[Shugiin Kara Kizokuin ni Sofusareta "Teikoku Kenpo Kaiseian"](Larger image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.