Venue Interior

Kuwata, Shozaburo (ed).: Dai yonkai naikoku kangyo hakurankai shashin (1895)

Preview