Hisae Sakiyama e os colonos em Maués

Imagem «Hisae Sakiyama e os colonos em Maués»