Venue Interior

Yoshu, Chikanobu.: Dai nikai ueno naikoku kangyo hakurankai no zu (1881)

Larger