Tsuakasa Uetsuka, Kotaro Tsuji and President Getúlio Vargas

Image “Tsuakasa Uetsuka, Kotaro Tsuji and President Getúlio Vargas”