Tsukasa Uetsuka, Kotarō Tsuji e o presidente Getúlio Vargas

Imagem «Tsukasa Uetsuka, Kotarō Tsuji e o presidente Getúlio Vargas»