Yume monogatari. (Bojutsu yume monogatari)

By Takano Choei. Ms. 1 v. <Mitsukuri Genpo, Rinsho documents, 84>

Preview