[Sangatsu Shi, Go Ryojitsu Shimeibu ni okeru Tenmatsu](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.