The Meiji and Taisho Eras in Photographs: From photographs in publications held by the National Diet Library - Tokyo, Kansai, Tohoku in Photographs

Japanese

Search by Map:Search by Present-day Section:Kansai

List of Photos of Kyoto-fu

Photo Title Present-day Section Section in the Meiji and Taisho Eras Category
Kinkakuji. Kyoto-shi Kita-ku Kadono-gun Temples and Shrines
Pine-tree trained to represent Boat at Kinkaku-ji; Kyōto. Kyoto-shi Kita-ku Kadono-gun Temples and Shrines
[Nijo Teishajo] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kadono-gun Transportation
[Katsura Rikyu] Kyoto-shi Nishikyo-ku Kadono-gun Imperial Court
[Katsura Rikyu Shokintei] Kyoto-shi Nishikyo-ku Kadono-gun Imperial Court
[Katsura Rikyu Oniwa] Kyoto-shi Nishikyo-ku Kadono-gun Imperial Court
Arashiyama. Kyoto-shi Nishikyo-ku/Ukyo-ku Kadono-gun Scenes
[Arashiyama] Kyoto-shi Nishikyo-ku/Ukyo-ku Kadono-gun Scenes
[Arashiyama Togetsukyo] Kyoto-shi Nishikyo-ku/Ukyo-ku Kadono-gun Scenes
A Scene near Kyoto. Kyoto-shi Nishikyo-ku/Ukyo-ku Kadono-gun Scenes
Ninnaji. Kyoto-shi Ukyo-ku Kadono-gun Temples and Shrines
Myoshinji, Kyoto Kyoto-shi Ukyo-ku Kadono-gun Temples and Shrines
Takao, Kyoto Kyoto-shi Ukyo-ku Kadono-gun Scenes
Takao. Kyoto-shi Ukyo-ku Kadono-gun Scenes
[Dai-juroku Shidan] Kyoto-shi Fushimi-ku Kii-gun Army and Navy
[Hohei Dai-sanjuhachi Rentai] Kyoto-shi Fushimi-ku Kii-gun Army and Navy
Inari Temple. Kyoto-shi Fushimi-ku Kii-gun Temples and Shrines
Inari-jinsha at Fushimi, Kyotofu. Kyoto-shi Fushimi-ku Kii-gun Temples and Shrines
[Inari Jinja] Kyoto-shi Fushimi-ku Kii-gun Temples and Shrines
[Inari Jinja] Kyoto-shi Fushimi-ku Kii-gun Temples and Shrines
Fushimi. Kyoto-shi Fushimi-ku Kii-gun Scenes
The Pond, Ogura-no-ike. Kyoto-shi Fushimi-ku/Uji-shi Kii-gun/Kuse-gun Scenes
[Ujichatsumi] Uji-shi Kuse-gun Economy and Industry
Tea-picking at Uji, Kyotofu. Uji-shi Kuse-gun Economy and Industry
[Uji Byodoin Hoodo] Uji-shi Kuse-gun Temples and Shrines
Ho-ō-dō Temple, as seen across the Uji River. Uji-shi Kuse-gun Scenes
Three Great Festivals.(Aoi Festival) Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
Three Great Festivals.(Heianjingu Festival) Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
Three Great Festivals.(Gion Festival) Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Aoi Matsuri] Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Daikyokuden to Jidai Gyoretsu] Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Heian Jingu Jidai Gyoretsu] Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Kyoto (Gion Matsuri)] Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
Festival of Gion-jinsha, Kyoto. Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
[Gion Sairei Funaboko] Kyoto-shi Kyoto-shi Culture and Entertainment
View of Kyōto, I. Kyoto-shi Kyoto-shi Scenes
View of Kyōto, II. Kyoto-shi Kyoto-shi Scenes
View of the City from Higashiyama. Kyoto-shi Kyoto-shi Scenes
Water wheel on the Yodo River. Kyoto-shi Kyoto-shi Scenes
View of Ohara. Kyoto-shi Kyoto-shi Scenes
View of the mountains east to Kyoto. In the poem of Rai Sanyo they are colled the thirty-six beautiful peaks of Kyoto. Kyoto-shi Kyoto-shi Scenes
[Miyako Hoteru] Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
Chion-in, Kyoto Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
[Kyoto Fucho] Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Government (Municipal) Office
[Nishijin Nenshi Saisei Kabushiki Gaisha] Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Sekijuji-sha Kyoto-shibu] Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kawashima Jinbe Orimono Kojo] Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Furitsu Dai-ichi Koto Jogakko] Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
Imperial Palace. Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
The Former Imperial Palace. Kyoto Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Imperial Palace; I; Kyōto. Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Imperial Palace, II; Kyōto. Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Garden of Old Imperial Palace, I; Kyōto. Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Imperial Court
Kitano Temple. Kyoto-shi Kamigyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
[Kyoto Shiyakusho] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Government (Municipal) Office
[Shimazu Seisakujo] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kyoto Hoteru] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Nishimura Sozaemon Yuzenzome Kojo] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Furitsu Dai-ni Koto Jogakko] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
Nijo Rikiu Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Others
The castle of Nijo. Kyoto. Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Others
[Dai-yon Naikoku Kangyo Hakurankai] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kyoto Orimono Kabushiki Gaisha] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kenshi Boseki Kabushiki Gaisha] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Economy and Industry
[Kyoto Teikoku Daigaku] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Seiju-mukyu] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Honbu Jimusho] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Hoka Daigaku Daiichi Kogishitsu] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Ika Daigaku Omotemon yori Konai o Nozomu] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Koka Daigaku Doboku Kogaku Kyoshitsu] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Bunka Daigaku Chinretsukan] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Rika Daigaku Fukushagaku oyobi Houshagaku Kenkyushitsu] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Furitsu Dai-ichi Chugakko] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Education
