The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Category: List of Photos of Economy and Industry (Yamagata-ken)

[Mogamigawa Sake Gyokaku no Kei]

Source
  • [Shonai Man'yu Annai]

[Tsuruoka Gasu Gaisha]

Source
  • [Shonai Annai ki, Nishitagawa-gun no bu]

[Nezugaseki Benten fukin Tai Gyokaku no Kei]

Source
  • [Shonai Man'yu Annai]

[Tsuruoka Beikoku Torihikijo Nakagai Tachiai no Kei]

Source
  • [Shonai Man'yu Annai]

[Mogamigawa Hansen]

Source
  • [Jinzan Chisuicho]