of Minamiaizu-gun