The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Category: List of Photos of Economy and Industry (Iwate-ken)

[Koiwai Nojo]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

Furnace, Kamaishi Mine

Source
 • Japan through a camera

Amemiya Sen'nin Tetsuzan

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Mizusawa Dozan]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Narasaki-shiki Kairyo Seitan]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Makuragi Unzai]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Iwate Taneuma Ikuseijo]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Tase Ayu Yana]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Nanaori Seishijo]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Tsugaruishikawa Sake Hikiami]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Enyo Gyosen Nittomaru]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Umaichi no Kokei]

Source
 • [Nihon Meisho Kyuseki Sangyo Shashincho: Kokutei Shogakko Kyokasho Junkyo, Ten]

[Nanbu Tetsubin Kabushiki Kaisha Kojo]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Senshoku Koshujo]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]

[Morioka Denki Kabushiki Kaisha Hatsudensho]

Source
 • [Togu Gyokei Kinen Shashincho]