[Sosui Unga] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Transportation
Lake Biwa Canal. Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Transportation
The incline Unga, (The Canal, Kyoto.) kyoto Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Transportation
The Incline Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Transportation
Heianjingu. Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
The Daikyokuden Shrine, Kyoto. Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
The Ginkakuji Temple, Kyoto. Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
Ginkakuji. Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
Kurodani, Kyoto Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
Shinnyodo, Kyoto Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Temples and Shrines
The Zoological Garden, (Kyoto.) Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Culture and Entertainment
[Shiritsu Kinen Dobutsuen] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Culture and Entertainment
[Kitagaki Danshaku Dozo] Kyoto-shi Sakyo-ku Kyoto-shi Kamigyo-ku Others
[Nihon Nassen Kabushiki Gaisha] Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Economy and Industry
Senniuji, Kyoto Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
Yasaka Temple. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
Gion-Jinsha, Kyoto Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
The Kiyomizudera Temple, Kyoto. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
Kiyomizu Temple. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
The Dragons' Basin in kiyomizu Temple, Kioto Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
Nishiotani, Kyoto Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
Spectacle Bridge at Ōtani ; Kyōto. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
Sanjūsangendo. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
The Tsuten Bridge at Tofukuji, Kyoto. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
The Hokoku Temple, Kyoto. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
The Cherry blossom as seen at night at Gion, Kyoto. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Culture and Entertainment
The Cherry of Night. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Culture and Entertainment
The cherry-tree in the Maruyama Park Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Culture and Entertainment
[Kyoto Teishitsu Hakubutsukan] Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Culture and Entertainment
Imperial Museum Kyoto. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Culture and Entertainment
Street Scene in Kyōto. Kyoto-shi Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Scenes
Tōji, Kyoto Kyoto-shi Minami-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
[Kyoto Yubinkyoku] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Government (Municipal) Office
[Nihon Ginko Kyoto Shucchojo] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Government (Municipal) Office
The Rokkakudo Temple, Kyoto. Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
[Shin Kyogoku] Kyoto-shi Nakagyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Scenes
Sanjō Bridge. Kyoto-shi Nakagyo-ku/Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Transportation
[Sanjo Ohashi] Kyoto-shi Nakagyo-ku/Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Transportation
Shijo Taikyo, (The Great Bridge of shijo.) Kyoto-shi Nakagyo-ku/Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Transportation
Shijo iron bridge Kyoto-shi Nakagyo-ku/Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Transportation
The Cooling at Shijo. Kyoto Kyoto-shi Nakagyo-ku/Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Culture and Entertainment
[Iida Shinshichi Shishu Kojo] Kyoto-shi Simogyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Economy and Industry
[Kyoto Teishajo] Kyoto-shi Simogyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Transportation
East Honganji, Kyoto Kyoto-shi Simogyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
West Honganji, Kyoto Kyoto-shi Simogyo-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Temples and Shrines
Gojo-no-hashi (The Bridge) Kioto. Kyoto-shi Simogyo-ku/Higashiyama-ku Kyoto-shi Shimogyo-ku Transportation
Suspension Bridge on the River Hozu. Kameoka-shi/Kyoto-shi Minamikuwata-gun/Kadono-gun Scenes
Hōzu Rapids. Kameoka-shi/Kyoto-shi Minamikuwata-gun/Kadono-gun Scenes
[Kyoto-fu Shihan Gakko] Kyoto-shi Kita-ku Otagi-gun Education
Kamigamo Temple. Kyoto-shi Kita-ku Otagi-gun Temples and Shrines
Daitokuji, Kyoto Kyoto-shi Kita-ku Otagi-gun Temples and Shrines
[Kanegafuchi Boseki Kabushiki Gaisha Kyoto Kojo] Kyoto-shi Sakyo-ku Otagi-gun Economy and Industry
[Kyoto Shugakuin Rikyu] Kyoto-shi Sakyo-ku Otagi-gun Imperial Court
[Shugakuin Rikyu Kami-Rikyu] Kyoto-shi Sakyo-ku Otagi-gun Imperial Court
[Naka-Rikyu] Kyoto-shi Sakyo-ku Otagi-gun Imperial Court
[Shimo-Rikyu] Kyoto-shi Sakyo-ku Otagi-gun Imperial Court
Shimogamo Temple Kyoto-shi Sakyo-ku Otagi-gun Temples and Shrines
The Tenjin Shrine, Nagaoka. Nagaokakyo-shi Otokuni-gun Temples and Shrines
Nagaoka Temple, Kyoto Nagaokakyo-shi Otokuni-gun Temples and Shrines
Nagaoka. Nagaokakyo-shi Otokuni-gun Scenes
[Kasagi Shishigafuchi] Soraku-gun Kasagi-cho Soraku-gun Scenes
The Hachiman Shrine, Yamashiro. Yawata-shi Tsuzuki-gun Temples and Shrines
[Otokoyama Jinja] Yawata-shi Tsuzuki-gun Temples and Shrines
Mt. Otokoyama looking from the Yodo River. Yawata-shi Tsuzuki-gun Scenes
The Obakusan Temple, Uji. Uji-shi Uji-gun Temples and Shrines
Ōbakuzan at Uji, Yamashiro Uji-shi Uji-gun Temples and Shrines
[Uji-gawa] Uji-shi Uji-gun/Kuse-gun Scenes
[Amanohashidate] Miyazu-shi Yosa-gun Scenes