Portrait of Yamagata, Isaburo(Photo no.1) - Larger image

Source:Soku Yamagata Ko Den

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Yamagata, Isaburo

National Diet Library, Japan