Observation Guidance and Exhibit Picture

Dai nikai naikoku kangyo hakurankai (1881)

Preview